گزارش نشست‌ها

گزارش سخنرانی «مشارکت زنان در برساخت صلح و آشتی؛ نگاهی به تجربیات موفق بین‌المللی زنان» گالری

در ادبیات جهانی در حوزۀ صلح با ابتناء بر نقش‌های جنسیتی در مقابل جنگ که امری مردانه تلقی می‌شود، صلح امری زنانه دانسته می‌شود، زیرا زنان اغلب دست‌اندرکار احیای زندگی، حفاظت و مراقبت از عناصر مهم حیات هستند، به‌ویژه در مراحل و فرایندهای طبیعی زندگی مانند کودکی، بیماری، سالمندی و... که انسان‌ها نیازمند یاری و مراقبت هستند؛ حتی در مواقع تعارض و درگیری نقش غالب زنان نه در خط مبارزه و کشتار بلکه بیشتر در نقش حمایت و حفاظت از افراد تعریف می‌شود.

ادامه مطلب
دومین پیش‌‏نشست همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» برگزار شد

گزارش نشست «هویت ایرانی و پژوهش‌‏های بین‏‌رشته‌ای ادبیات و هنر» گالری

متأسفانه ما از معدود کشورهای کهن هستیم که تئاتر ملی‌مان را تاکنون تعریف نکرده‌ایم. مفهوم تئاتر ملی را می‌توان از کوچه تعزیه تعریف کرد که قدری باریک است اما تاریک نیست.

ادامه مطلب