خبر و اطلاعیه

انتصاب دکتر مریم قبادی به عنوان سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه

انتصاب دکتر مریم قبادی به عنوان سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه

دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حکمی دکتر مریم قبادی را به عنوان سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه منصوب کرد. درمتن حکم آمده است:
دکتر زهرا پارساپور به عنوان مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شد

دکتر زهرا پارساپور به عنوان مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شد

دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر زهرا پارساپور را به عنوان مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.
نقش پررنگ طرح های خارجی در آیین نامه جدید

نقش پررنگ طرح های خارجی در آیین نامه جدید

روز دوشنبه ، ۴ دی ماه ۱۳۹۶،دکتر پارساپور، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه با شرکت در نشست دوره ای اعضای هیات علمی پژوهشگاه ضمن تشریح آیین نامه ی جدید تبدیل وضعیت ارسالی از وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری به شبهات پیش آمده از سوی اعضای محترم هیات علمی پاسخ دادند که به بیان مشروح آن می پردازیم.