جذب

تعداد بازدید:۷۵۵۶

فرایند جذب اعضای هیات علمی

فرایند جذب اعضای هیات علمی با اعلام فراخوان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شده و با اعلام نیاز از سوی موسسات تابعه و تایید وزارت عتف ادامه پیدا می کند. متقاضیان جذب در سامانه جذب وزارت عتف ثبت نام کرده و مستندات خود را بارگذاری می کنند. اسامی متقاضیان از طریق سامانه جذب به موسسات اعلام شده و فرایند جذب آغاز می گردد که شامل مراحل زیر است:

۱-  مرحله اولیه جذب

۲- استعلام و تحقیق

۳- مرحله دوم جذب

 

برای اتصال به سامانه جذب اعضا هیات علمی وزارت عتف می توانید اینجا کلیک نمایید 

 

۱-  مرحله اولیه جذب:

در این مرحله بررسی اولیه در مورد رزومه متقاضیان انجام شده و واجدین شرایط به مصاحبه علمی دعوت می شوند.

 

پرونده ی متقاضی در صورت تایید در مرحله ی اولیه ی فرایند جذب و تایید دبیر جذب وارد مرحله استعلام و تحقیق می شود.

 

۲- استعلام و تحقیق:

در این مرحله صلاحیت متقاضی توسط مراجع ذی صلاح بررسی شده و نتیجه از طریق سامانه پژوهشگاه اعلام می گردد.

 

 در صورت تایید صلاحیت متقاضی توسط مراجع ذی صلاح فرایند مرحله دوم جذب آغاز می گردد.

۳- مرحله دوم جذب:

 

مرحله دوم جذب شامل دو گام می باشد:

       گام اول: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

       گام دوم : هیات اجرایی جذب

 

گام اول: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی:

در این مرحله متقاضی به مصاحبه عمومی دعوت می شود.

در صورت تایید صلاحیت عمومی متقاضی در گام اول پرونده جهت ارزیابی و تصمیم گیری نهایی وارد گام دوم می شود.

گام دوم : هیات اجرایی جذب:

در این گام نتایج مصاحبه علمی ، عمومی و استعلام در جلسه هیات اجرایی جذب مطرح شده و تصمیم نهایی در مورد تایید یا عدم تایید متقاضیان اتخاذ می شود.

در صورت تایید هیات اجرایی جذب، پرونده جهت  صدور رای نهایی به هیات مرکزی جذب وزارت عتف ارسال می گردد.

 

* نکته : در هر یک از مراحل در صورت عدم تایید متقاضی، فرایند متوقف می گردد.

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۱