خبر و اطلاعیه

گزارش همایش بین المللی زنان ومهاجرت با محوریت: رمان، زنان و مهاجرت

زنانه نویسی باید وارد راه های نرفته ای شود که فرهنگ پدرسالار از ورود به آنها ناتوان است. مهاجرت، از یک سو احساس آزادی و خروج از چرخه «دیگری جنسیتی» را برای زن مهاجر به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر او را وارد چرخه «دیگری ملیتی» می‌کند.

گزارش نشست سواد رسانه ای با محوریت: زنان و خانواده

مشکل اصلی این است که اکثر معلمانی که سواد رسانه ای را قرار است آموزش دهند، خودشان نمی دانند سواد رسانه ای چیست و من موارد متعددی شکایت دریافت کردم که معلم به دانش آموزان گفته است؛ درس جدیدی به نام سواد رسانه ای ارائه شده که درس مهمی نیست و بیایید سر کلاس برنامه های تلویزیون و شبکه های ماهواره ای را نقد و بررسی کنیم و اصلا نگران نمره نباشید

تقویم رویدادهای پژوهشگاه