خبرها و اطلاعیه‌ها

 • ترویج علم و شکاف دیجیتالی

  با پیدایش صنعت چاپ، دانش از محدوده طبقات حاکم خارج شد و عوام نیز توانستند به آن دست یابند. این امر زمینه وقوع انقلاب صنعتی را فراهم کرد.پس از وقوع انقلاب صنعتی و ورود جهان به عصر روشنگری جوامع احساس کردند برای توسعه و رشد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری خود به آموزش عموم مردم در سطحی گسترده نیاز دارند. این امر مهم نه تنها از طریق نظام آموزشی در مدارس، بلکه به واسطه برقراری ارتباطات علمی و مبادله علم در میان افراد بزرگسال و کم سواد انجام گرفت.
 • ترویج علم: نگاهی زبان‌شناسانه و ابزارشناسانه

  علم جدید پدیده‌ای تخصصی است. ترویج علم در پی آن است که بر این امر تخصصی جامه امر عمومی بپوشاند. چنین چیزی چگونه ممکن می‌شود؟ این پرسش پرسشی زبان‌شناختی و ابزارشناختی است. مسئله این نیست که چگونه دو حوزه کاملاً مستقل به هم مربوط می‌شوند؛ علم جدید با تاروپود زندگی اجتماعی انسان درآمیخته است؛ چیزهایی که موجب نگرانی مردم باشد موجب نگرانی دانشمندان علوم طبیعی و اجتماعی نیز خواهد بود و یافته‌‌های این علوم، مستقیم یا غیرمستقیم سپهر عمومی را متأثر خواهند کرد. مسئله این است که علم با چه زبان و ابزاری باید ترویج شود که اثرگذاری مطلوب خود را داشته باشد. اهمیت این مسئله کمتر از اهمیت خود ترویج علم نیست. ترویج علم صرفاً هدف را نشان می­دهد اما روش و شیوه رسیدن به آن هدف به اندازه خود هدف مهم است.
 • ترویج علم و اهمیت آن در مقابله با شرایطی همچون ویروس کرونا

  ترویج علم را شاید بتوان از جمله اقداماتی دانست که حلقه اتصال بین محققان و دانشمندان با عموم مردم و نهادهایی است که یافته های علمی می تواند از جنبه های مختلف به آنها کمک کند. در شرایط فعلی که ویروس کرونا به یک معضل جهانی تبدیل شده است، با استمداد از این شرایط پس از تشریح چیستی ترویج علم به اهمیت آن در خصوص مقابله با کرونا پرداخته می شود.
 • سلامت در جهان پساواقعیت و گزینش راهبردهای کارآمد ترویج علم/ یادداشت دکتر داود مهرابی

  پساواقعیت، تغییرات عمده‌ای در زندگی انسان امروز ایجاد کرده و دامنه این تغییرات، جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به طور کلی حال و آینده انسان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این جنبه‌ها، سلامت افراد است که در این نوشتار به وضعیت آن در جهان پساواقعیت پرداخته می‌شود.
 • نخستین دوره آموزش مجازی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد