خبر و اطلاعیه

گزارش دیدار اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان

گزارش دیدار اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان

مرکز دین پژوهی بوخوم آلمان یکی از بزرگترین مراکز مطالعات علمی دین در اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی به عنوان بالاترین درجه تحقیقات شناخته شده است. روز یکشنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۸ رئیس این مرکز پروفسور فولکهارد کرش و همراهان او مهمان پژوهشگاه به میزبانی دفتر همکاری های علمی بین المللی بودند. فایل پیوست گزارش این نشست است.
یادداشت دکتر محمد دهقانی در حاشیه نشست چین شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی

یادداشت دکتر محمد دهقانی در حاشیه نشست چین شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی

در روز یکشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ نشستی با استادان کشور چین از مرکز گسترش ترجمه دانشگاه پکن در سالن اندیشه برگزار شد. در این نشست استادان مهمان از کشور چین با چین شناسان ایرانی از دانشگاه های علامه طباطبائی، شهید بهشتی و دانشگاه تهران به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تبادل نظر در ارتباط با مسائل علمی و فرهنگی، ادبیات و به ویژه چین شناسی پرداختند. فایل پیوست یادداشت دکتر محمد دهقانی در حاشیه این نشست است.
دیدار رایزن فرهنگی هند از پژوهشگاه

دیدار رایزن فرهنگی هند از پژوهشگاه

روز دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، پروفسور ابهی کومار سینگ، رایزن فرهنگی کشور هندوستان، به اتفاق هیأت همراه به‌منظور گفت‌وگو با ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و ادای احترام به مجسمه یادبود رابیندرنات تاگور، شاعر ملی هند، که از طرف سفارت این کشور به کتابخانه پژوهشگاه اهدا گردیده، از پژوهشگاه دیدار کرد.
دین و بینش مینوی در دینکرد سوم

دین و بینش مینوی در دینکرد سوم

سخنرانی ای با عنوان دین و بینش مینوی در دینکرد سوم توسط دکتر سمرا آذرنوش استاد کرسی مطالعات ادیان ایران باستان(مطالعات زرتشتی)در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵-۱۷ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار خواهد شد.