معرفی واحد

دفتر همکاریهای علمی بین المللی

این دفتر از سال ۸۸ با دستور مستقیم ریاست محترم وقت پژوهشگاه آغاز به کار نمود. این دفتر  با  مدیریت جناب دکترمحمد جواد  میری منیق و با کارشناسان دفتر خانم قاضی میر سعید و  خانم نعیمی ارتباطات بین المللی پژوهشگاه را آغاز کرد و تا سال ۱۳۹۵ با همین مدیریت به راه خویش ادامه داد. در این مدت چندین ارتباط خارجی و تفاهم نامه از جمله تفاهم نامه با دانشگاه ایروان ارمنستان،  تفاهم نامه با دانشگاه مرمره و دانشگاه لبنان امضا گردید.

فهرست کاملی از تفاهم نامه های امضا شده بین پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاههای مختلف از کشورهای متفاوت در لینک زیر موجود می باشد.

لینک تفاهم نامه های امضا شده ازسال 14 تا کنون

از مرداد ماه  سال  ۱۳۹۶ مسئولیت دفتر همکاریهای علمی بین المللی به خانم دکتر آزیتا افراشی واگذار گردید.