دکتر آزیتا افراشی

 

مشخصات فردی
نام آزیتا
نام خانوادگی افراشی
مرتبه علمی دانشیار
تاریخ و محل تولد ۱۸/۶/۱۳۵۱ تهران

عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی، گروه زبان شناسی نظری، مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مدارک تحصیلی

* تحصیلات

۱۳۸۱ دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان رساله:  پیشنهاد معنی‌شناسی بازتابی فرضیه‌ای تازه در شناخت و تبیین معنی.

 

* سوابق شغلی

- از شهریورماه ۱۳۸۹ عضو هیات علمی پژوهشی در پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- از دیماه ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۹ عضو هیأت علمی پژوهشی در پژوهشکده زبانشناسی کتیبه ها و متون ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

- از ۱۳۷۶ تاکنون مدرس مدعو دروس تخصصی زبان‌شناسی در دوره‌های کارشناسی مترجمی زبان در دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و تهران مرکز و دانشگاه علامه طباطبایی؛ تدریس دروس معنی‌شناسی، تاریخ زبان‌شناسی، ساخت زبان‌فارسی و مکاتب زبان‌شناسی در دوره‌ی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشگاه پیام نور ، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ و پژوهشکده علوم شناختی.

 

* طرح های پژوهشی

  1. آزمون ملاک های رده شناسی گویشی بر نمونه های گویشی شهرستان سرخس

۲- توصیف ساختاری گویش کمزاری جزیره لارک      

۳-تحلیل ساختاری – محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی

۴-مستند سازی و  ثبت گویش کمزاری جزیره لارک در فهرست میراث معنوی و آثار ملی

۵- پوشاک واژه ها در گویش های ایرانی

۶- تدوین مبانیِ معنی شناسیِ شناختی

۷- استعاره و شناخت

۸- رویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنی

 

۹- پیشنهاد الگوی انطباق های ریشه شناختی واژگان و استعاره های مفهومی با رویکرد شناختی در حوزه عواطف.

* تدریس

۱ ـ تدریس ساخت زبان فارسی به

۱ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

         دانشگاه علامه طباطبائی

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

         دوره‌ی فراگیر دانشگاه پیام نور

 

۱ ـ ۲ ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان آلمانی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

۲ ـ تدریس کلیات زبان‌شناسی (۱) به

۱ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

          دانشگاه علامه طباطبائی

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

۲ ـ ۲ ـ دانشجویان مترجمی زبان آلمانی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

۲ ـ ۳ ـ دانشجویان ادبیات انگلیسی

          دانشگاه علامه طباطبائی

۲ ـ ۴ ـ دانشجویان مترجمی خبر

         دانشکده خبر وابسته به صدا و سیما

 

۳ ـ تدریس کلیات زبان‌شناسی (۲) به

۳ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

         دانشگاه علامه طباطبایی

۴ ـ تدریس بررسی مقابله‌ای ساخت جمله به

۴ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مهینیه)

۵ ـ تدریس زبان‌شناسی عمومی به

۵ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

       دانشگاه علامه طباطبایی

۶ ـ تدریس اصول معنی شناسی به

۶ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

       دانشگاه پیام نور

      دانشگاه شهید بهشتی

       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      دانشگاه الزهرا

۶-۲- دانشجویان دکتری زبان شناسی

      پژوهشگاه علوم انسانی و. مطالعات فرهنگی

۶ ـ ۳ ـ دانشجویان کارشناسی ترجمه خبر

      دانشکده خبر وابسته به صدا و سیما

۶-۴-دانشجویان دکتری زبان شناسی

     پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    دانشگاه الزهراء

۷ ـ تدریس ساخت زبان فارسی، به

۷ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

     دانشگاه شهید بهشتی

۸ ـ تدریس تاریخ زبان‌شناسی به

۸ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی

       دانشگاه شهید بهشتی

۸ ـ ۲ ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی

       دانشگاه الزهرا

۸-۳-دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

۹ ـ تدریس مکاتب زبان‌شناسی به

۹ ـ ۱ ـ دانشجویان کارشناسی ارشد زبان فارسی

         دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

۹-۲-دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

     پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۰- تدریس نشانه شناسی به

  ۱۰-۱- دانشجویان دوره دکتری زبان شناسی

       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۱- تدریس بلاغت به

۱۱-۱- دانشجویان دوره دکتری ادبیات فارسی

       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

۱۲- تدریس زبان شناسی شناختی به

۱۲-۱  دانشجویان دوره دکترای زبان شناسی دانشگاه الزهرا

۱۲-۲ دانشجویان دوره دکترای علوم شناختی- پژوهشکده علوم شناختی

 

 

 

 

 

* تألیفات

        کتابها

۱- اندیشه‌هایی در معنی‌شناسی (۱۳۸۱) تهران: انتشارات فرهنگ کاوش.

۲- ساخت زبان فارسی (۱۳۸۶) تهران: انتشارات سمت. ( چاپ ششم ۱۳۹۱ ).

۳- ساخت زبان فارسی ویراست دوم (۱۳۸۹ ) تهران: انتشارات سمت.

۴- مجموعه مقالات دومین کارگاه معنی شناسی (۱۳۹۰ ) تهران: انجمن زبان شناسی ایران و نشر اهورا.

۵-مبانی معناشناسی شناختی (۱۳۹۵ )تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۶-استعاره و شناخت در دست چاپ تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۷-رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی ۱۳۹۵ تهران: نشر نویسه پارسی

۸-مجموعه مقالات نخستین همایش ملی معناشناسی شناختی ۱۳۹۵ تهران: نشر نویسه پارسی

۹-ترجمه متن و بافت غیرزبانی نوشته مارینا مانفردی، مترجم: آزیتا افراشی ۱۳۹۴ تهران: نشر قطره.

 

 

 

 مقالات ترجمه شده

۱ ـ «علم در مقابل ادبیات»، رولان بارت، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار شماره صفر، اردیبهشت ۱۳۷۹.

۲ ـ «مقاومت در برابر نظریه»، پل دومان، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره دو، شهریور و مهر .۱۳۷۹

۳ ـ «واج‌شناسی، شعر‌شناسی و نشانه شناسی»، ریچارد براد فورد، در ساختگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی، به کوشش فرزان سجودی، تهران، حوزه هنری، ۱۳۸۰.

۴ ـ «استعاره: مبنای تفکر و زیبایی آفرینی»، ریچارد مورن،  به کوشش فرهاد ساسانی، تهران، حوزه ی هنری، ۱۳۸۳ .

۵ ـ « از لولوس تا معنی شناسی شناختی؛ تحول نظریه‌ی حوزه های معنایی»، ولفگانگ ویلدگن ماهنامه‌ی نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره پنج، اسفند  ۱۳۷۹

۶ ـ «درآمدی بر سبک‌شناسی»، کرستن مالمجار، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره هفت، خرداد و تیر ۱۳۸۰

۷ ـ «موسیقی و ایدئولوژی»، تئوون لیوون، زیبا شناخت، نیم سالانه‌ی مطالعات نظری و فلسفی هنر، شماره ۶، ۱۳۸۱

۸ ـ «تمثیل و نماد پردازی در موسیقی»، پل هنری لانگ، بیناب، دو ماهنامه‌ی فرهنگی هنری، شماره‌ی ۱، ۱۳۸۲.

 ۹- «صحنه‌ی نمایش، تجسم حضور سینمایی و الکترونیکی»، وی‌ ویان سبچاک، بیناب، دو ماهنامه‌ی فرهنگی هنری، شماره‌های سوم و چهارم، ۱۳۸۲.

۱۰ ـ «کارآیی معنی‌شناسی نظری پیش نمونه بنیاد»، میشائلا زیتزن، فصلنامه‌ی هنر، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۸۲.

۱۱-«تاملی در رادیو و هنر»،دان لندر،مجله رادیو، ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران،شماره ۳۸،.۱۳۸۶

۱۲ – « سوریه ، فلسطین و مصر : ایوبیان ، ممالیک و صلیبیون » در اسلام ، هنر و معماری ، زیر نظر مارکوس هاتشتاین و پیتر دیلیس ، ویراستار ارشد هرمز ریاحی ، تهران ، نشر پیکان  ، ۱۳۹۰ ، ۱۶۴ – ۲۰۵ .

 

 

مقالات تألیفی

۱ ـ « نشانداری معنی شناختی و پیشنهادی در طبقه‌بندی آن در زبان فارسی»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان‌شناسی تهران، اسفند ۱۳۷۶.

۲ ـ « فرایند شکل‌گیری استعاره و ترجمه‌ی آن»، مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه‌ی ادبی در ایران، مشهد، بهمن ۱۳۷۸.

۳ ـ« نقش‌های زبان؛ ویتگنشتاین، یاکوبسن»، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس زبان شناسی تهران، اسفند ۱۳۷۹.

۴ ـ« فرآیند ترجمه از دیدگاه منطق »، سومین کنفرانس بررسی مسایل ترجمه، تبریز، اسفند ۱۳۷۷.

۵ ـ « شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه‌های مرکب»، مجله‌ی زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره‌های ۹ و ۱۰ پائیز و زمستان ۱۳۷۸.

۶ ـ «نگاهی به مسئله‌ی با هم آیی واژگان»، مجله‌ی زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۵، پائیز ۱۳۷۷.

۷ ـ «نگاهی به مسئله‌ی انتقال معنایی»، مجله‌ی زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۵، پائیز ۱۳۷۷.

۸ ـ« نگاهی به مسئله‌ی امتزاج معنایی و بار عاطفی»، مجله چیستا، شماره ۲ و ۳، آبان و آذر ۱۳۷۷.

۹ ـ«نگاهی به مسئله هم معنایی در سطح واژگان»، نامه‌ی فرهنگ، فصلنامه‌ی تحقیقاتی در مسایل فرهنگی و اجتماعی، شماره ۴، سال ۱۳۷۷.

۱۰ ـ« نگاهی به فرآیند شناخت از دیدگاه مورن»، ماهنامه‌ی نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره ۶

۱۱ ـ« نگاهی به پیشینه‌ی مطالعات سنتی اندیشمندان مسلمان درباره‌ی معنی»، مجله‌ زیبا شناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۴، ۱۳۸۰.

۱۲ ـ « نشانه شناسی احجام شفاف و سطوح متالیک در یک تحلیل ساختگرا»، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره ۸، ۱۳۸۰.

۱۳ ـ« نظریه بی‌نظمی؛ منظری نو برای بررسی زبان»، ماهنامه نقد هنری / فرهنگی بیدار، شماره ۹، ۱۳۸۰.

۱۴ ـ «رویکردی شناختی به مؤلفه‌های معنایی»، ارائه شده در اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی و رشته‌های وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ۱۳۸۱.

۱۵ ـ« جاحظ، جامع‌العلوم شوخ طبع»، مجله‌ی زیبا شناخت،مرکز مطالعات و تحقیقات هنری،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۴، ۱۳۸۰.

۱۶ ـ«شیخ روزبهان»، مجله‌ی زیبا شناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۵، ۱۳۸۰.

۱۷ ـ« تحلیلی بر دلالت مصداقی نشانه‌های زبان»، مجله‌ی زیباشناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۶، ۱۳۸۱.

A Comparative study of the Iranian and the Indian Traditional Semantic Surveys:

 Dialogues between Cultures, India and Iran, edited by A. Kumar Sinha and A. Kumar Singh. India. ۲۰۰۵.                                                                

(برنده جایزه کتاب سال خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۸۵).             

۱۹ ـ«نگاهی مختصر به زندگی، آثار و سبک‌شناسی شعر شیخ بهائی»، فصلنامه پازند، نشریه‌ی علمی زبان، سال اول، شماره‌ی دوم، تابستان ۱۳۸۳.

۲۰ ـ« بازی نشانه‌ها»، مجموعه مقالات اولین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر، به کوشش فرزان سجودی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، پاییز ۱۳۸۳.

۲۱ ـ «نقش‌های زبان و فضاسازی در زبان رادیو»، مجموعه مقالات زبان و رسانه، تهران، تحقیق و توسعه رادیو،۱۳۸۳

۲۲ ـ« نگاهی به آرای لویی یلمزلف و پیدایش مکتب زبان‌شناسی کپنهاگ»، نامه‌ی پژوهشگاه میراث فرهنگی، بهار ۱۳۸۴.

۲۳ ـ «تحلیل موسیقی از دیدگاه زبان‌شناسی»، فصل‌نامه خیال، مجله‌ی فرهنگستان هنر، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۳.

۲۴- «تحلیلی ساختگرا از لایه های نشانه شناختی سینمای معنوی»، دو ماهنامه ی فرهنگی هنری بیناب، شماره ۹، بهمن ۱۳۸۴.

۲۵- «نگاهی به نشانه شناسی هنر مفهومی»، دو ماهنامه ی فرهنگی هنری بیناب، شماره ۵ و۶ بهار۱۳۸۳.

۲۶- «مروری بر مبادلات فرهنگی- زبانی ایران و هند در دو دوره ی تاریخی» ، فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان، سال دوم، شماره پنجم، تابستان۱۳۸۵.

۲۷ – «تعبیری زبان شناسانه از هنر جهانی»،  فصلنامه خیال ،شماره ۱۹ ،پاییز۱۳۸۵.

۲۸- « نگاهی به نظریه فرا زبان معنایی طبیعی و مسئله ی ترجمه پذیری»، مجله ی علمی- پژوهشی مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی،سال چهارم،شماره پانزدهم،پاییز۱۳۸۵.

۲۹- «سنت معنی شناسی در ایران و هند:تلاشی در یافتن سرچشمه مفاهیم جدید زبان شناختی»،نامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،شماره های۱۴ و۱۵،بهار و تابستان ۱۳۸۵.

۳۰- «مروری بر سنت مطالعه معنی نزد فلاسفه غرب»، پازند،فصلنامه علمی زبان،شماره های ۸و۹.بهار و تابستان ۱۳۸۶.

۳۱-«مقدمه ای بر رده شناسی شناختی» ، پازند ، فصلنامه علمی زبان، شماره دوازدهم، بهار ۱۳۸۷.

۳۲-«اشاراتی بر تحلیل ساختاری-محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی»، مجله علمی-پژوهشی انجمن زبان شناسی ایران، سال چهارم ، پیاپی هفتم، بهار و تابستان ۱۳۸۷.

۳۳ – «معنی شناسی ، رده شناسی و تغییر زبان در رویکردی شناختی» ، مجموعه مقالات نخستین کارگاه معنی شناسی ، انجمن زبان شناسیِ ایران، آبان ۱۳۸۹ .

۳۴ – «تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعر شناسی شناختی» ، مجله علمی پژوهشی زبان شناخت ، سال اول  ، شماره دوم ، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ ( مشترک با فاطمه نعیمی حشکوایی).

۳۵ – « نقش متغیرهای اجتماعی در تعیین پیش نمونه های زبانی »، پازند ، شماره های ۲۲ و ۲۳ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۹.( مشترک با دکتر بلقیس روشن و شهرام رنجبری)

۳۶ – “ A Cognitive Approach to Translation of Conceptual Metaphors in Documentary Films “

مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه ، شماره ۳۴ ، تابستان ۱۳۹۰ . ( مشترک با قاسم وادیپور)

۳۷- « گویش کمزاری جزیره لارک : آزمون ملاک های رده شناختی » ، فصلنامه علمی پژوهشی نامه فرهنگستان ، ویژه نامه گویش، دوره جدید شماره اول شهریور ۱۳۹۱ .

۳۸ – «بررسی انواع آغازگر در متون تخصصی فیزیک فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش متنی نظریه نقشگرای هلیدی» ، مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی ، سال چهارم،شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲.( مشترک با دکتر فروغ کاظمی).

۳۹– تالیف مدخل «دستور زبان فارسی» ، دانشنامه جهان اسلام ، جلد هفدهم، ۱۳۹۱.

۴۰- « واژگانی شدگی ، چارچوبی برای تبیین فعل غیر ساده حرکتی در زبان فارسی » در مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه سال هفتم- شماره۱۴- بهار ۱۳۹۴. مقاله مشترک با ندا ازکیا و دکتر فرهاد ساسانی).

۴۱- « بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی جهتی در زبان های اسپانیایی و فارسی » در مجله علمی - پژوهشی پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره ۳، شماره۴،پیاپی۱۲، زمستان ۱۳۹۱ .( مشترک با تورج حسامی و دکتر بئاتریس سالاس).

۴۲ - « نگاهی به مفاهیم بنیادی و امکان ترجمه پذیری » در مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه ، شماره ۳۷ ، بهار ۱۳۹۱( مشترک با مرتضی طاهری اردلی).

 

۴۳-“Image schema and personality variables based on bodily communication” (۲۰۱۲)International Journal of Social Sciences and Humanities ,.issn ۲۰۱۰-۳۶۴۶ , Vol ۲ (۳) .

۴۴-«بررسی نشانداری آغازگر در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس رویکرد دستور نقشگرای نظام مند « در مجله علمی - پژوهشی جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره چهارم،شماره اول،پیاپی۱۳ ، بهار ۱۳۹۲ ( مشترک با دکتر فروغ کاظمی).

۴۵- « چندمعنایی  :فرایندی نظام مند در معنی شناسیِ شناختی» در دست چاپ در جشن نامه دکتر محمدرضا باطنی.

۴۶- « استعاره های مفهومی رنگ در زبان فارسی : تحلیلی شناختی و پیکره بنیاد » ، مجموعه مقالات هشتمین همایش زبان شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران  ، بهمن ۱۳۹۱.( مشترک با سید سجاد صامت جوکندان).

۴۷- بررسی تیرگی و شفافیت معنایی در واژه های مرکب در گونه سیستانی  ، مولفین به ترتیب دکتر ایران کلباسی ، دکتر آزیتا افراشی و ملیحه میری . پازند فصلنامه علمی زبان .

۴۸- «استعاره های مفهومی در حوزه شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی» . مولفین به ترتیب دکتر آزیتا افراشی ، مسعود مقیمی زاده . در دست چاپ در مجله علمی پژوهشی زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۴۹-« واژه، طرحواره تصوری و تفاوتهای فردی» مولفین به ترتیب دکتر محمد حسین شرفزاده، دکتر فردوس آقاگلزاده و دکتر آزیتا افراشی، در دست چاپ در مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی ، دانشگاه الزهرا. اخذگواهی ۱/۱۰/۱۳۹۱ .

۵۰- « تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی» در مجله علمی پژوهشی زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲.

 

۵۱- « بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتاهای بینایشان»، مولفین به ترتیب مهناز طالبی، دکتر فریده حق بین، دکتر آزیتا افراشی، در دست چاپ در مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی، دانشگاه الزهرا، تاریخ اخذ گواهی ۱۰/۲/۱۳۹۲ .

۵۲- «ادراک و بازنمود زبانیِ زمان : تحلیلی شناختی »، مجموعه مقالات همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ، اردیبهشت ۱۳۹۲- شیراز.

۵۳- « حس آمیزی در اشعار نو اخوان ثالث»، در مجله علمی پژوهشی ادبیات معاصر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اخذ گواهی چاپ ۱۰/۴/۱۳۹۲ (در دست چاپ).( مشترک با دکتر گلارا داورپناه).

۵۴- « بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی»، در مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی ، دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۶-شماره۳ – پیاپی۲۴- مرداد و شهریور۱۳۹۴. مشترک با حمیده پشتوان و فریده حق بین.

۵۵- « مفهوم سازی افعال حرکتی بسیط فارسی: رویکردی شناختی»، در مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و گویش های غرب ایران ، دانشگاه رازی، سال اول -، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۲ . مشترک با غزاله مقدم و دکتر ارسلان گلفام.

۵۶- « لیکو شعر شفاهی بلوچی، هایکو شعر ژاپنی: یک بررسی مقابله ای» مجله علمی پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی- دوره ۳- شماره ۱- پیاپی ۵- بهار و تابستان ۱۳۹۴. مشترک با هانیه خورشیدی..

۵۷- « استعاره های شادی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای»، در مجله زبان شناسی و گویش های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد،  سال پنجم – شماره ۲ – شماره پیاپی ۹ – پاییز و زمستان ۱۳۹۲ . مشترک با مهدیس زورورز و دکتر مصطفی عاصی).

۵۸- « نشانه شناسی رنگ فیروزه ای: تحلیلی شناختی و فرهنگی»، در مجموعه مقالات سومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینا رشته ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان» به کوشش دکتر فرهاد ساسانی، برگزار شده در دانشگاه الزهرا، آبان ۱۳۹۲.( مشترک با سجاد صامت)

۵۹- چند معنایی نظام مند با رویکردی شناختی: تحلیل چند معنایی فعل حسی شنیدن در زبان فارسی، در مجله علمی پژوهشی ادب پژوهی دانشگاه گیلان دوره ۸ - شماره ۳۰ - زمستان ۹۳ صفحات ۲۹-۵۹ .مشترک با سجاد صامت.

۶۰- مولفه های زبان شناختی و جامعه شناختی معنایی و بازنمایی کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتی، در مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۶ - شماره ۲- پیاپی ۲۳ - خرداد و تیر ۹۴ - ( نویسندگان به ترتیب مسعود اسدی- دکتر ارسلان گلفام - دکتر فردوس آقاگل زاده - دکتر آزیتا افراشی)

۶۱ - مقوله بندی و شناخت، در فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان - سال ۱۰، شماره۳۷- تابستان ۱۳۹۳

۶۲- بررسی طرحواره های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی. در مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دانشگاه رازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- سال اول- شماره ۴ – بهار۱۳۹۴ مشترک با زهرا رحمانی پرهیزگار و دکتر ارسلان گلفام.

۶۳- شبکه معنایی قالب بنیاد (فریم نت) در زبان فارسی، نشریه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی- دانشگاه بوعلی سینا. سال۵- شماره ۹- ۱۳۹۴. مشترک با دکتر سید مصطفی عاصی و فاطمه نایبلویی.

 

۶۴- شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در واژه های غیر بسیط زبان فارسی -در فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان - سال ۱۰، شماره۳۸ و ۳۹- پاییز و زمستان ۱۳۹۳ مشترک با حمید رضایی

۶۵- بررسی زمان فعل در گویش ترکی همه کسی و بهار- در فصلنامه پازند، نشریه علمی زبان - سال ۱۰، شماره۳۸ و ۳۹- پاییز و زمستان ۱۳۹۳ مشترک با علی طالبی انوری

۶۶- تحلیلی شناختی از بازنمود زبانی مفهوم زمان- در جشن نامه دکتر کورش صفوی- ۱۳۹۴- انتشارات سیاهرود.

۶۷- حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی، نشریه مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران، دانشگاه رازی. ۱۳۹۵

۶۸-استعاره های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره مدار. نشریه علمی پژوهشی زبانشناخت, شماره ۱۲، سال ۶،  پاییز و زمستان ۱۳۹۴. مشترک بادکتر عاصی و کامیار جولایی.

۶۹-واژه آموزی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: پژوهشی پیکره­بنیاد، پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان، ۱۳۹۵، مشترک با دکتر مصطفی عاصی، آقای جهانگردی، دکتر امیررضا وکیلی فرد

۷۰- بازنمایی رویدادهای حرکت درترجمه: رویکردی شناختی،  نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های زبان شناسی تطبیقی ، ۱۳۹۴، مشترک با طاهره همتی

۷۱- استعاره های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی، ماهنامه علمی- پژوهشی جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۳، مشترک با فاطمه یگانه.

۷۲- استعاره­های مفهومی خشم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره­ای، در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خشونت کلامی، ۱۳۹۵، مشترک با فاطمه تباری

 

۷۳- مؤلفه های زبان شناختی و جامعه شناختی- معنایی و بازنمایی کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتی، جستارهای زبانی، ۱۳۹۴، دوره ۶، شماره ۲ (پیاپی ۲۳)، مشترک با مسعود اسدی، ارسلان گلفام، فردوس آقاگل زاده

۷۴- رویداد های حرکتی و راهبردهای ترجمه مسیر حرکت: موردپژوهی کتاب هابیت. مجله علمی پژوهشی زبان شناسی و گویش های خراسان- دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۳. ۱۳۹۴. مشترک با طاهره همتی.

۷۵- تحلیل داستان در نظریه جهان های متن : مطالعه موردی وداع اثر جلال آل احمد. در مجله علمی پژوهشی زبان و زبان شناسی . سال ۱۲. شماره اول- پیاپی ۲۳. بهار و تابستان ۱۳۹۵.

۷۶- تحلیل معناشناختی پیشوند پیش- در زبان فارسی: رویکرد زبان شناسی شناختی. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی در دانشگاه الزهرا. مشترک با خانم فاطمه کوشکی. (آماده انتشار بارگزاری شده در سایت)۱۳۹۶

۷۷- استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (۲۰۰۵) مشترک با مهناز طالبی دستنایی و فریده حق بین. مجله علمی پژوهشی زبان شناخت.

 

دوره ۷، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه

 ۷۸- تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره های مفهومی(۱۳۹۶) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی. سال اول شماره اول ( مشترک با دکتر حنیف افخمی)

۷۹- استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای، مجله علمی پژوهشی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی- دانشگاه بوعلی سینا همدان- (گواهی چاپ ۲۱/۶/۱۳۹۶). مشترک با وجیهه فرشی و دکتر علی افخمی  و دکتر غلامحسین کریمی دوستان.

۸۰- الگوی انطباق‌های ریشه‌شناختی واژگان و استعاره‌های مفهومی در حوزه عواطف با رویکرد شناختی، در دست چاپ در مجله انجمن زبان شناسی ایران

 

   
 

 

 

 

* سخنرانی و کارگاهها

۱ ـ چهارمین کنفرانس زبان‌شناسی تهران، دانشگاه علامه طباطبائی ۲۳ تا ۲۵ اسفند ۱۳۷۶

ارائه‌ی مقاله‌ی:« نگاهی به مسئله‌ی نشانداری معنی‌شناختی و پیشنهادی در طبقه‌بندی آن در زبان فارسی»

۲ ـ سومین کنفرانس بررسی مسایل ترجمه، دانشگاه تبریز، ۱۵ تا ۱۷ اسفند ۱۳۷۷

ارائه‌ی مقاله‌ی: «نگاهی به فرآیند ترجمه از دیدگاه منطق گزاره‌ای»

۳ ـ نخستین همایش ترجمه‌ی ادبی در ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۷۸

ارائه‌ی مقاله‌ی :« نگاهی به فرآیند شکل‌گیری استعاره و ترجمه‌ی آن»

۴ ـ مجموعه سخنرانی‌های مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸

ارائه‌ی مقاله‌ی: «نگاهی به شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه‌های مرکب»

۵ ـ پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی تهران، دانشگاه علامه طباطبائی ۲۱ تا ۲۳ اسفند ۱۳۷۹

 ارائه‌ی مقاله‌ی:« نقش‌های زبان؛ ویتگنشتاین، یاکوبسن»

۶ ـ هجدهمین نشست از سلسله مباحث نشانه‌های معنوی در سینما، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه هنری، ۲۹ خرداد ۱۳۸۰.

ارائه‌ی مقاله‌ی : «معنویت، مخلوق خوانش فردی و نقد فیلم برکت»

۷ ـ اولین همایش ملی آموزش زبان انگلیسی و رشته‌های وابسته،

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۳۸۰.

ارائه‌ی مقاله‌ی:« رویکردی شناختی به مؤلفه‌های معنایی»

۸ ـ پنجمین هم‌اندیشی دین از چشم سینما، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه هنری، ۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۳۸۰.

ارائه‌ی مقاله‌ی: «تحلیلی ساختگرا از لایه‌های نشانه‌شناختی فیلم معنوی»

۹ ـ نخستین جشنواره کانون‌های فرهنگی ـ هنری دانشجویان دانشگاه تهران ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۰

ارائه‌ی مقاله‌ی:« نظریه‌ی بی‌نظمی؛ نگاهی به نو زبان»

۱۰ ـ  سلسله نشست‌های کتاب ماه فلسفه، بهمن‌ماه ۱۳۸۱، مبانی معنی‌شناسی

نقد و معرفی کتاب :اندیشه هایی در معنی شناسی

۱۱ ـ تبادلات فرهنگی ـ زبانی چهار هزار ساله‌ی هند و ایران، ۱ تا ۹ آذر ۱۳۸۱، برگزار شده در شهر «بارلی» هندوستان، ارائه مقاله‌ی:

“A Comparative Study of the Iranian and the Indian Traditional Semantic Surveys”                                                                                                                                 

۱۲ ـ از سلسله نشست‌های فرهنگی برگزار شده در فرهنگسرای بانو، خرداد ۱۳۸۲، جلسه‌ی نقد کتاب ساختگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی،

۱۳ ـ گردهمایی پژوهشی هنر و زندگی، برگزار شده از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۸۲.

ارائه مقاله ی: «هنر و جهانی شدن»

۱۴ ـ سمینار بین‌المللی زبان‌شناسی کاربردی در فضای جهانی، هندوستان، گروه زبان‌شناسی دانشگاه دهلی، ۲۰ تا ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۲،

ارائه‌ی مقاله‌ی:« جهانی شدن؛ تحلیلی معنی‌شناختی»

“Globalization A Semantic Analysis”

۱۵ ـ هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر، برگزار شده از سوی فرهنگستان هنر، تهران، ۶  اسفند ۱۳۸۲

ارائه‌ی مقاله‌ی:« بازی نشانه‌ها»

۱۶ ـ جلسات همگویی انجمن زبان‌شناسی ایران، تهران، ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳،

ارائه‌ی مقاله‌ی: «نقد و بررسی آرای لویی یلمزلف»

۱۷ ـ دومین همایش ملی ایران‌شناسی، تهران، آذر ۱۳۸۳.

ارائه‌ی مقاله‌ی: «بررسی تطبیقی سنت مطالعه‌ی معنی در ایران  و هند»

۱۸ ـ اولین کنفرانس زبان‌شناسی و هنر در دانشگاه الزهرا، تهران، آذر ۱۳۸۳،

ارائه‌ی مقاله‌ی :« مقدمه ای بر تحلیل زبان‌شناختی موسیقی»

۱۹ ـ نخستین کارگاه آموزشی معنی‌شناسی، تهران، ۱۱ تیر ۱۳۸۴،

ارائه‌ی مقاله‌ی:« نخستی‌های معنایی»

۲۰ – Forum for Indo Iranian Studies “Two Historical Focal Points in India – Iran cultural Linguistic Interactions: The Sassanid – Safavid Dynasties”, India – Allahabad Museum ۹th – ۱۰th Nov. ۲۰۰۵.

۲۱ _ ۲۶th Annual International Conference of South Asian Language Analysis : “The Linguistic Typology of the Iranian North Eastern Dialects”, ۱a- ۲۱ Dec. ۲۰۰۶ Mysore - India

۲۲- همایش ملی مسایل زبان شناسی و آموزش زبان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲۶ و۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶.

ارائه مقاله: «معنی شناسی بازتابی فرضیه ای تازه در شناخت و تکوین معنی»

۲۳- دومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بین رشته ای:کارکرد گفتمانی ادبیات و هنر،دانشگاه الزهراء،خرداد۱۳۸۶.

ارائه مقاله:«پژوهشی در سنجش کارایی طرحواره های تصوری در تحلیل معنی متن ادبی»

۲۴- همایش ملی زبان شناسی ،کتیبه ها و متون                                                                          

پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

ارائه مقاله:اشاراتی بر تحلیل ساختاری ؛محتوایی لیکو،شعر شفاهی بلوچی

۲۵-The First International Conference on Languages and Dialects in Iran, Sistan and Baluchestan University and Uppsala University,Held in Zahedan-Iran.

Presented Paper: “The Kumzari Dialect of Larak Island:Testing the Typological Criteria”

۲۶- ۳rd International Conference of Cognitive Science: ۳-۵ March ,Tehran-Iran),School of Cognitive Science ,Institute for Research in Fundamental Science.

Presented Paper:”A Cognitive Analysis of the Metaphorical Extension of Perception Verbs in Farsi”

.

۲۷-مجموعه نشست های نشانه شناسی در مرکز هنر پژوهی نقش جهان ، ۱۳ خرداد ۱۳۸۸.

ارائه مقاله: «مقدمه ای بر نشانه شناسی شناختی»

۲۸- مدرسه تابستانی در سنندج ، به اهتمام انجمن زبان شناسی ، ۵ تا ۹ مرداد ۱۳۸۸

کارگاه ترجمه و معنی

ارائه مقاله: « استعاره و ترجمه»

۲۹ – اولین کارگاه معنی شناسی ، به اهتمام انجمن زبان شناسی آبان ۱۳۸۹

ارائه سخنرانی : «معنی شناسی ، رده شناسی و تغییر زبان در رویکردی شناختی»

۳۰ – هفتمین همایش گروه نشانه شناسی ، آبان ۱۳۸۹

ارائه سخنرانی : «نشانه شناسی مکان در رویکردی شناختی»

۳۱ – مجموعه نشست های تخصصی پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیماه ۱۳۸۹

ارائه سخنرانی: «روندهای جدید پژوهش در معنی شناسیِ شناختی»

۳۲ – دومین کارگاه معنی شناسی ، انجمن زبان شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، خرداد ۱۳۹۰

ارائه سخنرانی : «تحلیل معنایی واژه های دال بر عواطف»

۳۳- ۴th International Conference of Cognitive Science, ۱۰۱۲ May ۲۰۱۱ Institute for Cognitive Science Studies

Presented Paper : Semantic Analysis of Shame : A Cognitive & Cultural Perspective

۳۴ – Emotion, Cognition, Communication , ۲۳۲۵ June . University of  Cyprus and Sorbonne Nouvelle . Nicosia .

Presented Paper : Semantic Analysis of Shame in Persian: A cognitive and Cultural Perspective .

۳۵- چهارمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران ، کارگاه معنی شناسی ، ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

ارائه سخنرانی : «فرازبان معنایی طبیعی : خاستگاه فلسفی و مبانی»

۳۶ – هشتمین همایش نشانه شناسی حلقه نشانه شناسی تهران ، نشانه شناسی زمان ، ۲۳ و  ۲۴ آذر ۱۳۹۰ در بنیاد دائره المعارف بزرگ اسلامی

ارائه سخنرانی : «زمان از منظر نشانه شناسی شناختی»

۳۷- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

ارائه سخنرانی : «چند معنایی و بسط استعاری واژگان : نگرش شناختی»

۳۸- هشتمین همایش زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ، بهمن ۱۳۹۱

ارائه سخنرانی : «استعاره های مفهومی رنگ در زبان فارسی : تحلیلی شناختی و پیکره بنیاد»

۳۹- ۵th International Conference of Cognitive Science May ۷ ۲۰۱۳,Tehran-Iran.

 Poster presented: Semantic Analysis of Privacy in Persian : A Cognitive – Cultural Analysis.(مشترک با سجاد صامت)

۳۹- همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس ، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

ارائه مقاله :« ادراک و بازنمود زبانیِ زمان : تحلیلی شناختی»

۴۰- همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس ،

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

برگزاری کارگاه :« مبانیِ معنی شناسی شناختی»

۴۱-  سومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بین رشته ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان، دانشگاه الزهرا

آبان ۱۳۹۲

ارائه سخنرانی : «نشانه شناسی رنگ فیروزه ای: تحلیلی شناختی و فرهنگی»

۴۲- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۲۶/۱۰/۱۳۹۱

ارائه سخنرانی:« بازنمود زبانیِ مکان، زمان، حرکت : رویکردی شناختی»

۴۳- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۳/۱۰/۱۳۹۲

ارائه سخنرانی:«عواطف، فرهنگ و زبان»

۴۴- مجموعه نشست های پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۷/۳/۱۳۹۳

برگزاری کارگاه:« شناخت، مکان، ترجمه»(مشترک با دکتر فرزانه فرحزاد)

۴۵- اولین همایش زبان شناسی شناختی ، دانشگاه شهید بهشتی ۲۲/۱/۱۳۹۴

ارائه سخنرانی : دستاوردهای رویکرد شناختگرا در مطالعه معنا

۴۶- ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹/۲/۱۳۹۴

ارائه سخنرانی : Synaesthetic metaphors in Persian : a cognitive approach

۴۷- ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹/۲/۱۳۹۴

ارائه سخنرانی در پنل علوم اجتماعی با عنوان : رهیافتی به روش پژوهش در علوم انسانی  قرن ۲۱

۴۸- رویکردی شناختی به آمدن و رفتن: فعل های اشاره گر حرکت در زبان فارسی : هم اندیشی بازنمایی حرکت در زبان: رویکردی شناختی و فرهنگی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹/۸/۱۳۹۴

۴۹- چندمعنایی اندام واژه ها : مطالعه موردی »سر« در زبان فارسی – هم اندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی فرهنگی و پیکره ای- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۶/۳/۱۳۹۴

۵۰- تدریس در کارگاه: آشنایی با حیطه های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی- سخنرانی با موضوع چندمعنایی با رویکرد شناختی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۴/۸/۱۳۹۴

۵۱- بازنمایی زمان در زبان رویکردی شناختی و فرهنگی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۸/۹/ ۱۳۹۴

 

۵۲- Synaesthetic Metaphors in Persian: a Cognitive Corpus Based and Comparative Perspective, ۱۸th international on Language, Literature and Linguistics, Istanbul, Turkey. ۲۰۱۶.

۵۳- برگزاری کار گاه با عنوان:  تحلیل داستان درنظریه جهان های متن . در هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی بهمن ۱۳۹۴. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۵۴-  حس آمیزی در زبان و دیگر نظام های نشانه ای. در نخستین همایش ملی معنی شناسی شناختی. دیماه ۱۳۹۵. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

۵۵- Fear and anger : a correlation between conceptual metaphors and etymological patterns. ۷th international conference of cognitive science. ۳۰ April – ۴ May ۲۰۱۷ . Institute for Cognitive Science Studies.

۵۶- برگزاری کارگاه استعاره و شناخت. در انجمن نقد ادبی ایران . ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۷- استعاره و تفکر در رسانه . نخستین همایش ملی زبان و رسانه. انجمن زبان شناسی ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱۴/۲/۱۳۹۶.

۵۸- نشانه شناسی حیوانات در زبان و هنر: رویکردی شناختی و پیکره ای. در سیزدهمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران با عنوان : نشانه شناسی محیط زیست. واقع در دائره المعارف بزرگ اسلامی. ۱۳/۲/۱۳۹۶.

۵۹- نشانه شناسی عهد و پیمان با رویکرد شناختی در زبان و تصویر. نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ هنر و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۹۶

۶۰- کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم(۴ ساعت). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۰ و ۱۱ /۸/۹۶

 

*شرکت در کارگاه بدون ارائه سخنرانی

-Pervasive Relevance of the Distinction between Implicit Linguistic Competence and Explicit Meta-linguistic Knowledge to Neuro-cognitive Studies by Professor Michel Paradis ,in ۴th International Conference of Cognitive Science. May ۱۱, ۲۰۱۱, Tehran-Iran.

 

-Approaches to Prototypes and Prototype Categories , by Professor John Taylor ,in the ۳rd International Conference of Cognitive Science .March ۳ to ۵ ۲۰۰۹.Tehran-Iran.

 

- Color Vision , by Professor Semir Zeki ,in the ۳rd International Conference of Cognitive Science .March ۳, ۲۰۰۹ .Tehran-Iran.

- Studying Embodied Cognition, by Professor David Kirsh, in the ۵th International Conference of Cognitive Science. May ۷ ۲۰۱۳.Tehran-Iran.

 

* نقد کتاب و گزارش

  1. نقد کتاب زبان شناسی، زبان و هنر کلامی نوشته رقیه حسن در نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی شماره۷،   تابستان ۱۳۸۳.
  2. نقد کتاب گزارشی درباره ی یک مأموریت زبان شناختی در شمال غربی هندوستان از گئورگ مورگنشتیرنه در نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۴.
  3. نقد کتاب تاریخ زبان شناسی اثر پیتر ا .ام .سورن ، ترجمه دکتر علی محمد حق شناس ، در مجله زبان و زبان شناسی ، انجمن زبان شناسی ،سال چهارم ، شماره دوم ، پیاپی هشتم ، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ .
  4. مصاحبه با دکتر محمد دبیر مقدم در مجله پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .گاهنامه علمی- خبری ، سال هجدهم ، شماره های۲۲ و ۲۳ ،بهار ۱۳۹۰ .
  5. نقد و بررسی کتاب فقه الحدیث مباحث نقل به معنا نوشته دکتر احمد پاکتچی؛ در خانه نقد کتاب- ۱/۷/۱۳۹۴

 

*عضویت در مجامع علمی و پژوهشی

- انجمن زبان‌شناسی ایران ، عضو هیات مدیره . معاون پژوهشی انجمن و مدیر گروه معنی شناسی .

- انجمن تبادلات فرهنگی ایران و هند، واقع در شهر بارلی هندوستان، عضو هیأت مؤسس.

-Philological Society ,SOAS .Oxford.UK.

 

*جوائز

- پژوهشگر نمونه پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۸۸

- پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱

- پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۲

- کسب تاییدیه برگزاری کرسی ترویجی با عنوان: پیشنهاد نظریه معناشناسی زیستی عاطفی

 

 

* کرسی نظریه پردازی

پیشنهاد نظریه معناشناسی زیستی-عاطفی ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

* برخی از پایان نامه ها

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:  بسط استعاری فعل های حسی و حوزه های واژگانی مرتبط در نگرش معنی شناسی شناختی. نگارش سارا مادرشاهیان. دانشگاه الزهرا(س) ۶/۱۳۸۸.

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: استعاره های مفهومی حوزه شادی و لذت از منظر معنی شناسی شناختی: یک تحلیل پیکره مدار. نگارش مهدیس زورورز. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱۲/۱۳۹۲

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: استعاره های مفهومی خشم در زبان فارسی : رویکردی شناختی و پیکره ای نگارش فاطمه تباری . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۵/۶/۱۳۹۴

-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بازنمایی رویدادهای حرکتی در ترجمه: مورد پژوهی کتاب هابیت. نگارش طاهره همتی.  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۱/۶/۱۳۹۴

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تغییرات معنایی وام واژه های غیر تخصصی فرانسوی در فارسی در پنجاه سال اخیر.  نگارش مهدیه میرزا اسمعیلی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۰/۲/۱۳۹۴

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:  تحلیل معنایی اندام واژه های چشم، سر و دست در نگرشی شناختی و پیکره ای. نگارش فریبا قلی زاده. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱/۳/۱۳۹۵

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:   استعاره های مفهومی بهشت در قرآن کریم. نگارش راضیه رستمی شیرین آبادی.  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۲۵/۱۱/۱۳۹۵

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:   استعاره های مفهومی ترس در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای. نگارش بیتا قوچانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۹/۱۳۹۵

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: استعاره های مفهوکمی غم در زبان فارسی : رویکردی شناختی و پیکره ای. نگارش سمیه جاوید. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۲۱/۴/۱۳۹۶

 

*فعالیت های اجرایی

    - مدیر گروه زبان و گویش در پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال ۱۳۸۸ تا

سال ۱۳۸۹.

- سرپرست کارگاه آموزشی زبان‌شناسی در رادیو، به پشتیبانی مرکز توسعه‌ی صدای رادیو.۱۳۸۳

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان و گویش در سازمان میراث فرهنگی

- دبیر مجله تخصصی زبان شناسی (به زبان فارسی)،نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری.

-  دبیر علمی دومین همایش معنی شناسی ، برگزارشده از سوی انجمن زبان شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . خرداد ۱۳۹۰ .

- دبیر علمی و مسئول کارگاه معنی شناسی در چهارمین مدرسه انجمن زبان شناسی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر. شهریور ۱۳۹۰ .

- مدیر گروه معنی شناسی ِ انجمن زبان شناسی ایران.

- عضو هیئت مدیره و معاون پژوهشی انجمن زبان شناسی ایران.

- مدیر گروه زبان شناسی حوزه نظری، پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از فروردین ۱۳۹۰

- عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۱/۵/۱۳۹۰ .

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱/۷/۱۳۹۰ .

- عضو هیئت ارزیابی گروه زبان شناسی همگانی در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سازمان سنجش ۱۳۹۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- عضو هیئت علمی همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارس.۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲- شیراز

- نماینده پژوهشکده زبان شناسی در کمیته تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- نماینده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهت اجرایی کردن تفاهم نامه با دانشگاه الزهرا ۲۰/۱۰/۱۳۹۴

- عضو شورای گرنت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۲/۷/۱۳۹۴

- عضو کمسیون برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۱/۵/۱۳۹۴

- عضو شورای دفتر کرسی های نقد نوآوری و نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲/۱۰/۱۳۹۴

- عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلای علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۵/۸/۱۳۹۴

- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ . دانشگاه فردوسی مشهد.

- دبیر هیات ممیزه و عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اردیبهشت ۱۳۹۵

- دبیرعلمی  نخستین همایش ملی معناشناسی شناختی ۱۵ و ۱۶ دیماه ۱۳۹۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مشارکت ستاد توسعه و فناوری های علوم شناختی و انجمن زبان شناسی ایران.

- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

- مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مرداد ۱۳۹۶

 

* حوزه ها ی مورد علاقه

   معنی شناسی؛ نشانه شناسی؛ مطالعات گویشی؛ دستور زبان فارسی .

 

* تسلط به زبان‌های خارجی

- انگلیسی ، فرانسه ، ترکی استانبولی