خبر و اطلاعیه

گزارش تصویری «همایش سراسری برنامه ریزی زبان در ایران» با حضور دکتر برومند

گزارش تصویری «همایش سراسری برنامه ریزی زبان در ایران» با حضور دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

همایش سراسری برنامه ریزی زبان در ایران

همایش سراسری برنامه ریزی زبان در ایران علی اشرف صادقی یحیی مدرسی تهرانی حسینعلی قبادی محمد دبیرمقدم بهمن زندی مسعود برومند شهین نعمت زاده مصطفی عاصی چهرشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ سالن اندیشه

تحلیل گفتمان تطبیقی خبر بی‌بی‌سی و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مذاکرات هسته‌ای اسفند ۱۳۹۳‏

در این سخنرانی به روش تحلیل گفتمان تطبیقی، بازنمایی اخبار هسته‌ای ایران در دو شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی و سیمای ‏جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.‏ سخنران: دکتر نگار داوری اردکانی ‏ سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت برگزاری:ساعت ۱۶ تا ۱۸‏ سالن حکمت ‏