طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۲۱۲۲
 

طرح موظف خانم دکتر حوریه احدی: تحلیل ویژگی­های نحوی کودکان مبتلا به اوتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن.

طرح موظف خانم دکتر حوریه احدی: تحلیل ویژگی­های نحوی کودکان مبتلا به اوتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن.

طرح موظف خانم دکتر آزیتا افراشی: استعاره در زبان شناسی شناختی (فاز یکم)(دو فاز).

طرح موظف آقای دکتر حمیدرضا دالوند: روایت فرنبغ سروش و سی پرسش پیوست آن(آوانویسی، ترجمه، واژه نامه).

طرح موظف خانم دکتر آتوسا رستم بیک: تحلیل و مقایسهٔ زبان­شناختی روایت­های شفاهی دختران و پسران، تک زبانه و دوزبانهٔ 4-6 ساله.

طرح مصوب خانم دکتر زهره زرشناس: میراث ادبی مکتوب در ایران باستان.

طرح موظف آقای دکتر احمد صفار مقدم: تولید آزوفا سینمایی 1: رنگ خدا.

طرح غیر موظف آقای دکتر احمد صفار مقدم: ترجمه «فارسی گفتاری 1» به روسی و تولید نرم‌افزار آن؛ مجری: احمد صفار مقدم.

طرح موظف آقای دکتر مصطفی عاصی: ایجاد پایگاه داده های زبان فارسی با کامپیوتر.

طرح موظف آقای دکتر مصطفی عاصی: بررسی کاربردهای نوین فناوری اطلاعات در پژوهش های زبان شناخت ایران و زبان فارسی.

طرح موظف خانم دکتر فرزانه گشتاسب: تدوین آرا و عقاید آذرکیوان و پیروان او بر اساس متون بازمانده از مکتب وی.

طرح موظف آقای دکتر یحیی مدرسی: پژوهشی در تعامل زبان و فرهنگ ( مردم شناسی زبان).

طرح موظف خانم دکتر مهشید میرفخرایی: بررسی متن فارسی میانه دادستان دینی.

طرح موظف آقای دکتر سیروس نصراله‌زاده: چهار کتیبه کردیر در دوره ساسانی(حرف نویسی، آوا نویسی، ترجمه و تعلیقات).

طرح موظف خانم فرزانه وزوایی: ارائه شیوه نامه جدید ویرایش متون فارسی در محیط رایانه.