دسترسی سریع

اخبار

زمان جلسه دیدار دانشجویان با اعضای هیات رئیسه پژوهشگاه علوم انسانی

<span style="font-size: 12px;">&nbsp;جلسه دیدار دانشجویان با اعضای هیات رئیسه پژوهشگاه روز یکشنبه 96/07/30 از ساعت 8:30 الی 10:30 در ساختمان تحصیلات تکمیلی سالن دانش برگزار خواهد شد .&nbsp;</span>

اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد

<span style="font-size: 12px;">&nbsp;زمان انتخاب واحد با تاخیر:سه شنبه21شهریور1396 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br /> <span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;</span><br /> <span style="font-size: 12px;">&nbsp;به اطلاع دانشجویان می رساند؛دانشجویانی که به هر دلیلی در موعد مقرر موفق به انتخاب واحد(واحدهای آموزشی،پایان نامه یا رساله)نشده اند ،تنها در روز سه شنبه مورخ21شهریورماه1396می توانند با مراجعه به سامانه دانشجویی،انتخاب واحد نمایند. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 12px;">&nbsp;تذکر بسیارمهم:عدم انتخاب واحد در موعد مقرر،به منزله ترک تحصیل تلقی می شود.</span>