اطلاعیه‌های مهم

اطلاعیه آزمون جامع رشته زبان و ادبیات فارسی شهریور۱۳۹۹

اطلاعیه آزمون جامع رشته زبان و ادبیات فارسی شهریور۱۳۹۹ به اطلاع دانشجویان محترم رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع دکتری می رساند آزمون جامع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۹ صبح در ساختمان کریم خان برگزار می شود.منابع آزمون جامع (در حد مواد درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری) به شرح ذیل می باشد: ۱. متون نظم و نثر؛ ۲.کلیات ادبی(نقد،بلاغت، مکتب های ادبی، مرجع شناسی و روش تحقیق)؛ ۳. تحقیق در ادبیات معاصر.

ادامه مطلب

زمان و نحوه انجام ترمیم واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند زمان انجام ترمیم واحد نیمسال دوم سال تحصیلی۹۹-۹۸، از روز چهارشنبه۹۸/۱۱/۲۳ لغایت چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ از طریق سامانه دانشجویی مروارید به آدرس www.erp.ihcs.ac.ir می باشد.

ادامه مطلب

زمان و نحوه انجام انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می ‌رساند زمان انجام انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی۹۹-۹۸ از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت روز دوشنبه مورخ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ از طریق سامانه دانشجویی مروارید به آدرسwww.erp.ihcs.ac.ir می باشد. لازم به ذکر است دانشجویانی که واحد درسی ندارند، ملزم به انتخاب واحد رساله یا پایان نامه خود می باشند. همچنین انتخاب واحد دانشجویان مقطع دکتری منوط به انجام ارزشیابی تمامی دروس نیمسال اول سال تحصیلی۹۹-۹۸ می باشد.

ادامه مطلب