رویدادها

مسأله "دیگری" و ترتیبات سیاسی خاورمیانه

مسأله "دیگری" و ترتیبات سیاسی خاورمیانه

چکیده موضوع سخنرانی: منطقه خاورمیانه یکی از بی ثبات ترین منطقه های دنیاست که طی دو قرن اخیر همواره بر آشفتگی های آن افزوده شده است. درک چرایی این ناپایداری های سیاسی و امنیتی و شناخت کانون اصلی آن، موضوع مهمی است که همواره دغدغه اساسی برای محققین، سیاستمداران و صاحبنظران این حوزه بوده است. شناخت دیگری و دیگری سازی های کانونی و اصلی در این منطقه و صورت بندی آن ها می تواند کمک شایانی برای درک بهتر دلیل بی ثباتی ها و پیدا کردن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای آن باشد.
قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

کرسی آزاد اندیشی ( مناظره) با عنوان قانونمندی یا قانون من با رویکرد فلسفی روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور آقایان دکتر قاسم پورحسن ، دکتر داود مهدوی زادگان، دکتر میثم قاسمیان ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشگاه الزهراء ، ساختمان خوارزمی، سالن تورانی برگزار شد که فایل جلسه مناظره در زیرگذاشته شده است.
راه رهایی از هژمونی تفکر خود بنیاد در رجوع مستقیم به قرآن

راه رهایی از هژمونی تفکر خود بنیاد در رجوع مستقیم به قرآن

همایش «پرسش از امر دینی در عصر حاضر» روز شنبه و یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی با سخنرانی چند تن از اساتید حوزه علوم انسانی برگزار شد. گزارش خبرگزاری مهر از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان با عنوان راه رهایی از هژمونی تفکر خود بنیاد در رجوع مستقیم به قرآن به شرح ذیل می باشد.