خبر و اطلاعیه

مفهوم قرآنی نسبت عدالت و فرهنگ

مفهوم قرآنی نسبت عدالت و فرهنگ

روز دوشنبه، مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ از ساعت ۱۱ تا ۱۳، «جلسه اندیشه‌ورزی اندیشکده عدالت» با مشارکت «اندیشکده فرهنگ» در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع اندیشه‌ورزی"مفهوم قرآنی نسبت عدالت و فرهنگ" که توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی زادگان (عضو اندیشکده عدالت و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برگزار شد که خلاصه مباحث به شرح ذیل ارائه می شود. در اینجا بخشی از مطالبی که در جلسه ارائه شد آمده است:
گزارش نشست: مبانی فلسفی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)-حجت الاسلام مسیح بروجردی

گزارش نشست: مبانی فلسفی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)-حجت الاسلام مسیح بروجردی

نشست مبانی فلسفی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به سخنرانی حجت الاسلام مسیح بروجردی در روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد که خلاصه نشست به شرح ذیل می باشد.
گزارش نشست: ظرفیتها و تنگناهای روابط ایران و اروپا (به ویژه فرانسه) پس از خروج آمریکا از برجام

گزارش نشست: ظرفیتها و تنگناهای روابط ایران و اروپا (به ویژه فرانسه) پس از خروج آمریکا از برجام

نشست راهبردی ظرفیتها و تنگناهای روابط ایران و اروپا (به ویژه فرانسه) پس از خروج آمریکا از برجام با سخنرانی آقای دکتر علی اهنی در روز سه شنبه ۲۶ تیرماه برگزار شد که خلاصه گزارش به شرح ذیل می باشد.
مسأله اجتماعی ؛ پوشش یا ناپوششی

مسأله اجتماعی ؛ پوشش یا ناپوششی

مسأله اجتماعی ، عارضه یا نابسامانی است که در اثر وقوع یا عدم وقوع عامل معینی در اجتماع پدید می آید. لیکن در تشخیص مسأله بدوون این عامل اختلاف نظر وجود داردچنانچه این مبحث در مورد پوشش و ناپوششی مطرح شده است. در این نشست علمی سعی می شود معلوم کنیم که کدامیک از این دو حالت می تواند مسأله اجتماعی باشد.