آشنایی با ما

تعداد بازدید:۲۱۹

*معرفی دبیرخانه هیات اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

*وظایف هیات اجرایی جذب

*ترکیب اعضاء هیات اجرایی جدب

*کارکنان دبیرخانه هیات اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰