گزارش نشست‌ها - آرشیو

دکتر اسدی: با این دیدگاه مشکل معدوم بودن زمان حال برطرف می‌شود
گزارش کرسی پنجاه‌و‌سوم: «تلفیق چهاربعدگروی و حال‌گروی»

دکتر اسدی: با این دیدگاه مشکل معدوم بودن زمان حال برطرف می‌شود گالری

دکتر مهدی اسدی: یکی از کارکردهای دیدگاه بنده این است که مشکل معدوم بودن زمان حال را برطرف می‌کند. یعنی مثلاً همان معضلاتی که برای خواجه‌نصیر مطرح بود را حل می‌کند.

ادامه مطلب