شورای پژوهشی

ضرورت بازبینی در برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه براساس مسائل و چالش‌های اجتماعی کشور
در بیستمین جلسه شورای پژوهشی تأکید شد:

ضرورت بازبینی در برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه براساس مسائل و چالش‌های اجتماعی کشور گالری

دکتر نجفی: شاید بتوان این برنامه را اولین برنامه‌ای دانست که با برگزاری آن پژوهشگاه در سطح ملّی دیده شد به‌طوری‌که از نهادها و مراجع بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ از پژوهشگاه به‌خاطر پرداختن به یکی از مهم‌ترین و روزآمدترین مسائل کشور، که در آن به صورت آکادمیک و علمی به ریشه‌ها و علل وقوع اتفاقات و وقایع اخیر پرداخته شد، قدردانی صورت گرفت.

ادامه مطلب
گزارش اعضای کمیسیون «تحول در پژوهش» در جلسه‌ی شورای پژوهشی

گزارش اعضای کمیسیون «تحول در پژوهش» در جلسه‌ی شورای پژوهشی گالری

پیشنهادهای اعضای هیأت علمی برای بهبود و تغییر سازوکارهای پژوهش با مصاحبه و اعلام نظر اعضای هیأت علمی جمع‌آوری و در سه بخش دشواری‌های شیوه‌ی پیشین، پیشنهاد برای شیوه‌ی بهتر و ارائه‌ی الگوی بدیل دسته‌‌بندی شده است و با پالایش آنها به‌زودی نسخه‌ی ابتدایی شیوه‌نامه‌ی پژوهشی ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب