اخبار

استقلال فرهنگی امروز کشور بی‌نظیر است
دکتر نجفی در چهل‌ونهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه تأکید کرد:

استقلال فرهنگی امروز کشور بی‌نظیر است گالری

دکتر نجفی: استقلال کشور در ابعاد مختلف به‌ویژه در بعد فرهنگی بی‌نظیر است و ضرورت دارد این عزت نفس و غرور ملی به نسل جوان و آیندگان منتقل شود و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان یک مرکز فرهنگی و ملی باید بتواند به این موضوع ارزش و بعد جهانی دهد.

ادامه مطلب

گزارش سخنرانی «مشارکت زنان در برساخت صلح و آشتی؛ نگاهی به تجربیات موفق بین‌المللی زنان»

در ادبیات جهانی در حوزۀ صلح با ابتناء بر نقش‌های جنسیتی در مقابل جنگ که امری مردانه تلقی می‌شود، صلح امری زنانه دانسته می‌شود، زیرا زنان اغلب دست‌اندرکار احیای زندگی، حفاظت و مراقبت از عناصر مهم حیات هستند، به‌ویژه در مراحل و فرایندهای طبیعی زندگی مانند کودکی، بیماری، سالمندی و... که انسان‌ها نیازمند یاری و مراقبت هستند؛ حتی در مواقع تعارض و درگیری نقش غالب زنان نه در خط مبارزه و کشتار بلکه بیشتر در نقش حمایت و حفاظت از افراد تعریف می‌شود.

ادامه مطلب