گزارش نشست‌ها - آرشیو

گزارش ششمین نشست از سلسله نشست‌های همایش «روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی» گالری

دکتر حسنی‌فر: دغدغه اصلی‌ام جا انداختن روش در پژوهش برای فهماندن نفس پژوهش است دکتر احمدزاده: تاریخ فرهنگی گامی بزرگ برای اعاده تاریخ به مردم، زنان، مهاجران و گروه‌های سرکوب شده اجتماعی است‌‌‌‌

ادامه مطلب