گزارش نشست‌ها - آرشیو

تحلیلی بر خوانش علامه طباطبایی «ره» از مناسبات سیره علوی و حکمت الهی

امروز فلسفه به معنایی که علامه می‌گوید، نیست. یعنی روز جهانی عقل که نوری به جهان می‌تاباند، نیست. روز جهانی فلسفه روزی است که می‌خواهد تصویری از جهان ارائه دهد. تفسیر عقل در رویکرد مارکسیستی جنبه ساختاریش کلاً منتفی می‌شود و علامه با این قسمت مخالف است و فلسفه از دید علامه یک ابزار زندگی و یک معنای برساخته نیست بلکه تلاشی عقلانی برای امری روشن‌گر است.

ادامه مطلب