گزارش نشست‌ها - آرشیو

نخستین نشست از سلسله نشست‌های علوم انسانی و گردشگری برگزار شد

گزارش نشست «گردشگری خوراک» گالری

این جهد قومی و ابرام برای معرفی هویت خود تا به آنجا پیش رفته که شهر رشت را در مقام دومین شهر خلاق خوراک­‌شناسی جهان برنشانده است. یعنی هویت قومی که طی فرایند فعال تصمیم‌گیری و ارزیابی خود شکل می‌­گیرد، همچنان نزد گیلانیان عملکردی حیاتی دارد و این قوم نگرش و احساسات خود را در وجه زبانیِ فرهنگ­شان جاری می‌کنند.

ادامه مطلب
گزارش سومین نشست هم‌اندیشی گروه‌های گویش‌پژوهی: بررسی رهیافتی بر چگونگی مطالعۀ گویش‌ها
تجلیل از فعالیت‌های علمی_پژوهشی دکتر ایران کلباسی، استاد پیشکسوت پژوهشکده زبان‌شناسی

گزارش سومین نشست هم‌اندیشی گروه‌های گویش‌پژوهی: بررسی رهیافتی بر چگونگی مطالعۀ گویش‌ها گالری

دکتر حداد عادل: اگر هر مؤسسه بر اساس فلسفۀ وجودی خودش عمل کند و از منظر خاصی به گویش نگاه کند و دستاوردها را در اختیار دو نهاد دیگر قرار دهد، از موازی‌کاری نیز جلوگیری می‌شود و نگاه‌های متفاوت موجب می‌شود تا پژوهش‌های گویش‌شناسی کامل شوند.

ادامه مطلب