گزارش نشست‌ها - آرشیو

گزارش پیش اجلاسیۀ کرسی «نظریۀ امنیت سوژه‌مبنا»

گزارش پیش اجلاسیۀ کرسی «نظریۀ امنیت سوژه‌مبنا» گالری

امنیت سوژه‌مبنا تلاشی نظری برای غلبه بر مهمترین تناقض در حوزۀ امنیت‌پژوهی یعنی تناقض آزادی و امنیت به شمار می‌رود، به نحوی که دوگانۀ واگرای آزادی و امنیت در پیوندی متقابل قرار گیرند و جریانی هم‌افزا را به‌وجود آورند

ادامه مطلب