گزارش نشست‌ها - آرشیو

اولین پیش‌نشست همایش ملی «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران» برگزار شد

گزارش نشست «خشونت زبانی سیال در سپهر ارتباطی نوجوان امروز» گالری

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نسل زد(z) در سراسر دنیا ویژگی‌های مشترکی دارند. یعنی در محیط‌های رسمی و غیر رسمی در سطح جهانی برخط با هم ارتباط دارند. بیشتر مصرف کننده‌اند. بیشتر برای سرگرمی از رسانه استفاده می‌کنند. انیمه دیدن هم رفتار رایج این نسل است و کمتر برای کسب خبر از رسانه استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب