گزارش نشست‌ها - آرشیو

گزارش سمینار علمی «منطق در تفکر اسلامی» و متن سخنرانی پروفسور نادیا گرمان

علم منطق از دستاوردهای مهم سنت اسلامی است که گرچه ابزار فلسفه است، اما می توان بسط و گسترش منطق را یکی از دستاوردهای مهم سنت اسلامی دانست. در نهضت ترجمه ابن مقفع و ابن بهریز از اولین کسانی بودند که دست به ترجمه و شرح آثار منطقی ارسطو زدند؛ کندی و فارابی نیز شروح فراوانی در زمینه منطق از خود برجای گذاشتند و پس از نهضت ترجمه فیلسوفان مسلمان علاوه بر شرح منطق ارسطویی دست به تتبعاتی زدند و اندیشه های بدیعی در منطق به ظهور رساندند.

ادامه مطلب