گزارش نشست‌ها

دکتر اسدی: با این دیدگاه مشکل معدوم بودن زمان حال برطرف می‌شود
گزارش کرسی پنجاه‌و‌سوم: «تلفیق چهاربعدگروی و حال‌گروی»

دکتر اسدی: با این دیدگاه مشکل معدوم بودن زمان حال برطرف می‌شود گالری

دکتر مهدی اسدی: یکی از کارکردهای دیدگاه بنده این است که مشکل معدوم بودن زمان حال را برطرف می‌کند. یعنی مثلاً همان معضلاتی که برای خواجه‌نصیر مطرح بود را حل می‌کند.

ادامه مطلب

گزارش کرسی ترویجی «استعاره مفهومی تکاملی» گالری

نقطه جامع پژوهش حاضر از منظر تئوریک را می‌توان در شناسایی نوع جدیدی از استعاره مفهومی در متن‌های چند وجهی دانست که استعاره فرصت می‌یابد وجه تکاملی و پویای عینی‌سازی مفهوم انتزاعی را به نمایش گذارد.

ادامه مطلب

دکتر تقی‌زادگان: سایبورگ‌ها سازنده تصویر تازه‌ای از بدن هستند

سایبورگ از ترکیب دو واژه سایبرنتیک و ارگانیسم ساخته شده است و اشاره به موجودی با اجزای ارگانیکی و مکانیکی دارد. سایبورگ‌ها در تقاطع انسان و تکنولوژِی قرار گرفته‌اند. اگر برای نسل پیشین سایبورگ‌ها همچون استحاله انسان در ماشین یا مسخ شدن انسان در تکنولوژی بودند، برای نسل جدید سایبورگ‌ها به معنای همزیستی انسان و ماشین است.

ادامه مطلب

تحلیلی بر خوانش علامه طباطبایی «ره» از مناسبات سیره علوی و حکمت الهی

امروز فلسفه به معنایی که علامه می‌گوید، نیست. یعنی روز جهانی عقل که نوری به جهان می‌تاباند، نیست. روز جهانی فلسفه روزی است که می‌خواهد تصویری از جهان ارائه دهد. تفسیر عقل در رویکرد مارکسیستی جنبه ساختاریش کلاً منتفی می‌شود و علامه با این قسمت مخالف است و فلسفه از دید علامه یک ابزار زندگی و یک معنای برساخته نیست بلکه تلاشی عقلانی برای امری روشن‌گر است.

ادامه مطلب
«از خاطره جمعی تا تاریخ حافظه؛ بررسی چیستی تاریخ فرهنگی در مطالعات تاریخ ایران باستان»
گزارش نشست:

«از خاطره جمعی تا تاریخ حافظه؛ بررسی چیستی تاریخ فرهنگی در مطالعات تاریخ ایران باستان» گالری

تاریخ فرهنگی و «تاریخ حافظه» بخشی از حوزة وسیع‌تر تاریخ کلی یا تاریخ فلسفی یا تاریخ فکر هستند که در آن هدف محقق رسیدن به کنه امر واقع یا پیدا کردن واقعیت تاریخی (اگر بشود به آن رسید!) یا دانستن آن چه را که مردمان در دوره‌های تاریخی انجام داده‌اند نیست. بلکه در این جا هدف پژوهشگر این است که بفهمد مردمان در هر مقطع زمانی با آثار فرهنگی که پدید آورده‌اند چه فکری می‌کرده‌اند و چگونه فکر می‌کردند. چرا و چگونه خاطره و هویت جمعی و فرهنگی خود را به یاد می‌آورده‌اند.

ادامه مطلب