افراد و واحدها

تعداد بازدید:۹۸۳۱۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     88046891-3

 

رئیس پژوهشگاه موسی نجفی

مشاور رئیس پژوهشگاه فرزاد زیویار 

مشاور پژوهشی رئیس پژوهشگاه محمود جنیدی جعفری

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی علیرضا خسروی فسایی

کارشناس مسئول مهدی یزدان پناهی

کاردان  مژگان شهریاری   

دفتر ریاست و روابط عمومی

 اداره روابط عمومی

رئیس  حوریه احدی

کارشناس مسئول شهرام اصغری

 کارشناس  صادق کیا

کارشناس مسئول  امور همایش ها و نمایشگاه ها   محسن باباخانی

دبیرخانه هیات امنا

رئیس شراره جواهری

دبیرخانة هیات ممیزه

رئیس حمیدرضا دالوند

 

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

   مدیر  قاسم شکری

 

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 مدیر مسعود رضایی

معاون حسن اسدی افخم

کارشناس  الهام بهنام زاده

کارشناس سعیده سلامت

 

مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی

       مدیر مسعود قیومی

معاون  فاطمه نعیمی حشکوایی

کارشناس مسئول  اصغر شوهانی

کارشناس محسن رادفر

مرکز نقد و اعتلای علوم انسانی

رئیس مرکز

دبیرخانه شورای بررسی متون

نماینده رئیس در دبیرخانه شورای متون دکتر  محمد حسن نیلی

معاون حسین مقیسه

کارشناس  سید احمد عسگری

دبیرخانه اعتلای علوم انسانی

رئیس  یحیی فوزی  

نماینده رئیس در طرح  اعتلا مرتضی سلمان نژاد

معاون دبیرخانه  بهرنگ ذوالفقاری

دبیرخانة هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 رئیس  بهناز افضلی

کارشناس  بهنام گودرزی

کارشناس حسام الدین فضائلی

کارشناس  علی دریکوند

کارشناس  طاهره سادات ساداتی

 

 حوزة معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاون یحیی فوزی    

مسئول دفتر  حسین نیک‌بخش

مدیریت پژوهشی

مدیر  مهدی معین زاده

معاون بهزاد اصغری

گروه طرح ها و فرآیندهای پژوهشی 

گروه داده ها و مستند سازی علمی

 گروه مدارک و مدارج اعضای هیأت علمی

رئیس حمید سجادی

کارشناس  اسلام نوروزی

 

 گروه قطب­‌ها، کرسی‌های علمی و نظریه پردازی

رئیس احمد شاکری

 مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیر روح اله کریمی

معاون ناصر زعفرانچی زاده مقدم

گروه برنامهریزی آموزشی

رئیس  مجتبی جهانگردی

 کارشناس مسئول بهرام عزیزی

کارشناس  مجید وثوقی

اداره خدمات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

رئیس  محسن شیردل کاسگری

کارشناس مسئول  امیر خرم

کتابخانه و مرکز اسناد و اطلاعات علمی

مدیر عبدالرحمن حسنی فر

معاون محمد محسن گلدانی

کارشناس  مرضیه نیکوکار

کتابدار مسئول شهرزاد داودی

کتابدار  علیرضا حسنی اسطلخی

کتابدارمسئول سولماز نوری

کتابدار  محمود زالی

کتابدار مسئول علی اصغر نصیری

کتابدار  طاهره امینی

کتابدار مسئول فاطمه صدیق

کتابدار  کاردان  جمشید ظفری

کتابدار المیرا خانلرخانی

 

مدیریت نشر آثار علمی

مدیر امیر اعتمادی بزرگ

 

گروه مجلات و نشریات

کارشناس اعظم ریاحی

کارشناس ناهید فتحی

 کارشناس  مختار مومنی

 کارشناس  رکسانه شاکری

 کارشناس  زهرا صادقی

 

گروه نشر کتاب، بازاریابی و فروش

رئیس مهدی فرهادی

کارشناس مسئول  عرفان بهاردوست

کارشناس فنی  ربابه ابوطالبی

کارشناس  علیرضا ایرانی   

 

حوزة معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی

معاون  سیدرضا حسینی

 

 

مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش ­های علوم انسانی

 مدیر فرانک جهانگرد

معاون  مجید الیاسی

گروه بهبود و توسعه اجرایی پژوهش های کابردی

رئیس گروه  مهناز روح اللهی

 کارشناس مسئول میترا اوحدیان

 کارشناس سمانه قدیمی

 

-مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهشهای علوم انسانی

مدیر  الهام ملک زاده

گروه ترویج، آموزش های تخصصی و مجازی

رئیس گروه  حبیب صحرایی

     کارشناس:  اسلام مرادی

      کارشناس:      الهام رضانژاد

گروه پرتال و سامانه ها

رئیس گروه  طاهره خیرخواه

کارشناس مسئول فرید فنونی

مدیریت فرهنگی

مدیر  معصومه نعمتی قزوینی

معاون  ماریا مومنی

رئیس گروه  حمیده موسوی نژاد

کارشناس مسئول  مجید حدادی

 

حوزة معاونت اداری،مالی ومدیریت منابع

معاون عبداله قنبرلو

مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیر محمد علی معتضدیان

 اداره کارگزینی، رفاه کارکنان

معاون مدیر امور اداری   اعظم صادقیان

رئیس اداره کارگزینی  معصومه حسینی دل‌دوست

کارگزین  سمیه اجلی  

کارشناس  زهرا صنعتی

کارشناس  فرشته اسدی

 

ادارة تدارکات و کارپردازی

رئیس  محمد افضلی

کارشناس مسئول  قاسم اسلامی قلیچی

حسابدار  امور کارپردازی   حمید الیاسی

کارپرداز  ستار توکلی

انباردار  مهمان علینژاد جهانگیرلو

ادارة امور عمومی و پشتیبانی

کارشناس سعید زیوری

کارشناس مهبد حاجی ابراهیم طهرانی

کارشناس  روپاک نانوای ساوجبلاغی

کارشناس مهدی فریدنی

ادارة دبیرخانه

رئیس اعظم صدیق

کارشناس گوهر نصرتی

 مسئول خدمات اداری سهیلا شمس الله

 

مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

مدیر  شهرام طریقت

 گروه بررسی برنامه و بودجه

رئیس راهله جمالی

کارشناس مسئول  نرگس طهماسبی

 گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری

 کارشناس مسئول فرحناز نجفی

 

مدیریت مالی

کارشناس مسئول جمع دار اموال  

ادارة اعتبارات و تنظیم حساب‌‌ها

رئیس

کارشناس مسئول

ادارة دریافت و پرداخت

رئیس

کارشناس

 اداره رسیدگی به اسناد

رئیس

حسابدار

کارشناس

 مدیریت فنّاوری اطلاعات

مدیر  جواد صالحی

معاون محمد علی رحیمی

اداره سخت افزار

رئیس  حسین گودرزی

-اداره نرم افزار و شبکه

رئیس  علی دلشاد نداف

 

پژوهشکده‌ها:

پژوهشکده زبان و ادبیات

 رئیس پژوهشکده علیرضا شعبانلو

کارشناس معصومه احسانی

 گروه پژوهشی پژوهش های ادبی  نظری، راهبردی و کاربردی

عضو هیأت علمی طاهره ایشانی

عضو هیأت علمی مریم شریف نسب

عضو هیأت علمی یوسف محمد نژاد عالی زمینی

عضوهیات علمی علیرضا شعبانلو

عضو هیأت علمی معصومه نعمتی قزوینی

کارشناس طاهره عباس پناه

11-3گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

عضو هیأت علمی زهرا پارساپور

عضو هیأت علمی فرانک جهانگرد

عضو هیأت علمی زهرا حیاتی

عضو هیأت علمی مریم عاملی رضایی

عضو هیأت علمی زینه عرفت پور

 گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات  

عضو هیأت علمی رمضان رضایی

عضو هیأت علمی یداله رفیعی

عضو هیأت علمی محمد هاتفی

عضو هیأت علمی صابره سیاوشی

 

پژوهشکدة تاریخ ایران

 رئیس پژوهشکده سید محمد رحیم ربانی زاده

کارشناس مسئول لیدا ملکی راسته کناری

کارشناس  فائزه توکلی

گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران

عضو هیأت علمی الهام ملک زاده

عضو هیأت علمی مهسا ویسی

عضو هیأت علمی صفورا برومند

گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران

عضو هیأت علمی علیرضا ملایی توانی

عضو هیأت علمی محمد امیر احمد زاده

عضو هیأت علمی پروین ترکمنی آذر

گروه پژوهشی تاریخ سیاسی ایران

 عضو هیأت علمی عبدالرحمن حسنی فر

عضو هیأت علمی علی سالاری شادی

عضو هیأت علمی نیره دلیر

 

 پژوهشکدة اقتصاد

 رئیس پژوهشکده لیلاسادات زعفرانچی

گروه پژوهشی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

عضو هیأت علمی ابراهیم التجایی

عضو هیأت علمی محمدعلی ابوترابی

گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی

عضو هیأت علمی جلال منتظری شورکچالی

عضو هیأت علمی نرگس اکبرپور روشن

گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی

عضو هیأت علمی لیلاسادات زعفرانچی

عضو هیأت علمی سید حسین میرجلیلی

عضو هیأت علمی سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

 

 

پژوهشکده علوم اجتماعی

 

نماینده رئیس پژوهشگاه در پژوهشکده  سید جواد میری منیق 

 کارشناس  معصومه شیرعلیزاده

کارشناس مریم سادات هاشمی

 گروه پژوهشی مطالعات مسائل اجتماعی و امنیت

مدیر گروه  ژاسنت صلیبی

عضو هیأت علمی اشرف بروجردی

عضو هیأت علمی سلمان صادقی زاده

عضو هیأت علمی حمید سجادی

عضو هیأت علمی سمیه کریمی

گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی

مدیر گروه محمد سالار کسرایی

عضو هیأت علمی سید آیت اله میرزایی

عضو هیأت علمی سمیه توحیدلو

گروه پژوهشی جامعه شناسی تاریخی ـ نظری و ادیان

مدیر گروه عضو هیأت علمی سمیه سادات شفیعی

عضو هیأت علمی سید جواد میری منیق 

عضو هیأت علمی مصطفی مهرآیین

 گروه پژوهشی مطالعات زنان

 مدیر گروه بهاره نصیری

عضو هیأت علمی مریم نصر اصفهانی

عضو هیأت علمی شکوه السادات حسینی

کارشناس آمنه بختیاری

 

پژوهشکدة زبان‌شناسی

 رئیس پژوهشکده سیروس نصراله زاده

کارشناس مسئول آناهیتا پرتوی

 گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی ایران

 مدیر گروه فرزانه گشتاسب

عضو هیأت علمی زهره زرشناس

عضو هیأت علمی سیروس نصراله زاده

عضو هیأت علمی حمیدرضا دالوند

عضو هیأت علمی فرزانه گشتاسب

کارشناس  نادیا حاجی پور ارطرانی

گروه پژوهشی زبان شناسی همگانی

 مدیر گروه آتوسا رستم بیک تفرشی

عضو هیأت علمی حوریه احدی
عضو هیأت علمی حسین صافی پیرلوجه

 گروه پژوهشی گویش شناسی

 مدیر گروه امید طبیب زاده قمصری

عضو هیأت علمی امید طبیب زاده قمصری

عضو هیأت علمی مسعود قیومی

 

پژوهشکدة  انقلاب  اسلامی 

 رئیس پژوهشکده  فاطمه طاهرخانی

 

پژوهشکده علوم سیاسی

 رئیس پژوهشکده فریبا سادات محسنی سهی

عضو هیأت علمی فرهاد زیویار

 

      پژوهشکده تمدن اسلامی

     رئیس پژوهشکده عبدالمجید مبلغی

عضو هیأت علمی سیدرضا حسینی

عضو هیأت علمی سید حسین حسینی سروری

عضو هیأت علمی مریم هاشمی

 

 پژوهشکدة مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق

 رئیس پژوهشکده محمد علی فتح اللهی

کارشناس مسئول  رهبر نصیری پروچ

 

گروه پژوهشی نظریه پردازی سیاسی در ایران

عضو هیأت علمی داود مهدوی زادگان

عضو هیأت علمی پگاه مصلح

عضو هیأت علمی شروین مقیمی زنجانی

عضو هیأت علمی کامیار صداقت ثمرحسینی

 گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست

عضو هیأت علمی یحیی فوزی

عضو هیأت علمی فرج اله علی قنبری

عضو هیأت علمی سید محسن علوی پور

17-4-  1 - گروه پژوهشی مطالعات منطقه ای

عضو هیأت علمی محمدعلی فتح اللهی

عضو هیأت علمی عبداله قنبرلو

عضو هیأت علمی علی اکبر اسدی

 گروه پژوهشی حقوق

عضو هیأت علمی سپیده میرمجیدی هشجین

 

پژوهشکده فلسفه

رئیس پژوهشکده  سید مصطفی شهرآیینی

کارشناس مسئول  معصومه دلدار دیل

کارشناس یاسمن قوامی

** گروه پژوهشی فلسفه دین

      مدیر گروه: مهدی اصفهانی

عضو هیأت علمی سید امیر اکرمی

عضو هیأت علمی مهدی اصفهانی

عضو هیأت علمی اعظم قاسمی

عضو هیأت علمی امیر صادقی

**گروه پژوهشی فلسفه غرب

عضو هیأت علمی آیدین کیخایی

عضو هیأت علمی مهدی بنایی جهرمی

عضو هیأت علمی محمد تقی چاوشی

عضو هیأت علمی مزدک رجبی

عضو هیأت علمی مصطفی شهرآیینی

**گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر

مدیر گروه: طاهره کمالی زاده

عضو هیأت علمی هادی وکیلی

عضو هیأت علمی مهدی اسدی

عضو هیأت علمی مرتضی جعفریان

عضو هیأت علمی محمد امین شاهجویی

 

پژوهشکدة تاریخ و فلسفه علم

رئیس پژوهشکده: علیرضا منجمی

کارشناس مسئول: صادقی حجتی

گروه پژوهشی فلسفه علم 

مدیر گروه: علیرضا منصوری

عضو هیأت علمی علیرضا منجمی

عضو هیأت علمی غلامحسین مقدم حیدری

گروه پژوهشی تاریخ علم و تمدن

گروه پژوهشی روش شناسی علوم انسانی

      عضو هیأت علمی مهدی معین زاده

      عضو هیأت علمی محمد تقی موحد ابطحی

 

پژوهشکدة اخلاق و تربیت

 رئیس پژوهشکده روح اله شهابی

کارشناس مسئول  محسن بنی اسدی

- گروه پژوهشی اخلاق کاربردی

عضو هیأت علمی سید علی اصغری

گروه پژوهشی روان‌شناسی و مشاوره

عضو هیأت علمی روح اله شهابی

عضو هیأت علمی مهرنوش هدایتی

عضو هیأت علمی اسماعیل ناصری

عضو هیأت علمی سید محمد حسینی بهشتیان

گروه پژوهشی مطالعات فکرپروری کودک و نوجوان

عضو هیأت علمی سعید ناجی

عضو هیأت علمی روح اله کریمی

 عضو هیأت علمی سید نورالدین محمودی

 

-پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 رئیس پژوهشکده سیده زهرا اجاق

20-2-  1 - گروه پژوهشی ارتباطات و علم و فنّاوری

عضو هیأت علمی سیده زهرا اجاق

عضو هیأت علمی منصور ساعی

عضو هیأت علمی داود مهرابی

 

- گروه پژوهشی ارتباطات، فرهنگ و سیاست

عضو هیأت علمی امیر عبدالرضا سپنجی

عضو هیأت علمی معصومه تقی زادگان

عضو هیأت علمی بشیر معتمدی

 گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی

عضو هیأت علمی مریم سادات فیاضی

عضو هیأت علمی احمد شاکری

 پژوهشکدة دانشنامه نگاری 

رئیس پژوهشکده آزیتا افراشی

کارشناس اجرایی  مهدی جعفری

کارشناس مسئول نازیلا دریایی
 مسئول دفتر نسترن حاجی زاده سابق

 گروه پژوهشی علوم انسانی

عضو هیات علمی اصغر اسمعیلی

عضو هیات علمی محسن بهلولی فسخودی

عضو هیات علمی محمدعلی سلمانی ندوشن

عضو هیات علمی مریم علی نژاد

عضو هیات علمی وحید قهرمان

عضو هیات علمی زینب مشتاقی

کارشناس مترجم  مهلا آرین پور
کارشناس شیده شهریاری

گروه پژوهشی علوم طبیعی

عضو هیات علمی مسعود رضایی

عضو هیات علمی ریما مرشد

کارشناس لیزا افشار تاجری

گروه پژوهشی علوم تجربی

عضو هیات علمی گل اندام شریفی

عضو هیات علمی آندیا نعمتی

کارشناس  مهرداد سرمدی  

 گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای

عضو هیات علمی مریم کامیار

عضو هیات علمی حسن مجیدیان

عضو هیات علمی محمد مولایی قلیچی

عضو هیات علمی محمد مهدی مجاهدی

عضو هیات علمی آزیتا افراشی

کارشناس مترجم  مرتضی عباسی
کارشناس زهرا مجاور

 

مرکز تحقیقات امام علی(ع )

 رئیس مرکز  مالک شجاعی جشوقانی

کارشناس مسئول مژگان کوشا

 

 گروه پژوهشی مدیریت 

            مدیر گروه الهام ابراهیمی

    عضو هیأت علمی  فاطمه براتلو  

    عضو هیأت علمی مژگان روشن نژاد

    عضو هیأت علمی نادر سیدکلالی

    عضو هیأت علمی فرزانه میرشاه ولایتی

 

 

گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر

سرپرست گروه: مهدی بنایی جهرمی

عضو هیأت علمی حسین شقاقی

عضو هیأت علمی محمد مهدی اردبیلی

عضو هیأت علمی سیده زهرا مبلغ

عضو هیأت علمی مالک شجاعی جشوقانی

کارشناس زهره معماری

 

مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی

 مدیر  هادی گرامی

عضو هیأت علمی فروغ پارسا

عضو هیأت علمی مریم قبادی

عضو هیأت علمی احمد پاکتچی

عضو هیأت علمی زهرا محققیان گورتانی

عضو هیأت علمی سید محمد علی طباطبایی

عضو هیأت علمی آلاء وحیدنیا

عضو هیأت علمی هادی رهنما

کارشناس: زهرا نبئی

 مرکز نوآوری و توسعه فناوری

رئیس مرکز:  زهرا حیاتی

 

مرکز  تحقیقات اسناد فرهنگی آسیا

رئیس  مرکز  زهره عطایی آشتیانی

عضو هیأت علمی حمیدرضا رادفر

عضو هیأت علمی حسن فقیه عبدالهی

عضو هیأت علمی مهدی کریمی سلطان احمدی

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۲