افراد و واحدها

تعداد بازدید:۶۷۷۶۶

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     88046891-3

 

رئیس پژوهشگاه موسی نجفی

       
شماره تماس افراد و واحدها

 مشاور پژوهشی رئیس پژوهشگاه محمود جنیدی جعفری

جانشین رئیس حوزه ریاست علیرضا خسروی فسایی

مشاور رئیس پژوهشگاه در امور نشریات علمی و پژوهشی پژوهشگاه طاهره کمالی زاده

کارشناس مسئول مهدی یزدان پناهی

کاردان  مژگان شهریاری   

1- 1 - دفتر ریاست و روابط عمومی

مدیر

1-1- 1 - اداره روابط عمومی

رئیس  حوریه احدی

کارشناس مسئول شهرام اصغری

 کارشناس  صاداق کیا

کارشناس مسئول  امور همایش ها و نمایشگاه ها   محسن باباخانی

1-2- 1 - دبیرخانه هیات امنا

رئیس شراره جواهری

1-3- 1 - دبیرخانة هیات ممیزه

رئیس حمیدرضا دالوند

 

3-  1 -مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

   مدیر  قاسم شکری

معاون  الهام منصوری

 

4-  1 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 مدیر مسعود رضایی

 

5- 1 -مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی

       مدیر شکوه السادات حسینی

کارشناس مسئول فاطمه نعیمی حشکوایی

کارشناس مسئول  اصغر شوهانی

 

6- 1 -مرکز نقد و اعتلای علوم انسانی

رئیس مرکز

6-1-  1 - دبیرخانه شورای بررسی متون

معاون حسین مقیسه

کارشناس  سید احمد عسگری

6-2-  1 -دبیرخانه اعتلای علوم انسانی

رئیس یحیی فوزی

کارشناس مسئول  بهرنگ ذوالفقاری

7- 1 - دبیرخانة هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 رئیس سیدرضا آقایی

کارشناس  لیلا الهیان

 

8- 1  - حوزة معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاون یحیی فوزی    

مشاور پگاه مصلح

مسئول دفتر  حسین نیک‌بخش

8-1-  1 - مدیریت پژوهشی

مدیر  مهدی معین زاده

کارشناس  مجید حدادی

8-1-1-  1 - گروه طرح ها و فرآیندهای پژوهشی 

رئیس  بهزاد اصغری

8-1-2-  1 - گروه داده ها و مستند سازی علمی

رئیس مجید الیاسی

8-1-3-  1 - گروه مدارک و مدارج اعضای هیأت علمی

رئیس حمید سجادی

کارشناس  اسلام نوروزی

8-1-4-  1 - گروه قطب­ها، کرسی های علمی و نظریه پردازی

رئیس طاهره ایشانی

8-2-  1 - مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیر روح اله کریمی

معاون ناصر زعفرانچی زاده مقدم

8-2-1-  1 - گروه برنامهریزی آموزشی

رئیس  مجتبی جهانگردی

 کارشناس مسئول بهرام عزیزی

 کارشناس  بهناز افضلی

کارشناس  مجید وثوقی

8-2-2-  1 - اداره خدمات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

رئیس  محسن شیردل کاسگری

کارشناس مسئول  امیر خرم

8-3-  1 - کتابخانه‌ و مرکز اسناد و اطلاعات علمی

مدیر عبدالرحمن حسنی فر

معاون محمد محسن گلدانی

کارشناس  مرضیه نیکوکار

کتابدار مسئول شهرزاد داودی

کتابدار  علیرضا حسنی اسطلخی

کتابدارمسئول سولماز نوری

کتابدار  محمود زالی

کتابدار مسئول علی اصغر نصیری

کتابدار  طاهره امینی

کتابدار مسئول فاطمه صدیق

کتابدار  کاردان  جمشید ظفری

کتابدار المیرا خانلرخانی
 کتابدار میترا اوحدیان

8-4-  1 - مدیریت نشر آثار علمی

مدیر یداله رفیعی

معاون سید محمد حسین محمدی

8-4-1-  1 - گروه مجلات و نشریات

کارشناس اعظم ریاحی

کارشناس ناهید فتحی

 کارشناس  مختار مومنی

 کارشناس  رکسانه شاکری

 کارشناس  زهرا صادقی

 کارشناس  عرفان بهار دوست

8-4-2-  1 - گروه نشر کتاب، بازاریابی و فروش

کارشناس مسئول مهدی فرهادی

کارشناس  علیرضا ایرانی  

کارشناس  ربابه ابوطالبی

 

9- 1  - حوزة معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی

معاون  سیدرضا حسینی

 

9-1-  1 - مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش ­های علوم انسانی

 مدیر الهام ابراهیمی

معاون فرزانه میرشاه ولایتی

9-1-1-  1 -گروه بهبود و توسعه اجرایی پژوهش های کابردی

 کارشناس مسئول الهام صابری

9-1-2-  1 -گروه توسعه تعاملات پژوهشی برون سازمانی

  رئیس حسین صالحی

کارشناس مسئول  فرید فنونی

9-2-  1 -مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهشهای علوم انسانی

مدیر داود مهرابی

9-2-1-  1 - گروه ترویج، آموزش های تخصصی و مجازی

کارشناس مسئول  حبیب صحرایی

9-2-2-  1 - گروه پرتال و سامانه ها

کارشناس مسئول  طاهره خیرخواه

9-3-  1 -مدیریت فرهنگی

مدیر   امیر اعتمادی بزرگ

معاون منوچهر صابر

کارشناس مسئول حمیده موسوی نژاد

کارشناس مهناز روح اللهی

 

10- 1 - حوزة معاونت اداری،مالی ومدیریت منابع

معاون عبداله قنبرلو

مشاور عبدالرسول عمادی

مسئول دفتر سید هاشم حسینی

10-1-  1 - مدیریت اداری و پشتیبانی

مدیر محمد علی معتضدیان

معاون مرتضی پورعطایی

10-1-1-  1 - اداره کارگزینی، رفاه کارکنان

کارگزین مسئول هیأت علمی  معصومه حسینی دل‌دوست

کارگزین  سمیه اجلی  

کارگزین مسئول غیرهیأت علمی اعظم صادقیان

کارگزین علیرضا امامی

کارشناس  زهرا صنعتی

کارشناس  فرشته اسدی

10-1-2-  1 - ادارة تدارکات و کارپردازی

رئیس  محمد افضلی

کارشناس مسئول  قاسم اسلامی قلیچی

حسابدار  امور کارپردازی   حمید الیاسی

کارپرداز  ستار توکلی

انباردار  مهمان علینژاد جهانگیرلو

10-1-3-  1 -ادارة امور عمومی و پشتیبانی

کارشناس مسئول  امیر حسن مرادخانی

کارشناس سعید زیوری

کارشناس مرتضی اخباری

کارشناس مهبد حاجی ابراهیم طهرانی

کارشناس  روپاک نانوای ساوجبلاغی

کارشناس مهدی فریدنی

10-1-4-  1 -ادارة دبیرخانه

رئیس مرضیه رضوانی فر

کارشناس مسئول اعظم صدیق

کارشناس گوهر نصرتی

 مسئول خدمات اداری سهیلا شمس الله

10-2-  1 - مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

مدیر حسن اسدی افخم

معاون شهرام طریقت

10-2-1-  1 - گروه بررسی برنامه و بودجه

رئیس راهله جمالی

کارشناس مسئول  نرگس طهماسبی

10-2-2-  1 - گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری

 کارشناس مسئول فرحناز نجفی

10-3  1 -مدیریت مالی

مدیر

معاون

کارشناس مسئول جمعدار اموال  

10-3-1  1 - ادارة اعتبارات و تنظیم حساب‌‌ها

رئیس

کارشناس مسئول

10-3-2  1 - ادارة دریافت و پرداخت

رئیس

کارشناس

10-3-3  1 - اداره رسیدگی به اسناد

رئیس

حسابدار

کارشناس

10-4-  1 - مدیریت فنّاوری اطلاعات

مدیر  جواد صالحی

معاون محمد علی رحیمی

10-4-1-  1 -اداره سخت افزار

رئیس  حسین گودرزی

کارشناس مسئول  سعید اسمعیلی چاللو

10-4-2-  1 -اداره نرم افزار و شبکه

رئیس  علی دلشاد نداف

کارشناس مسئول  هانیه کاوسی حمیدلو

 

پژوهشکده‌ها:

11- 1 -پژوهشکده زبان و ادبیات

11-1- 1  حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده علیرضا شعبانلو

کارشناس مسئول مژگان عسگری

کارشناس معصومه احسانی

11-2 1 - گروه پژوهشی پژوهش های ادبی  نظری، راهبردی و کاربردی

عضو هیأت علمی طاهره ایشانی

عضو هیأت علمی مریم شریف نسب

عضو هیأت علمی یوسف محمد نژاد عالی زمینی

عضوهیات علمی علیرضا شعبانلو

عضو هیأت علمی معصومه نعمتی قزوینی

عضو هیأت علمی  حسینعلی قبادی

کارشناس طاهره عباس پناه


 

11-3-  1 - گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

عضو هیأت علمی زهرا پارساپور

عضو هیأت علمی فرانک جهانگرد

عضو هیأت علمی زهرا حیاتی

عضو هیأت علمی مریم عاملی رضایی

عضو هیأت علمی زینه عرفت پور

11-4-  1 - گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات  

عضو هیأت علمی رمضان رضایی

عضو هیأت علمی یداله رفیعی

عضو هیأت علمی محمد هاتفی

عضو هیأت علمی صابره سیاوشی

12-  1 -پژوهشکدة تاریخ ایران

12-1-  1 -حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده  نیره دلیر

کارشناس مسئول لیدا ملکی راسته کناری

کارشناس مینو محسنی

12-2-  1 - گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران

عضو هیأت علمی سید محمد رحیم ربانی زاده

عضو هیأت علمی الهام ملک زاده

عضو هیأت علمی مهسا ویسی

12-3-  1 - گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران

عضو هیأت علمی علیرضا ملایی توانی

عضو هیأت علمی محمد امیر احمد زاده

عضو هیأت علمی پروین ترکمنی آذر

عضو هیأت علمی صفورا برومند

کارشناس  فائزه توکلی

12-4-  1 - گروه پژوهشی تاریخ سیاسی ایران

 عضو هیأت علمی عبدالرحمن حسنی فر

عضو هیأت علمی علی سالاری شادی

عضو هیأت علمی نیره دلیر

13-  1 - پژوهشکدة اقتصاد

13-1-  1 حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده ابراهیم التجایی

13-2-  1 - گروه پژوهشی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

عضو هیأت علمی ابراهیم التجایی

عضو هیأت علمی محمدعلی ابوترابی

13-3-  1 - گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی

عضو هیأت علمی جلال منتظری شورکچالی

عضو هیأت علمی محمدآقا نهاوندیان

عضو هیأت علمی نرگس اکبرپور روشن

13-4-  1 - گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی

عضو هیأت علمی لیلاسادات زعفرانچی

عضو هیأت علمی سید حسین میرجلیلی

عضو هیأت علمی سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

کارشناس  افسرالملوک ملکی تیرآبادی

14-  1 - پژوهشکدة مطالعات اجتماعی

14-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده محمد سالار کسرایی

کارشناس مسئول فرشته میرخشتی

 کارشناس  معصومه شیرعلیزاده

14-2-  1 - گروه پژوهشی مطالعات مسائل اجتماعی و امنیت

رئیس گروه  ژاسنت صلیبی

عضو هیأت علمی اشرف بروجردی

عضو هیأت علمی سلمان صادقی زاده

عضو هیأت علمی حمید سجادی

عضو هیأت علمی سمیه کریمی

کارشناس   زهرا نوایی لواسانی      

14-3-  1 - گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی

رئیس گروه محمد سالار کسرایی

عضو هیأت علمی نعمت اله فاضلی

عضو هیأت علمی سید آیت اله میرزایی

عضو هیأت علمی سمیه توحیدلو

 

14-4-  1 - گروه پژوهشی جامعه شناسی تاریخی ـ نظری و ادیان

عضو هیأت علمی سید جواد میری منیق

عضو هیأت علمی سمیه سادات شفیعی

5- 14-  1 - گروه پژوهشی مطالعات زنان

 مدیر گروه مریم نصر اصفهانی

عضو هیأت علمی بهاره نصیری

عضو هیأت علمی شکوه السادات حسینی

کارشناس آمنه بختیاری

15-  1 -پژوهشکدة زبان‌شناسی

15-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده سیروس نصراله زاده

کارشناس مسئول آناهیتا پرتوی

کارشناس مژگان وثوق بنایی

15-2-  1 - گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی ایران

 مدیر گروه فرزانه گشتاسب

عضو هیأت علمی زهره زرشناس

عضو هیأت علمی امید ملاک بهبهانی

عضو هیأت علمی سیروس نصراله زاده

عضو هیأت علمی حمیدرضا دالوند

عضو هیأت علمی فرزانه گشتاسب

کارشناس  نادیا حاجی پور ارطرانی

15-3-  1 - گروه پژوهشی زبان شناسی همگانی

 مدیر گروه فاطمه راکعی

عضو هیأت علمی فاطمه راکعی
عضو هیأت علمی حوریه احدی
عضو هیأت علمی آتوسا رستم بیک تفرشی
عضو هیأت علمی حسین صافی پیرلوجه


 

15-4-  1 - گروه پژوهشی گویش شناسی

 مدیر گروه امید طبیب زاده قمصری

عضو هیأت علمی امید طبیب زاده قمصری

عضو هیأت علمی مسعود قیومی

16-  1 - پژوهشکدة اندیشة سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی 

16-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده موسی نجفی

کارشناس مسئول ماریا مومنی

16-2-  1 - گروه پژوهشی فلسفه سیاسی

عضو هیأت علمی موسی نجفی

عضو هیأت علمی فاطمه طاهرخانی

 

16-3-  1 - گروه پژوهشی نظریه پردازی انقلاب اسلامی

عضو هیأت علمی فرهاد زیویار

عضو هیأت علمی فریبا سادات محسنی سهی

عضو هیأت علمی عبدالمجید مبلغی

عضو هیأت علمی آوات عباسی

16-4-  1 - گروه پژوهشی تمدن اسلامی

عضو هیأت علمی سید حسین حسینی سروری

عضو هیأت علمی سیدرضا حسینی

17-  1 - پژوهشکدة مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق

17-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده محمد علی فتح اللهی

کارشناس مسئول  رهبر نصیری پروچ

کارشناس فاطمه آقاجانی

17-2-  1 - گروه پژوهشی نظریه پردازی سیاسی در ایران

عضو هیأت علمی داود مهدوی زادگان

عضو هیأت علمی پگاه مصلح

عضو هیأت علمی شروین مقیمی زنجانی

عضو هیأت علمی کامیار صداقت ثمرحسینی

17-3-  1 - گروه پژوهشی مطالعات کاربردی سیاست

عضو هیأت علمی یحیی فوزی

عضو هیأت علمی فرج اله علی قنبری

عضو هیأت علمی سید محسن علوی پور

17-4-  1 - گروه پژوهشی مطالعات منطقه ای

عضو هیأت علمی محمدعلی فتح اللهی

عضو هیأت علمی عبداله قنبرلو

عضو هیأت علمی علی اکبر اسدی

17-5-  1 - گروه پژوهشی حقوق

عضو هیأت علمی بهمن حسینجانی

عضو هیأت علمی سپیده میرمجیدی هشجین

18-  1 - پژوهشکدة مطالعات فلسفی و تاریخ علم  

18-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده علیرضا منجمی

کارشناس مسئول صادق حجتی

کارشناس  معصومه دلدار دیل

18-2-  1 - گروه پژوهشی فلسفه دین

عضو هیأت علمی سید امیر اکرمی

عضو هیأت علمی مهدی اصفهانی

عضو هیأت علمی اعظم قاسمی

عضو هیأت علمی امیر صادقی

18-3-  1 - گروه پژوهشی فلسفه علم

عضو هیأت علمی علیرضا منجمی

عضو هیأت علمی غلامحسین مقدم حیدری

عضو هیأت علمی مهدی معین زاده

عضو هیأت علمی علیرضا منصوری

عضو هیأت علمی محمد تقی موحد ابطحی

 

18-4-  1 - گروه پژوهشی تاریخ علم و تمدن

عضو هیأت علمی

 

18-5-  1 - گروه پژوهشی فلسفه غرب

عضو هیأت علمی آیدین کیخایی

عضو هیأت علمی مهدی بنایی جهرمی

عضو هیأت علمی محمد تقی چاوشی

عضو هیأت علمی مزدک رجبی

عضو هیأت علمی مصطفی شهرآیینی

18-6-  1 - گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر

عضو هیأت علمی هادی وکیلی

عضو هیأت علمی مهدی اسدی

عضو هیأت علمی مرتضی جعفریان

عضو هیأت علمی طاهره کمالی زاده

عضو هیأت علمی محمد امین شاهجویی

کارشناس  یاسمن قوامی

19-  1 -پژوهشکدة اخلاق و تربیت

19-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده روح اله شهابی

کارشناس مسئول  محسن بنی اسدی

19-2-  1 - گروه پژوهشی اخلاق کاربردی

عضو هیأت علمی سید علی اصغری

19-3-  1 - گروه پژوهشی روان‌شناسی و مشاوره

عضو هیأت علمی روح اله شهابی

عضو هیأت علمی مهرنوش هدایتی

عضو هیأت علمی اسماعیل ناصری

عضو هیأت علمی سید محمد حسینی بهشتیان

19-4-  1 - گروه پژوهشی مطالعات فکرپروری کودک و نوجوان

عضو هیأت علمی سعید ناجی

عضو هیأت علمی روح اله کریمی

 عضو هیأت علمی سید نورالدین محمودی

20-  1 -پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و ارتباطات

20-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده سیده زهرا اجاق

20-2-  1 - گروه پژوهشی ارتباطات و علم و فنّاوری

 مدیر گروه: منصور ساعی

عضو هیأت علمی سیده زهرا اجاق

عضو هیأت علمی منصور ساعی

عضو هیأت علمی داود مهرابی

کارشناس اشرف آراسته

20-3-  1 - گروه پژوهشی ارتباطات، فرهنگ و سیاست

عضو هیأت علمی امیر عبدالرضا سپنجی

عضو هیأت علمی معصومه تقی زادگان

عضو هیأت علمی بشیر معتمدی

کارشناس آنیتا کمالیها

20-4-  1 - گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی

عضو هیأت علمی مریم سادات فیاضی

عضو هیأت علمی احمد شاکری


 

21-  1 - پژوهشکدة دانشنامه نگاری  

21-  1 - حوزه ریاست

رئیس پژوهشکده آزیتا افراشی

معاون اصغر اسمعیلی

کارشناس اجرایی  مهدی جعفری

کارشناس مسئول نازیلا دریایی
 مسئول دفتر نسترن حاجی زاده سابق

2- 21-  1 - گروه پژوهشی علوم انسانی

عضو هیات علمی اصغر اسمعیلی

عضو هیات علمی محسن بهلولی فسخودی

عضو هیات علمی محمدعلی سلمانی ندوشن

عضو هیات علمی مریم علی نژاد

عضو هیات علمی وحید قهرمان

عضو هیات علمی زینب مشتاقی

کارشناس مترجم  مهلا آرین پور
کارشناس شیده شهریاری

3- 21-  1 - گروه پژوهشی علوم طبیعی

عضو هیات علمی مسعود رضایی

عضو هیات علمی ریما مرشد

لیزا افشار تاجری

4- 21-  1 - گروه پژوهشی علوم تجربی

عضو هیات علمی گل اندام شریفی

عضو هیات علمی آندیا نعمتی

کارشناس سعیده سلامت
کارشناس  مهرداد سرمدی  

5- 21-  1 - گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای

عضو هیات علمی مصطفی مهرآیین

عضو هیات علمی مریم کامیار

عضو هیات علمی حسن مجیدیان

عضو هیات علمی محمد مولایی قلیچی

عضو هیات علمی محمد مهدی مجاهدی

عضو هیات علمی آزیتا افراشی

کارشناس مترجم  مرتضی عباسی
کارشناس زهرا مجاور

22-  1 -مرکز تحقیقات امام علی  ع

22-1-  1   حوزه ریاست

 رئیس مرکز سید محمد رحیم ربانی زاده

عضو هیأت علمی مریم هاشمی

کارشناس مسئول مژگان کوشا

کارشناس محمد علی معتضدیان

کارشناس  بهناز عبادی

23- 1 - گروه پژوهشی مدیریت

            مدیر گروه فاطمه براتلو

    عضو هیأت علمی الهام ابراهیمی

    عضو هیأت علمی مژگان روشن نژاد

    عضو هیأت علمی نادر سیدکلالی

    عضو هیأت علمی فرزانه میرشاه ولایتی

کارشناس گروه : حسام الدین فضائلی

24- 1 - گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر

سرپرست گروه: مهدی معین زاده

عضو هیأت علمی حسین شقاقی

عضو هیأت علمی محمد مهدی اردبیلی

عضو هیأت علمی سیده زهرا مبلغ

عضو هیأت علمی مالک شجاعی جشوقانی

کارشناس زهره معماری

25 - 1 - مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی

 مدیر گروه  فروغ پارسا

عضو هیأت علمی فروغ پارسا

عضو هیأت علمی مریم قبادی

عضو هیأت علمی احمد پاکتچی

عضو هیأت علمی هادی گرامی

عضو هیأت علمی زهرا محققیان گورتانی

عضو هیأت علمی سید محمد علی طباطبایی

عضو هیأت علمی آلاء وحیدنیا

عضو هیأت علمی هادی رهنما

26- 1 - مرکز نوآوری و توسعه فناوری

رئیس مرکز: سید نادر سید کلالی

کارشناس مسئول الهام سروندی

کارشناس  مجید اسماعیلی

 

1-27-مرکز  تحقیقات اسناد فرهنگی آسیا

رئیس  مرکز  زهره عطایی آشتیانی

عضو هیأت علمی حمیدرضا رادفر

عضو هیأت علمی حسن فقیه عبدالهی

عضو هیأت علمی مهدی کریمی سلطان احمدی

کارشناس مسئول محمد نجاری

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه