دکتر پگاه مصلح

 

مشخصات فردی
نام پگاه
نام خانوادگی مصلح
سال تولد ۱۳۵۱
مرتبه علمی استادیار پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمت عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل
پست الکترونیک pegahmosleh@ihcs.ac.ir

 

پیشینه تحصیلی:

-  دکترای تخصصی(Ph.D) علوم سیاسی ، گرایش اندیشه سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس، عنوان رساله: پلی لکتیک و گفتمان رهایی، ۱۳۸۳- ۱۳۸۸

-  کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: نخبه گرایی مشارکتی، ۱۳۸۰- ۱۳۸۳

-  دکترای پزشکی(MD) ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹- ۱۳۷۶

 

تحصیلات دانشگاهی غیررسمی:

دروس کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه، دانشگاه تهران

تجربه های حرفه ای:

- عضو هیأت علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394 تا کنون

- تدریس دوره دکتری فلسفه غرب (یونان باستان) در دانشگاه خاتم، 1395

-  استاد راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، 1385- 1390

-  مدرس تاریخ اندیشه سیاسی غرب، دانشگاه آزاد کرج، 1383- 1385

-  مدیرعلمی طرح پژوهشی " بررسی مواضع جریانهای سیاسی، گروهها، کاندیداها و

   هیأت حاکمه کشور در انتخابات ریاست جمهوری" ، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، 1383- 1384

-  طبابت و مدیریت درمانی در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و البرز، 1378- 1383

 

تألیف، تصحیح و ترجمه:

- نخبه گرایی مشارکتی، بر اساس بازسازی مفهوم نخبه در گفتمان دموکراتیک، قصیده سرا، 1386

- تصحیح نسخه خطی "هدایت نامه" اثر رضاقلی خان هدایت، با مقدمه و پی نوشت پژوهشی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1394

 - ترجمه «دیالکتیک هگل: مقاله هایی از مجموعه "فلسفه نوین"»، نوشته هانس گیورگ گادامر، ترجمه از متن آلمانی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1394

 مقاله ها:

- «امکان نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز، در پرتو شناخت گستردگی و وجه وجودی امر سیاسی»، فصلنامه علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی معاصر، سال نهم، شماره جهارم، زمستان 1397

- «"رهایی" و فراروی از دیالکتیک»، فصلنامه علمی پژوهشی "سیاست" در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1396

- «حسن لاهوتی و مولوی پژوهی در ساحت میان فرهنگی»، مجموعه مقاله "لاهوتی نامه"، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تیر ماه 1396

- «نسبت "سیاست" و "امر سیاسی" در خوانش ادبیات ریتوریک: مطالعه موردی شعر سهراب سپهری»، فصلنامه علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی معاصر، تابستان 1395

- «تاریخ نگاری مبتنی بر قهرمان گرایی و دوگانه سازی الیت- توده: نقدی بر مبانی فکری تاریخ نگاری الیتیستی»، نشریه "فرهنگ امروز"، شماره دهم، اسفند ماه 1394

- «هیچ ملایم: مواجهه با "هیچ" از نوع دیگر»، ماهنامه علمی- تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 104، 1393

- «مسئول زیبا شدن پر شاپرک کیست: تأملی در نسبت مرگ و زیبایی»، ماهنامه علمی- تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 92، 1392

- «رویکرد فلسفی به "تنهایی" سهراب سپهری، کاربرد روش هرمنوتیک دیالکتیکی»، ماهنامه علمی- تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 88، 1392

کتاب و مقاله در حال انتشار:

 • کتاب «مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی»، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دویدن تا تهِ بودن: پژوهش فلسفی در شعر سهراب سپهری، انتشارات ققنوس

طرح پژوهشی در حال اجرا:

- «مسائل جدید در نظریه پردازی سیاسی جهان امروز»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- تألیف کتاب: پلی لکتیک

سخنرانی ها:

- نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز

- نقد و بررسی ترجمه کتاب دیالکتیک هگل

 • فیلسوف کیست؟
 • مسئله محیط زیست و مسئولیت مشترک دانش، فرهنگ و سیاست
 • نسبت مسأله مندی پژوهش با امر سیاسی
 • تحلیل انتقادی مواجهه با "دفاع مقدس" به منزله موضع سیاسی
 • نسبت سنخ شناسی مسأله مندی با فلسفه تاریخ
 • سخنی در باب تعریف و حدود نظریه سیاسی
 • طرح نظام موازنه مثبت آرای انتخاباتی
 • "دفاع مقدس" و مقوله نظریه پردازی سیاسی
 • نقد و بررسی نظریه نخبه گرایی مشارکتی

کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره:

 •  برگزاری پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نظریه پردازی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی: بر اساس بازسازی مفهوم "نخبه" در گفتمان دموکراتیک»، 11/2/1398
 •  مدیریت علمی کرسی ترویجی «طبی سازی به مثابه تکنولوژی»، 16/11/1397
 •  نقد و داوری کرسی ترویجی با عنوان «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای»، 24/4/1397

- نقد و داوری کرسی ترویجی با عنوان «نقدی بر خوانش خواجه نصیرالدین طوسی از "کسب عادت" ارسطویی»، 16/11/1396

 •  ارائه کرسی ترویجی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی: بر اساس بازسازی مفهوم "نخبه" در گفتمان دموکراتیک»، 29/7/1396

درس گفتار:

 •  ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی؛ به دعوت پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فروردین 1397

همایش های ملی و بین المللی:

- سخنرانی در چهارمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، با عنوان «کاستی های فلسفی در پژوهش های اجتماعی ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خرداد 1398

 • سخنرانی در همایش «تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران»، با عنوان «تاریخ فرهنگی و امر سیاسی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1397
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش بین المللی «تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران»، مدیر پنلِ «تاریخ فرهنگی و مطالعات میان رشته ای»، اسفند 1397
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی «علوم انسانی، تولید ملی و صنعت»
 • سخنرانی در کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، با عنوان «تأملی بنیادین درباره ضرورت چندجانبه نگری در فهم نسبت اخلاق و علم»، کتابخانه ملی، آذر 1396
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش ملی "نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1396

 

همکاری با نشریه ها:

 • عضو هیأت تحریریه مجله "مطالعات دانشنامه نگاری"

داوری نشریه ها:

- فصلنامه علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی معاصر"

- فصلنامه علمی پژوهشی "فلسفه علم"

- فصلنامه علمی پژوهشی "حکمت معاصر"

- دوفصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های علم و ین"

- دوفصلنامه علمی پژوهشی "غرب شناسی بنیادی"

- دوفصلنامه علمی پژوهشی "فرهنگ و هنر آسیا"

- فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهشنامه زنان"

- فصلنامه علمی پژوهشی "جامعه پژوهی فرهنگی"

- فصلنامه علمی پژوهشی "مطالعات میان فرهنگی"، 1387- 1388

 

مصاحبه ها:

 • مصاحبه با رادیو فرهنگ با عنوان «مسئله محیط زیست: مفاهیم، مبانی نظری و وجوه سیاسی»، آذرماه 1394
 •  مصاحبه با رادیو فرهنگ با عنوان «نقش پژوهش در پیشبرد دانش»، شهریور ماه 1395

 

عضویت در شوراها و کارگروه های علمی و فرهنگی:

 • مشاور معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- شورای راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای دفتر کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته تنقیح برنامه راهبردی بنیاد دانشنامه نگاری ایران
 • شورای سیاست گذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی
 • کمیته علمی کارگروه مبانی طرح جامع اعتلای علوم انسانی
 • شورای روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگروه تبیین ظرفیت و جایگاه ایران در علوم انسانی جهان
 • کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضویت در انجمن ها:

*Association for Political Theory

*European Consortium for Political Research: Standing Group on Political Theory