دکتر مریم قبادی

مشخصات فردی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نام مریم
نام خانوادگی قبادی
سال تولد 1337
آشنایی با زبان‌های فارسی، عربی
مرتبه علمی استادیار پایه 15
 محل خدمت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیک ghobadi @ihcs.ac.ir  , ghobadim@yahoo.com

آشنایی با زبانهای: عربی و انگلیسی

رئیس پژوهشکده حکمت معاصر
مدارک تحصیلی
 • 1386 دکتری: علوم قرآن و حدیث، از دانشگاه تربیت مدرس تهران (رتبه اول در امتحان ورودی و در پایان دوره دکتری) با معدل94/ 18
 • 1373 کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، از دانشگاه تربیت مدرس تهران با معدل 18/86
 • 1363 کارشناسی: زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران با معدل 19/98
طرح های انجام یافته
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث"، دانشگاه تربیت مدرس، تیر ماه 1373، با نمره 20
 • سلسله بحث های حقوق زن در اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1375
 • بررسی چند شاخصه علمی، فرهنگی و اجتماعی درشناسایی بانوان هیئت علمی دانشگاه ها و... (شاخه علوم انسانی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1375
 • ارزیابی مسایل زنان در جریان توسعه نظام اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1378
 • اندیشه سیاسی معاصر درجهان عرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1379
 • همکاری با طرح "تدوین فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حددیثی از قرن 10-5"، دانشگاه الزهرا، 1381
 • پایان نامه دکتری با عنوان "نقد و تحلیل تفسیر فرات کوفی"، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1386، با نمره 19/87 (رتبه چهارم پایان نامه برتر قرآنی در سال 1387)
 • نقد و بررسی آراء خاورشناسان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1388
 • "فرهنگ تخصصی-توصیفی واژگان و اصطلاحات حدیث و علوم حدیثی" پژوهشگاه علوم انسانی
 • مطالعه تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده های سوم و چهارم) در مرحله تدوین نهایی

 

طرح های در دست اجرا
 • مطالعه تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده های ینجم و ششم) 
کارگاه‌ها
 • آشنایی با مبانی ویرایش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382ه. ش ، 48 ساعت
 • کارگاه یک روزه مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده، خرداد 93
 • کارگاه آشنایی با مبانی معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی آبان و آذر 93
 • کارگاه آشنایی با مبانی معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی آبان 94
 • کارگاه آشنایی با مبانی معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی آبان 95
 • کارگاه آموزشی نسخ خطی در کتابخانه ملی فرانسه (پاریس)، موسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه ، 7 -4 نوامبر 2014
 • کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم المصحف، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1393
 • درس گفتار مکالمه عربی در حوزه مباحث قرآنی، زمستان 93
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی25 اردیبهشت 1395
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تاریخی 13 شهریور 1395
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تطبیقی، 7 دی ماه 95
آثار تألیفی
کتاب
 • "کتاب تفسیر فرات کوفی بازشناسی میراث کهن شیعه"، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389
 • تجلی حکمت (موضوعی) واژگان نهج البلاغه، جلد اول، چاپ بنیاد نهج البلاغه، سال 1391[ ویراستار علمی]
 • تجلی حکمت (موضوعی) واژگان نهج البلاغه، جلد دوم و سوم، چاپ بنیاد نهج البلاغه، سال 1393 [ ویراستار علمی]
 • نیایش عرشیان، واژگان صحیفه سجادیه، شرکت چاپ و انتشارات فقیه( فیض الإسلام)، 1392 [ ویراستار علمی]
 • کتاب" فرهنگ توصیفی علوم حدیث"، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1394
مقالات علمی-پژوهشی
 • "روایات تاویلی در تفسیر فرات کوفه"، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، مجله علمی-پژوهشی، دانشگاه الزهراء (س). شماره 7، 1386 ه.ش.
 • "بازشناسی اندیشه غلو "، مجله مطالعات اسلامی، مجله علمی-پژوهشی، دانشگاه الهیات دانشگاه مشهد، سال 1385 ه.ش.
 • "رفق و مدارا در کلام و مرام علی (ع)"، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، مجله علمی-پژوهشی، دانشگاه الزهراء (س). شماره 5، 1385 ه.ش.
 • "روش شناسی التفسیر الحدیث"، مجله مقالات و بررسیها، مجله علمی- پژوهشی، دانشگاه تهران، شماره75، سال 1383ه.ش.
 • "جایگاه مذهب راوی در توثیقات رجالی شیعه"، مجله مقالات و بررسیها، مجله علمی- پژوهشی، دانشگاه تهران، شماره 72، 1381ه.ش.
 • "A Survey of an Ancient Shi̒ite Legacy: The Commentary of Furat al- Kufi, Al-Mustafa Journal of Islamic Studies, 2012, V1,N2,
 • نشوز؛ مصادیق و شیوه های برخورد با آن در قرآن کریم، پذیرفته شده از سوی مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، برای چاپ در شماره 24
 • مجوز چاپ مدخل "روم، السوره"، دانشنامه جهان اسلام
 • مجوز چاپ مدخل " ق، السوره" دانشنامه جهان اسلام
 • The Connection of Intellectual Alteration With The Theory of Non-Existence of Koran Collection During The Great Prophet (PBUH)" ارائه شده به مجله ؛ Journal of Shi'a Islamic Studies لندن؛ در دست داوری
مقالات علمی ترویجی
 • ترجمه و نقد مقاله "تحریم خمر در قرآن کریم"، مجله مشکوه، مجله علمی- ترویجی، شماره 74 و 75، سال 1381 ه.ش.
 • روایات تحریف در تفسیر فرات کوفی، مجله بیّنات، شماره 2، سال هفدهم، پیاپی 66، آبان 1389
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
 • سیر تحول مفهوم اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر، کنفرانس امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه تهران، 1373- 1374
 • الحیاه، تفسیر زندگی بر پایه قرآن، عشق، و خرد؛ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه؛ آبان 1389؛ برگزار کنندگان: جهاد دانشگاهی، خبر گزاری قرآنی ایران؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ شهرداری تهران؛ معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) مرکز فرهنگی بانوان قرآن پژوه. [چاپ شده در کتاب "مرزبان توحید"، سعد حسینی با همکاری مرتضی کیا و... ، تهران، انتشارات علمی- فرهنگی الحیاه، 1391]
سخنرانی ها
 • آراء مسلمانان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، فروردین 1389، پژوهشگاه علوم انسانی
 • معجم نگاری های حدیثی، قوتها و کاستی ها، 23 اسفند 1389، پژوهشگاه علوم انسانی
 • روش تفسیری محمد عزّه دروزه در التفسیر الحدیث، 5 اردیبهشت 1390، پژوهشگاه علوم انسانی
 • نشوز، مصادیق و شیوه های برخورد با آن در قرآن کریم، 25 تیرماه 1392، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سخنرانی با عنوان: A Comparative Study between Hermeneutics and Taavil for Muslim scholars در اولین کارگاه آموزشی بین المللی: تفسیر هرمنوتیک کتابهای مقدس (قرآن – انجیل)، 7 و 8 و 9 اسفند 95
امور اجرایی
 • مشاور معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از فروردین سال 1393 تا اسفند 1395
 • رئیس شورای پژوهشی پژوهشکده حکمت معاصر
 • رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر
 • ریاست پژوهشکده حکمت معاصر از شهریور سال 1395 تا کنون
 • مدیر گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه علوم انسانی، از سال 1393 تا شهریور 1395
راهنمایی و مشاوره
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان "تجلی آیات قرآن کریم در زیارت جامعه کبیره" زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دفاع شده در تاریخ 16 شهریور 1393
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان" تدبیر و عاقبت اندیشی و مؤلفه های آن در قرآن کریم"، زهرا شریفی، دانشگاه الزّهراء(س)، دفاع شده در تاریخ 23/ 06/ 92
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان "اخلاص ازمنظر قرآن و سنت و پیامد های فردی و اجتماعی آن" بی بی حکیمه آل ایوب، دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع شده در تاریخ 15/ 06/ 92
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن" هانیه میرزاعلی، دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع شده در تاریخ 30 /11/ 92
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان "ساختار هندسی و تحلیل محتوای سوره احزاب"، مریم نجف قلیخان، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال، در دست پژوهش
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد "معناشناسی لعب در قرآن کریم با تأکید بر روش تحلیل ساختاری"، لیلا مبشر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،در دست پژوهش
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "معناشناسی ساختاری خسران در قرآن"، سوسن بنی علی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست پژوهش
داوری ها
 • ارزیابی و داوری چند کتاب برای انتشارات پژوهشگاه
 • ارزیابی و داوری چندین کتاب برای مرکز تحقیقات امام علی (ع)
 • داوری دهها پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهراء (س)، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیرنامه ها
 • رتبه چهارم پایان نامه برتر قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1387
 • پژوهشگر و مدرس برگزیده معارف قرآنی، بخش بانوان قرآن پژوه وابسته به مؤسسه امام رضا (ع)، 1389
عضویت در مجامع علمی داخلی
 • عضو مؤسس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، از سال 1379 تاکنون
 • عضو حلقه علمی کرسی های نظریه پردازی علوم قرآنی از آغاز تا پایان سال 1389
 • عضو شورای علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع) پژوهشگاه علوم انسانی فروردین 1391
 • عضو هیئت داوران مجلات علمی پژوهشی:
 •     - پژوهش نامه علوی (پژوهشگاه علوم انسانی)

      - تحقیقات علوم قرآن و حدیث (دانشگاه الزهراء س)

     - پژوهش نامه زنان (پژوهشگاه علوم انسانی)

     - آفاق الحضاره الإسلامیه (پژوهشگاه علوم انسانی)

     - علم و دین (پژوهشگاه علوم انسانی)

     - مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی( دانشگاه معارف اسلامی)

     - مجله پژوهشنامه تاریخ اسلام( انجمن علمی تاریخ اسلام)

     - مجله مطالعات میان رشته ای قرآن کریم( انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی)
 • عضو هیئت مؤسس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی سال 1394
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی1394
 • مدیر مسئول مجله مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی الغدیر
 • عضو هیئت داوران همایش حکومت علوی
فعالیت های آموزشی
 • تدریس افتخاری دروس مختلف علوم قرآنی و عربی به مدت سه سال 1376 تا 1379 در حوزه حضرت سجاد (ع)
 • تدریس دروس : "قرائت و درک مفاهیم متون فقهی"، "تاریخ قرآن (1)"، "تاریخ قرآن (2)" و "تفسیر موضوعی با محوریت حقوق زن و خانواده" طی 5  نیمسال تحصیلی در دانشگاه الزهراء (س)
 • تدریس دروس : "تاریخ قرآن تخصصی"، "تاریخ تخصصی حدیث (مباحث درایه و ...)" و "مفردات قرآن کریم" طی 4 نیمسال تحصیلی در دانشگاه مذاهب اسلامی
 • تدریس درس "مفردات قرآن کریم"، دوره کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 94-93
 • تدریس درس" تاریخ قرآن" ، دوره کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالهای93 و 94 و 95
 • تدریس درسگفتار متن خوانی متون تفسیری به زبان ادبی(تفاسیر ادبی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پاییز 95

 

Personal Information
Name: Maryam
Family: Ghobadi
Date of Birth: 1958
Email: Ghobadim@Yahoo.com
 
Education and Qualifications
 • 2007, PhD in Quran and Hadith Sciences, University of Tehran (ranked first in the entrance exam) at the end of PhD course with an average of 18/94, Research Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies, Grade 12
 • 1994, MA in Science of the Quran and the Hadith, the University of Tehran, with the average of 18/86
 • 1984, BS in Arabic language and literature, Tehran University with a GPA 19/98, Familiarity with Persian and Arabic languages
Implementation and cooperation in research projects
 • Master's thesis titled "enjoined and prohibited the government from the point of denying the Koran and Hadith", Tarbiat Modarres University, in July 1994, with scores of 20
 • Discussion of women's rights in Islam, Institute for Humanities and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology, 1996
 • Several characteristic types of scientific, cultural and social recognition of women faculty of the Humanities), Institute for Humanities and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology, 1996
 • Assessment of women's issues in the Islamic Development, Institute for Humanities and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology, 1999
 • Political Thought Contemporary Arab World Institute for Humanities and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology, 2000
 • Collaboration with the project "Developing a culture of warriors in the field of Hadith and Hadith science from 5-10 century", Al-Zahra University, 2002
 • PhD thesis, entitled Criticism and interpretation, analysis, Kofi Euphrates, Tarbiat Modarres University, Winter 2007, with the top score 19/87- fourth Qur'anic thesis in 2008
 • Review the Orient lists views of about collecting and compiling the Holy Quran, Institute for Humanities and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology, Summer 2009
 • Executive of the project called "anecdotal dictionary of Hadith related terms" in the Institute for Humanities
Profile of workshops and research projects
 • Understanding the basics of editing, Institute for Humanities and Cultural Studies, 2003, 48 hours
Books have been written
 • Recognition of Shiite ancient heritage interpretation Kofi Farrat book, published in Institute for Humanities and Cultural Studies, 2010
Articles in scientific journals:
 • The narrator in the Shiite religious position Tusyqat Rejali, magazine articles and reviews, a scientific journal - Research, Tehran University, No. 72, 2002
 • Translation Review article "Alcohol sanction in the Quran", Meshkut Journal, No. 74, 75, of 2002
 • Methodology Altafsyr Alhadis, articles and reviews magazine, a scientific - Research journal, Tehran University, No. 75, year 2004
 • Mildness and tolerance in theology and ideology of Ali (AS), the Quran and Hadith Sciences, Research Journal, Journal of - Research, University of Al-Zahra (SA), No. 5, 2006
 • Exaggerated notion of recognition, Journal of Islamic Studies, Journal - of Research, Mashhad University Divinity School, No. 78, 2007
 • Kofi Farat interpretive tradition of interpretation, the Quran and Hadith Sciences Research Journal, Journal of - Research, University of Al-Zahra (SA), No. 7, 2007
 • Entry "Rome, Alsureh", Encyclopedia of Islamic World
 • Entry "Gh, Alsureh", Encyclopedia of Islamic World
 • Kofi Farat interpretation, Journal of captives, the scientific journal - Research, No. 4, 2010
 • Kofi distorted accounts in the interpretation of the Euphrates, Bayanat journal, No. 2 in the seventeenth, row 66, 2010
 • A distorted, the result of a lack of belief in the Quran, the Prophet (PBUH), English language magazine, Al-Mustafa University Alalmyh
 • The judgment of divorce in Islam and other religions
Published articles and presented at conferences
 • Term evolution of the concept to the encourage and forbidding the evil, enjoined and prohibited from denying conference, Tehran University, 1994 - 1995
 • Al-Hayat, the interpretation of the life based on Quran, love, and wisdom, Eighth International Festival of Women Quranic scholar, Tehran, conference center Milad Tower, 2010
 • (Organizers: University Jihad, Iranian Quran News Agency; Culture and Relations Organization, World Assembly for Proximity Islamic religions; Municipality of Tehran, Tehran Municipality Cultural and Social Affairs, Institute of Islamic Studies, Imam Reza (AS) Cultural Center of Women Quranic scholar
Internal or External Scientific Member of
 • Women researchers of Islamic sciences, from 2000 to now
Educational activities
 • Courses taught in honor of the Quranic and Arabic Sciences from 1997 to 2000 in Imam Sajjad (AS) institute
 • Teaching 3 units course "subject-oriented interpretation of the rights of women and families" in Alzahra University from 1998- 2000
 • Teaching 2 units course of "Reading and understanding the concepts of religious texts," Al-Zahra University, in school year 2009-2010
 • Teaching 3 units course "Drayh Alhdis" In the semester for international religions students 2010-2011
Speeches
 • The votes of Muslims about the Collection and compiling of the Quran, April 2010, Institute for Humanities
 • Mojam anecdotal correspondence, Strengths and shortcomings, 2010, Institute for Humanities
 • Interpretive approach of Mohamed Ezzat in interpretation of hadith , 2011, Institute for Humanities
Other Activities
 • Arbitration several master's thesis, 2008 and 2009
 • Several articles in refereed scientific journals 2008 and 2009
Awards
 • Fourth best Quranic thesis in 2008
 • Researcher and lecturer selected Quranic teachings, the Koran scholar affiliated with the Institute for Women Imam Reza (AS), in 2010