معرفی پژوهشکده

تعداد بازدید:۲۰۲۶

باسمه تعالی و له الحمد معرفی پژوهشکده مطالعات قرآنی


کتاب آسمانی قرآن مجموعه عظیمی از معارف اعتقادی- اخلاقی – اجتماعی - تاریخی است که در قالب ادبی هنری اعجاز آمیزی به بشریت عرضه شده  تا راههای هدایت و سعادت را بدیشان بنمایاند.

پژوهشکده مطالعات قرآنی با اعتقاد به قداست و وحیانی بودن کلام الهی و اهمیت رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام  ، نظریه پردازی و پژوهش در عرصه های اعتقادی ، ادبی ، زبانی و فرهنگی قرآن در سطحی تخصصی و آکادمیک  را بعهده دارد.

ارزشها

ارزش آموزشی-پژوهشی:

پژوهشکده مطالعات قرآنی آن رهیافتی از آموزش و پژوهش در حیطه مطالعات قرآنی را مطلوب می‌شمارد که از منظر امروز به سنّت و فرهنگ اسلامی می‌نگرد و به دنبال فهم مسائل و تولید دانش برای امروز و آینده ایران اسلامی و جهان اسلام است.

پژوهشکده مطالعات قرآنی ، با اعتقاد به این که خاستگاه همه آموزه های شیعی و رهیافت های امامان شیعه همانا قرآن کریم است تلاش می کند ارتباط وثیق و عمیق قرآن و تشیع را بازنمایی کند. 

پژوهشکده مطالعات قرآنی با الهام از نقشه جامع علمی کشورکه توجه به اصل عقلانیت و ارزش ذاتی علم و استفاده از دستاوردهای علمی بشری در چارچوب نظام ارزشی اسلامی را تأکید کرده است، گسترش روش‌‌های مطالعه با تکیه بر مطالعات میان‌رشته‌ای واستفاده از روش‌شناسی‌های علوم انسانی را مسیر تولید دانش در زمینه مطالعات قرآنی می‌داند.

 

ارزش ارتباطی- فرهنگی:

پژوهشکده مطالعات قرآنی با اعتقاد به وحدت‌بخش بودن قرآن کریم در میان امت مسلمان ارتباط مؤثر با جهان اسلام را مطمح نظر قرار خواهد داد.

در راستای اهداف و جایگاه ملی پژوهشگاه، پژوهشکده مطالعات قرآنی  خواهد کوشید، فراتر از سلایق گروهی و گرایش‌های سازمانی در حوزه تعاملات ملی، منطقه‌ای و جهانی، معرف کوشش‌ها و پژوهش‌های همه دانشگران فعال در گستره مطالعات قرآنی ایران باشد. 

راهبردها

راهبرد‌های آموزشی-پژوهشی

بسط و تعمیق مطالعات میان‌رشته‌ای در مسیر تولید علم و افزایش آگاهی در حیطه مطالعات قرآنی. (با توجه به تأکید نقشه جامع علمی کشوردر توجه به شکوفایی و تولید علم از طریق بومی سازی و توسعه و تعمیق مطالعات میان رشته ای) 

شناخت و واکاوی مسائل پژوهش در حیطه مطالعات قرآنی، متناسب با نیازهای روز ایران اسلامی و جهان اسلام.( با توجه به تأکید نقشه جامع علمی کشور در جهت دهی آموزش و پژوهش به حل مشکلات و نیازهای واقعی و اقتضائات کشور)

کاوش در مسائل مربوط به کاربست آموزه های اهل بیت(ع) در شناخت و فهم قرآن کریم در نسبت میان ثقلین (با توجه به تأکید نقشه جامع علمی کشوردر توجه به گسترش و ترویج آموزه های قرآن کریم و معصومین علیم السلام)

 راهبرد‌های ارتباطی-فرهنگی

گسترش تعاملات علمی- فرهنگی، در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی با هدف هم‌افزایی علمی، اثربخشی و رشد مطالعات قرآنی در پیوند و تعامل با دیگر دانشگران علوم انسانی.( با توجه به تأکید نقشه جامع علمی کشور در تأکید به تعامل فعال با کشورهای دیگر )

گسترش تعاملات فرهنگی-رسانه‌ای، در سطح ملی با هدف هم‌افزایی علمی و تثبیت جایگاه پژوهشکده مطالعات قرآنی در فضای علوم انسانی ایران.

گسترش تعاملات فرهنگی-رسانه‌ای، در سطح منطقه‌ای و جهانی با هدف معرفی ایده «مطالعات قرآنی، عامل وحدت ملل مسلمان» و معرفی «قرآن به مثابه کتاب انسان ساز و نجات  بخش نوع بشر».( با توجه به تأکید نقشه جامع علمی کشور در تأکید به توسعه و تقویت شبکه های مناسبات ملی و فراملی دانشمندان و پژوهشگران و افزایش همکاری های بین المللی)