معرفی گروه ها

تعداد بازدید:۱۵۳۵
  • گروه مطالعات تاریخی و فرهنگی قرآن:

در راستای راهبردهای پژوهشکده این گروه به پژوهش‌های قرآنی از منظر فرهنگ و مسائل انسان‌شناسی فرهنگی نظیر:مطالعه تاریخی روند و بافت فرهنگی نزول قرآن، لایه‌شناسی تاریخی متن قرآن (لایه‌های مکه و مدینه و زیرلایه‌ها)، نسخه‌شناسی مصحف، انسان‌شناسی تاریخی قرآن کریم (در حیطه‌های (ارتباط، خویشاوندی، تعلیم و تربیت، اقتصاد و سیاست) و تفسیرهای موضوعی مبادرت می ورزد .

  • گروه مطالعات زبان شناختی و نشانه شناختی قرآن:

 در راستای راهبردهای پژوهشکده؛ محور مطالعات و پژوهش های  این گروه مباحث مختلف زبان‌شناسی [در سطوح آواشناسی، واج‌شناسی ( لحن و ویژگی‌های زبرزنجیره‌ای)، سازه‌شناسی (ساخت واژگان)، نحوشناسی (ساخت جمله)] و نیز مطالعات زبان‌شناختی با رویکردهای معناشناسی ،کاربردشناسی، ترجمه‌شناسی، ریشه‌شناسی، خط و نظام‌های نوشتاری و نشانه‌شناسی (نشانه‌شناسی ارتباطی، نشانه‌شناسی اجتماعی، گونه‌شناسی نشانگی و نشانه‌شناسی ادبی-هنری در قرآن کریم و...) است.

 

  • گروه مطالعات ادبی و زیبایی‌شناختی قرآن:

 در راستای راهبردهای پژوهشکده این گروه به پژوهش در زمینه مسائل ادبی و زیبایی‌شناسی قرآن کریم مبادرت می ورزد.