دکتر علیرضا منجمی

تعداد بازدید:۱۲۰۹۴

  رزومه در سیماپ  
  

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 
مشخصات فردی
نام علیرضا
نام خانوادگی منجمی
مدارک تحصیلی
 • فارغ التحصیل رشته پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1372-1380
سخنرانی ها و سمینار ها
 • فلسفه و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1389
 • نحوهٔ تفکر در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1389
 • درآمدی بر ارتباط فلسفهٔ پزشکی و اخلاق پزشکی، کنگره بین‌المللی اخلاق زیستی، تهران، 1389
 • بیماران از پزشکان چه می‌خواهند؟، دومین همایش علوم‌انسانی پزشکی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیرماه 1389
 • تفکر پزشکی و رویکرد زیست-روان-تنی، دانشگاه فرایبورگ، سپتامبر 2010
 • پدیدارشناسی پزشکی – اولین سمینار علوم انسانی پزشکی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیماه 1388
 • عشق به مثابه جنون از نگاه ابن‌سینا: دریچه‌ای به رویکرد میان‌رشتگی، کنفرانس میان‌رشتگی، آکسفورد 2009
 • مدسینما ابزاری برای آموزش مفاهیم فلسفهٔ پزشکی به دانشجویان پزشکی، کنفرانس سالانهٔ انجمن علوم انسانی پزشکی، 2009
 • ارتباط فلسفهٔ علم و فلسفهٔ پزشکی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد 1387
 • تاملی در ارتباط فلسفهٔ پزشکی و فلسفه علم: تهدیدها و فرصت‌ها. اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت، اصفهان، آذرماه 1386
 • "آیا علوم انسانی پزشکی یک رویکرد بینارشته ای است؟"، کنگرهٔ ملی علوم انسانی، وضعیت امروز- چشم انداز فردا، تهران اسفند 1385
 • نقش اسلام در فلسفهٔ سلامت و تحول پارادایمی طب. همایش بهداشت در آموزه های پیامبر اعظم، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385
 • کارگاه رسانه و آموزش علوم انسانی، اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت، اصفهان، آذرماه 1386
 • استدلال بالینی ترکیبی، دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، شیراز، 1388
 • استدلال در پزشکی، اولین کمیته علمی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388
 • انقلاب پارادایمی در ارزیابی نحوهٔ استدلال در پزشکی، سومین کنفرانس آسیا-پاسیفیک 2006، سنگاپور
 • مدل یکپارچه از فرآیند تفکر در پزشکی، دومین کنفرانس اندیشه‌های نو درفلسفهٔ پزشکی، 2005، میلان
 • دیدگاه غرب نسبت به حال و آینده انقلاب ایران با رویکردی جامعه‏شناختی، اولین همایش «آسیب شناسی یک انقلاب، نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی شریف تهران 1379
 • مصاحبه با مجله سوره اندیشه در باب فلسفهٔ پزشکی
 • مصاحبه با خبرگزاری فارس در باب فلسفهٔ پزشکی
مقالات و کتابهای چاپ شده
 • سه روایت از اعتیاد: پدیدارشناسی اعتیاد. فرهنگ ویژهٔ علوم اجتماعی، بهار 1389
 • نقش استدلال تدبیری در خبرگی پزشکی، مجلهٔ بین‌المللی پزشکی انسان محور (International journal of person-center medicine)، 2011
 • پزشکی به مثابه پارادایم؟ مجله فلسفهٔ علم
 • آزمون جامع استدلال بالینی. مجلهٔ ایرانی آموزش پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • علوم انسانی پزشکی :یک رویکرد بینارشته ای، دو ماهنامه پژوهشگران، 1386، شماره 16و 17، ص 14-16
 • سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی . فصلنامه سلامت برتر، فصلنامه سلامت برتر، سال پنجم شماره های 7 و 8، 1387
 • آیا علوم انسانی پزشکی یک رویکرد بینارشته ای است؟، مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی، انتشارات پ‍‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387، جلد اول، ص 413
 • آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی: ضرورت، روش ها و چالش ها، مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی، انتشارات پ‍‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387، جلد هشتم، ص120
 • نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب، مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی، انتشارات پ‍‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387، جلد اول، ص 526
 • دیدگاه تشخیصی در مقابل دیدگاه تدبیری در طب، Medical education، 2007، ص 1166-1172
 • تعیین و ارزش گذاری معیارهای ورود اعضای دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، مجله ایرانی آموزش پزشکی، بهار و تابستان 1386، 101-108
 • دیدگاه غرب نسبت به حال و آینده انقلاب ایران با رویکردی جامعه‏شناختی، آسیب شناسی انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات اولین همایش «آسیب شناسی یک انقلاب»، ویراسته محمد مهدی محمدی، تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، 1379
کتابها
 • ترجمهٔ کتاب معمای سلامت (Enigma of health) هانس گئورگ گادامر، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در حال ویرایش
 • استدلال بالینی: مفاهیم، آموزش و ارزیابی .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1389
 • نقشه مفهومی: راهنمای پژوهش نظام‌مند، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آذرماه 1388
 • ادیبی پ، حدادگر آ، حق جوی جوانمرد، منجمی ع، هادی زاده ف .المپیاد علمی دانشجویان پزشکی- مفاهیم، روشها، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1387
جوایز
 • برگزیده طرح برتر آموزشی برای برنامه پزشکی و سینما- دومین جشنواره شهید مطهری- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • برگزیده طرح برتر آموزشی برای برنامه دوره استدلال ترکیبی- دومین جشنواره شهید مطهری- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تجارب
 • عضو کمیتهٔ انتخاب دانشجوی نمونهٔ کشوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو کمیته فنی المپیاد علمی دانشجویان کشور – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دبیر اولین و دومین همایش علوم‌انسانی پزشکی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو کمیتهٔ علمی اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو کمیتهٔ علمی اولین همایش علوم انسانی سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو کمیتهٔ سیاستگذاری 5 سالهٔ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو هیئت تحریریهٔ خبرنامهٔ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰