روح الله کریمی

 

مشخصات فردی
نام روح الله
نام خانوادگی کریمی
پست الکترونیک roohollahkarimi@ut.ac.ir
مدارک تحصیلی
 • دکتری فلسفه - فلسفه عصر جدید – دانشگاه تهران- شهریور 1392
 • کارشناسی ارشد فلسفه – دانشگاه تهران- بهمن 1384
 • کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-تیر 1381
 • کارشناسی فقه و مبانی حقوق- دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-تیر 1381
سوابق عضویت
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگر، شورای پژوهشی گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، 1390/7/1 تا کنون
 • عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،1391 تا کنون
 • عضو انجمن فلسفه دین ایران ، 1393 تا کنون
سوابق علمی _ پژوهشی
 • پروژه تحقیقاتی، (اتمام یافته)، تدوین و پژوهش راهنمای تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان مطابق با برنامه فلسفه برای کودکان،89-90،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مجری
 • تالیف مقاله (مجلات علمی پژوهشی) ،آیا فلسفه برای کودکان به نسبی گرایی می‌انجامد؟ ، 89 ،مجله تفکر و کودک ،مولف
 • پروژه تحقیقاتی(اتمام‌یافته)،تهیه و تدوین 12 درسنامه تربیت مربی فلسفه برای کودکان با همکاری 11 نفر از اساتید برجسته کشور،92،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مجری، دبیر مجموعه و یکی از مؤلفین
 • پروژه تحقیقاتی(در حال اجرا)،تربیت اخلاقی در برنامه فلسفه برای کودکان (با ابتناء بر آراء متیو لیپمن و تیم
 • اسپرود) و حکمت عملی خواجه‌نصیر‌الدین طوسی،93،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مجری
 • تالیف مقاله (مجلات علمی پژوهشی)،بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در کاهش و مهار خشم دانش‌آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر تهران،93،مجله تفکر و کودک،مولف اصلی
 • تألیف مقاله (مجلات علمی –پژوهشی)،«حلقۀ کندوکاو اخلاقی» به مثابۀ رویکردی نوین در تربیت اخلاقی ،بهار و تابستان 94،مجله تفکر و کودک،مؤلف
 • تألیف مقاله (مجلات علمی –پژوهشی)،بررسی مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقۀ کندوکاو اخلاقی،پاییز و زمستان 94،مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت،مؤلف
 • تألیف مقاله (مجلات علمی –پژوهشی)،مقایسۀ وجود از دیدگاه کانت و حکمت متعالیه،در روند داوری،مجله حکمت معاصر،مؤلف
 • تألیف مقاله (مجلات علمی –پژوهشی)،بازگشت جاودان به مثابۀ ژرف‌ترین اندیشۀ چنین گفت زرتشت نیچه در روند داوری،مجله غرب‌شناسی بنیادی،مؤلف
 • تألیف مقاله (مجلات علمی –پژوهشی)،انتقادات نیچه به علم جدید،در روند داوری،مجله فلسفۀ علم، مؤلف
 • تألیف مقاله (مجلات علمی –پژوهشی،مقایسۀ وجود از نظر کانت و حکمت متعالیه،در روند داوری،مجله پژوهش های هستی‌شناختی،مؤلف
سایر مقالات
 • تألیف مقاله،«نیچه» هایدگر،93،فصلنامه نقد کتاب فلسفه، کلام و عرفان،مؤلف
 • تالیف مقاله ، دیویی و لیپمن،90،مجله اطلاعات حکمت و معرفت،مترجم
 • تألیف مقاله،«عواطف» چگونه ما را مدیریت می‌کنند؟ نقدی فلسفی به انیمیشن درون و بیرون،3 اسفندماه 94،روزنامه ایران،مؤلف
 • تألیف مقاله،پائلو فریره و آموزش برای رهایی،93،مجله فرهنگ امروز،مؤلف
 • تألیف مقاله،نیچه، شاعر یا فیلسوف؟،،93،مجله فرهنگ امروز،مؤلف
 • تألیف مقاله،فلسفه و زندگی روزمره،93،مجله نارنگی،مؤلف
 • تالیف مقاله ،دین فلسفه برای کودکان به دیویی،91،کتاب ماه فلسفه،مترجم
 • تألیف مقاله،کاستی‌های کتاب‌های درسی «تفکر و پژوهش» و «تفکر و سبک زندگی»،94،فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان‌شناسی،مؤلف
 • تألیف مقاله،نقدی بر آموزش تفکرمحور در نظام رسمی آموزش در ایران،93،مجله اطلاعات حکت و معرفت،مؤلف
 • تالیف مقاله ،کندوکاوی در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان،91،کتاب ماه فلسفه،مولف
 • تالیف مقاله ،پژوهش اخلاقی،91،کتاب ماه فلسفه،مولف
 • تالیف مقاله ،معرفی کتب فلسفه برای کودکان،91،کتاب ماه فلسفه،مولف
 • تالیف مقاله ،مرا پرسش کردن بیاموز،91،روزنامه جام جم،مولف
 • تالیف مقاله ،بومی سازی یا شیر بی یال ودم،91،روزنامه ایران،مولف
 • تالیف مقاله ،تحول در علوم انسانی با استفاده از الگوی اجتماع پژوهشی،90،دومین کنگره ملی علوم انسانی،مولف
 • تالیف مقاله ،رویکردهای نوین به مساله وحی،1380،فروغ اندیشه،مولف
کتاب‌ها
 • ترجمه کتاب،غایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقی،1394،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مترجم
 • تألیف کتاب،حلقۀ کندوکاو اخلاقی: تربیت اخلاقی در برنامۀ فلسفه برای کودکان،1394،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مؤلف
 • ویراستار کتاب،پیکسی،1392،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،ویراستار علمی
 • تالیف کتاب ،راهنمای جامع اندیشه اسلامی(1) برای دانشجویان دانشگاه پیام نور،1388،انتشارات ساکو،مولف
 • تالیف کتاب ،کتاب راهنمای جامع معارف اسلامی(1) برای دانشجویان دانشگاه آزاد،1389،انتشارات ساکو،مولف
 • تالیف کتاب ،کتاب راهنمای جامع کلیات فلسفه،1390،انتشارات ساکو،مولف
کارگاهها ، نشست‌های علمی و سخنرانی‏ها
 • سخنرانی با موضوع دین فلسفه برای کودکان به سقراط،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،پژوهشی،1391/4/10
 • سخنرانی با موضوع تفکر و پژوهش به مدرسه می رود! فرصتها و تهدیدها،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگرپژوهشی،1391/7/18
 • کارگاه تربیت مربی(2)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،1391/9/19
 • کارگاه تربیت مربی حلقه کندوکاو(تعریف، ویژگی‏ها،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،1390/7/13
 • رشد اخلاقی در برنامه فبک از منظر روانشناسی و فلسفه،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،سخنرانی،1390/4/15
 • کارگاه با عنوان مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،1390/11/18
 • اجرای سه دوره حلقه کندوکاو فلسفی برای نوجوانان،مؤسسه مشاوره و روانشناسی ادیبان،مدرس،مربی،1389/6/1-1391/6/31
 • اجرای یک دوره حلقه کندوکاو فلسفی برای دانش‏آموزان سال اول دبیرستان،دبیرستان ملاصدرا، منطقه 14،مربی،مربی،1390/7/1-1391/9/23
 • اجرای کلاس تربیت مربی با دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان،دبیرستان دانای جوان،مربی،مربی،1391/4/15-1391/6/31
 • کارگاه تفکر انتقادی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،1391/12/9
 • آموزش انواع استدلال در کلاس درس،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،1391/12/9
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان (مقدماتی)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و مسؤول،دبیر علمی و مدرس،92/12/20
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان (تکمیلی)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و مسؤول،دبیر علمی و مدرس،93/2/27-93/2/29
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان (مقدماتی)- در سه گروه هر گروه حدوداً30 نفر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و مسؤول،دبیر علمی و مدرس،تیرماه 94-شهریور94
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان (تکمیلی)- در سه گروه هر گروه حدوداً 25 نفر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و مسؤول،دبیر علمی و مدرس،94/6/22-94/6/31
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان (عملی)- در دو گروه حدوداً بیست نفره، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طراح و مسؤول،دبیر علمی و مدرس،اسفند 94
 • برگزاری دو دوره آموزش ضمن خدمت معلمان و دبیران آموزش و پرورش منطقه 14 جهت آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان برای استفاده از اصول این برنامه به عنوان یک آموزش تفکرمحور در سایر دروس،آموزش و پرورش منطقه 14، مدرس،زمستان 92-تابستان 93
 • کارگاه یک روزه برای معاونین ابتدایی کل شهرستانهای استان خراسان رضوی،اداره آموزش و پرورش کل استان خراسان رضوی،مدرس،93/2/8
 • کارگاه فلسفه و فکرپروری برای نوجوانان،دبیرستان پرورش استعدادهای درخشان علامه حلی 9- منطقه 14،مربی،مربی،92/7/1-93/2/31
 • کارگاه آموزشی ویژه معاونین ابتدایی سراسر استان خراسان رضوی در خصوص اهمیت آموزش تفکر فلسفی به کودکان- مشهد مقدس،مشهد مقدس،مدرس و مربی،مدرس و مربی،93/2/8
 • اولین نشست هم‌اندیشی مربیان و فعالین فلسفه برای کودکان با حضور دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر روح الله کریمی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،92/10/3
 • دومین نشست هم اندیشی مخاطبان و فعالان فلسفه برای کودکان با حضور دکتر ملیحه راجی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر روح الله کریمی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،92/11/1
 • سومین نشست هم اندیشی با موضوع «ویژگی های داستانهای فبک» با اجرای دکتر سعید ناجی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛طراح و دبیر علمی؛92/12/6
 • چهارمین نشست هم اندیشی با موضوع« مهارت پرسشگری در حلقه کندوکاو» با اجرای دکتر سعید ناجی و شیوا شفایی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبیر علمی،93/2/2
 • پنجمین نشست هم اندیشی با موضوع« اجرای سبکی از حلقه کندوکاو» با اجرای دکتر مهرنوش هدایتی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبیر علمی،93/3/13
 • ششمین نشست هم اندیشی با موضوع «تجربه مالزی در بومی سازی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان» با حضور پرفسور رسنانی هاشم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،برنامه ریز،3 آبان ماه 93
 • هفتمین نشست هم اندیشی با موضوع «هنر در برنامه آموزش تفکر فلسفی» با اجرای دکتر محمدرضا سوداگر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبیر علمی،93/6/4
 • هشتمین نشست هم اندیشی و کارگاه با موضوع «مهارت‌های تسهیلگری در حلقه کندوکاو فلسفی با کودکان» با حضور ایزابل میلون ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبیر علمی،14 مهرماه 93
 • نهمین نشست هم اندیشی با موضوع «مقایسۀ بومی سازی برنامۀ فلسفه برای کودکان در دو کشور ایران وکره» با حضور جین وان پارک ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طراح و دبیر علمی،15 مهرماه 93
 • دهمین نشست هم اندیشی با موضوع «بومی سازی فلسفه برای کودکان»با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر سعید ناجی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،4 آذرماه 93
 • یازدهمین نشست هم اندیشی با موضوع «جایگاه تفکر انتقادی در برنامه فلسفه برای کودکان» فائزه رودی، دکتر روح الله کریمی، دکتر ملیحه راجی، دکتر سعید ناجی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،9 دیماه 93
 • دوازدهمین نشست هم اندیشی با موضوع «فبک در ترازو» با اجرای دکتر خسرو باقری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبیر علمی،7 بهمن 93
 • سیزدهمین شست هم اندیشی با موضوع «پرورش اخلاق مراقبتی در حلقه‌های کندوکاو با کودکان» سخنرانان: دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر مریم نصر اصفهانی، دکتر هادی وکیلی، دکتر روح الله کریمی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،8 اردیبهشت ماه 94
 • چهاردهمین نشست هم اندیشی با موضوع « معرفی و نقد کتاب غایب بزرگ مدرسه و به کودکان اعتماد کنیم» با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر یحیی قائدی، دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،94/3/26
 • قد و بررسی کتابهای درسی تفکر و پژوهش،اندیشکده تعلیم و تربیت دال،سخنران،اسفندماه 93
 • مشارکت و از اعضای پنل در همایش «فلسفۀ تعلیم و تربیت در عمل»،دانشگاه خوارزمی،سخنرانی و ارائه مقاله،مهرماه 93
 • نشست نقد و بررسی انیمیشن «درون و برون» (Inside Out)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبیر علمی و سخنران،94/10/22
جوایز و افتخارات علمی
 • آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران،رتبه اول،دانشگاه تهران،1387
 • آزمون ورودی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی،رتبه اول،دانشگاه علامه طباطبایی،1387
 • آزمون ورودی کارشناسی ارشد،چهارم،سازمان سنجش کشور،1381
 • آزمون ورودی کارشناسی ارشد،اول،دانشگاه آزاد اسلامی،1381
 • استاد برتر،اول،جهاد دانشگاهی الزهزا(آکادمی تخصصی معماری)،1390
سوابق تدریس
 • جهاد دانشگاهی الزهرا(اکادمی تخصصی معماری)،اندیشه و معارف اسلامی،کاردانی،بهار88-بهار90، مدرس اصلی
 • دانشگاه پیام نور واحد شهر ری،زبان تخصصی الهیات،کارشناسی،بهار88-بهار88،مدرس اصلی
 • موسسه آموزش عالی آزادسیمیا،کلیات فلسفه-اندیشه اسلامی،کارشناسی،پاییز 86-90،مدرس اصلی
 • موسسه آموزش عالی آزاد خانه معمار،اندیشه و معارف اسلامی،کاردانی،بهار90-بهار90،مدرس اصلی
 • جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،معارف و اندیشه اسلامی،کارشناسی،پاییز87-بهار90،مدرس اصلی
 • جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی،اندیشه و معارف اسلامی،کاردانی،بهار90-بهار90،مدرس اصلی