نشست ها

تعداد بازدید:۱۶۶۷

خانم دکتر هدایتی

-        نشست تخصصی بخش روان شناسی با حضور آقایان دکتر حکمی، دکتر حسینی، دکتر ناجی و خانم ها دکتر رشتچی و دکتر رفعتی و دکتر هدایتی 29 فروردین پیرامون تعیین اهداف و خط و مشی بخش روان شناسی گروه فبک

-        نشست تخصصی بخش روان شناسی با حضور آقایان دکتر حسینی، دکتر ناجی و خانم ها دکتر رشتچی و دکتر رفعتی و دکتر هدایتی و خانم کیکاووسی 24 اردیبهشت ماه، پیرامون برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف بخش روان شناسی گروه فبک

-        نشست علمی با عنوان «رشد اخلاقی در برنامه فبک» 13 تیرماه

-        نشست علمی با عنوان« جایگاه نظریه ویگوتسکی در برنامه فبک» 8 مرداد ماه

-        نشست تخصصی در سرای اهل قلم با عنوان «چالش ها و چشم اندازهای برنامه فلسفه برای کودکان» 10 مرداد ماه

-        برگزاری جلسه تخصصی با مسئولین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 21 شهریورماه و پیشنهاد اجرای طرح مشترک فی مابین پژوهشگاه و آموزش پرورش

-        برگزاری جلسه تخصصی با اعضای دارالقرآن در خصوص اهداف گروه فبک و راهکارهای همکاری مابین دو پژوهشکده قرآنی و علوم انسانی در خصوصی بومی سازی برنامه فبک

-        نشست تخصصی با عنوان « نگاهی نو به کودک و فلسفه » 17 مهر 1392

-        شرکت در نشست های تخصصی ماهانه

-        نشست تخصصی فکرپروری در برنامه های کودک و نوجوان رسانه مورخ سیزدهم اسفند 1392

-        نشست تخصصی با عنوان « بومی سازی فبک » 4/9/1393

آقای دکتر کریمی


1. اولین نشستهم‌اندیشی مربیان و فعالین فلسفه برای کودکان با حضور دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر روح الله کریمی 03/10/92

2. دومین نشست هم اندیشی مخاطبان و فعالان فلسفه برای کودکان  با حضور دکتر ملیحه راجی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر روح الله کریمی1/11/92

3. سومین نشست هم اندیشی با موضوع «ویژگی های داستانهای فبک» با اجرای دکتر سعید ناجی 6/12/92

4. چهارمین نشست هم اندیشی با موضوع« مهارت پرسشگری در حلقه کندوکاو» با اجرای دکتر سعید ناجی و شیوا شفایی 02/02/93

5. پنجمین نشست هم اندیشی با موضوع« اجرای سبکی از حلقه کندوکاو» با اجرای دکتر مهرنوش هدایتی 13/03/93

6. ششمین نشست هم اندیشی با موضوع «تجربه مالزی در بومی سازی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان» با حضور پرفسور رسنانی هاشم 3 آبان ماه 93

7. هفتمین نشست هم اندیشی با موضوع «هنر در برنامه آموزش تفکر فلسفی» با اجرای دکتر محمدرضا سوداگر 04/06/93

8. هشتمین نشست هم اندیشی و کارگاه  با موضوع «مهارت‌های تسهیلگری در حلقل کندوکاو فلسفی با کودکان» با حضور ایزابل میلون 14 مهرماه 93

9. نهمین نشست هم اندیشی با موضوع «مقایسهٔ بومی سازی برنامهٔ فلسفه برای کودکان در دو کشور ایران وکره» با حضور جین وان پارک  15 مهرماه 93

10. دهمین نشست هم اندیشی با موضوع «بومی سازی فلسفه برای کودکان»با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر سعید ناجی 4 آذرماه 93

11. یازدهمین نشست هم اندیشی با موضوع «جایگاه تفکر انتقادی در برنامه فلسفه برای کودکان» فائزه رودی، دکتر روح الله کریمی، دکتر ملیحه راجی، دکتر سعید ناجی 9 دیماه 93

12. دوازدهمین نشست هم اندیشی با موضوع «فبک در ترازو» با اجرای دکتر خسرو باقری 7 بهمن 93

13. سیزدهمین شست هم اندیشی با موضوع «پرورش اخلاق مراقبتی در حلقه‌های کندوکاو با کودکان» سخنرانان: دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر مریم نصر اصفهانی، دکتر هادی وکیلی، دکتر روح الله کریمی 8 اردیبهشت ماه 94

14. چهاردهمین نشست هم اندیشی با موضوع « معرفی و نقد کتاب غایب بزرگ مدرسه و به کودکان اعتماد کنیم» با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر یحیی قائدی، دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی 26/03/94


 
خانم دکتر راجی

مشارکت در دوازده نشست ماهانه گروه فلسفه برای کودکان (نقد و نظر، سخنرانی) 


آقای دکتر ناجی

طراحی و مدیریت علمی نشست تخصصی بررسی ونقد کتاب تفکر و پژوهش: تحت عنوان تفکر و پژوهش به مدرسه می‌رود ،‌فرصت ها و تهدید ها( روز جهانی کودک)