طرح های انجام شده

تعداد بازدید:۱۶۱۴

-          طرح ترجمه و بومی سازی داستان لیزا

-          طرح ترجمه ، اقتباس وبومی سازی و... و تالیف داستان هایی کوتاه برای برنامه فبک

-          طرح ترجمه کتاب هری

-          بنیادهای روان شناسی رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان همراه با تالیف کتاب به کودکان اعتماد کنیم 

-          مطالعه تطبیقی موسسات فعال در فلسفه برای کودکان در سراسر جهان

-          پ‍‍ژوهش و تدوین راهنمای آموزش اخلاقی برای کودکان و نوجوانان

-          بررسی جایگاه دیدگاه یادگیری محور ویگوتسکی در برنامه فلسفه برای کودکان

-            نقد و بررسی مبانی نظری-تربیتی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان

-            تالیف کتاب مبانی روانشناسی رشد در برنامه فلسفه برای کودکان