لیست اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۴۸۸۷

 

رئیس پژوهشکده :

دکتر مهرنوش هدایتی

مدیر گروه فلسفه برای کودکان:

دکتر سعید ناجی


اعضای هیات علمی:

دکتر مهرنوش هدایتی
دکتر سید روح الله شهابی
دکتر سید علی اصغری

دکتر روح الله کریمی
دکتر اسماعیل ناصری

 

کارشناسان:
محسن بنی اسدی