دکتر سعید ناجی

تعداد بازدید:۱۷۲۵۷

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

 

 مشخصات فردی

نام سعید
نام خانوادگی ناجی
سال تولد ۱۳۴۷

 

 مدارک تحصیلی

 • دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان فردوسی تبریز درسال ۱۳۶۹
 • لیسانس فلسفه از دانشگاه تبریز درسال ۱۳۷۳
 • لیسانس فیزیک دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس فلسفه دانشگاه شهید بهشتی( پایان نیافته)
 • فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف، در رشته فلسفه علم و فناوری در سال۷۶، عنوان پایان نامه کازشناسی ارشد: مفهوم معقولیت نزد ایمره لاکاتوش.استاد راهنما:دکتر سعید زیبا کلام.استاد مشاور:دکتر مهدی گلشنی. سال دفاع:۱۳۷۷.دانشگاه صنعتی شریف.
 • دکتری فلسفه علم و فناوری، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.

پیشینه استخدامی و اداری :

 • قرارداد تحقیقاتی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۱۳۷۷
 • وضعیت کنونی استخدامی : استادیار پژوهشی و عضو هیات علمی گروه فبک.

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • مسئول گروه فکرپروری در کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای موسسان گروه آموزش فلسفه انجمن برنامه درسی ایران
 • موسس گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۶
 • مدیر گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۸-۱۳۸۶
 • قائم مقام گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹-۱۳۸۸
 • دبیر مجله فرهنگ، ویژه نامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، بهمن ۱۳۸۷
 • قائم مقام سردبیر مجله علمی پژوهشی کودک و تفکر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۹
 • همکار ویژه ماهنامه کتاب ماه فلسفه، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی، ویژه فلسفه برای کودکان، سال ششم، شماره ۱۳۹۱ ،۶۲ .
 • عضو هیات تحریریه دو فصلنامه تفکر و کودک۱۳۹۳
 • مدیر گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۴
 • جانشین سردبیر مجله علمی پژوهشی کودک و تفکر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶

 

کتب انتشار یافته

 • در پی معنا، انتشارات هرمس، سال ۱۳۸۴( چاپ دوم: ۱۳۸۹) ( چاپ سوم: ۱۳۹۲) ( چاپ چهارم: ۱۳۹۳)
 • دیدگاههایی در باره سرشت آدمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۸۲
 • در آمدی بر علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۸۶
 • کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، گفت و گو با پیشگامان (جلد اول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۸۷(چاپ دوم: ۱۳۸۹)، (چاپ سوم: ۱۳۹۳)، (چاپ چهارم: ۱۳۹۵)،
 • کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان گفت و گو با پیشگامان(جلد دوم)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال۱۳۸۹ (چاپ دوم: ۱۳۹۳) ( چاپ سوم: ۱۳۹۵)
 • لیلا کودک فیلسوف، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۹۰، ( چاپ دوم: ۱۳۹۲)، ( چاپ سوم: ۱۳۹۴)،
 • تفکر انتقادی در کلاس درس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال۱۳۹۱ ( ویراست دوم: ۱۳۹۳)
 • تفکر نقادانه در عمل، مهارت های گفتگوی موثر در کلاس درس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال۱۳۹۴(تجدید چاپ ۱۳۹۵)
 • داستانهایی برای کندوکاو فلسفی جلد۱، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • داستانهایی برای کندوکاو فلسفی جلد۲، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • راهنمای داستانهای کندوکاو فلسفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • معیار فبک برای داستان، نقد وبررسی داستانهای مورد استفاده برای آموزش تفکر انتقادی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
 • The History, Theory and Practice of Philosophy for children, International Perspective, Routledge Research in Education, , Routledge , ۲۰۱۷
 • کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، گفت و گو با پیشگامان(جلد سوم)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۹۶

 

مقالات انتشار یافته

 • (۱۳۷۸) "معقولیت"، ترجمه مدخل فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: ۱۵/پاییز ۱۳۷۸
 • مقاله "چیستی علم" چاپ در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش:۲۹-۳۰
 • مقاله "کندوکاو فلسفی برای نوجوانان"، چاپ در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش:۳۲
 • مقاله "شواهد وجود طرح در جهانی به دقت میزان شده"، دیوید هامفریز (ترجمه)، چاپ در نشریه علمی خبری"نامه علم و دین" ش:۱۱-۱۲
 • (۱۳۷۹) روانشناسی و معرفت شناسی، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش:۱۶
 • (۱۳۷۹) "معنای درست و نادرست"، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش:۱۷
 • (۱۳۸۰) "اهمیت مباحث علم و دین" مصاحبه با مایکل پول، استاد دانشگاه کینج کالج لندن، در زمینه اهمیت مباحث علم و دین چاپ در نشریه علمی خبری "نامه علم و دین" ش:۱-۱۲
 • مصاحبه با مایل پول ترجمه از کتاب Can Science Dispense With Religion چاپ در "نامه علم و دین" ش:۱۱-۱۲
 • (۱۳۸۲) لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی، (تالیف) چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:۳۴
 • (۱۳۸۲) نقد کتاب فلسفه علم و متدولوژی، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:۳۴
 • (۱۳۸۳) فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تاکید بر ابداعات لیپمن، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ۴۰
 • (۱۳۸۴) منطق اکتشاف علمی و ترجمه های آن، چاپ در ویژه نامه همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسما
 • (۱۳۸۴) مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز: نقدی بر ملاک تمییز علم از غیر علم کارل ریموند پاپر، شماره ۱۹۴
 • مصاحبه با پروفسور متیو لیپمن، بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان (P۴C) در مورد همین برنامه، چاپ در چند مجله نروژی و مکزیکی به زبانهای محلی و بسیاری از سایتهای اینترنتی معتبر دنیا از جمله www.buf.no
 • (۱۳۷۴) تفکر در تعلیم و تربیت، دبای مک گریگور، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۹۱
 • فلسفه برای کودکان و نوجوانان، گفتگو با متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۷۴، ۱۳۸۲
 • (۱۳۸۳) فلسفه و کودکان، گفتگو با متیو لیپمن (۲)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۸۲
 • (۱۳۸۳) گفتگو با آن مارگارت شارپ، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۸۹
 • (۱۳۸۴) مولفه های داستان کودک و برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۹۶
 • مقاله آموزش تفکر، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۱۰۴ الی ۱۰۶
 • (۱۳۸۵) مقاله فلسفه برای کودکان و نوجوانان، نامه سیاست علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف
 • مفهوم فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مجله نامه علم و دین شماره های ۲۵-۲۸ سال ۸۳-۸۴
 • (۱۳۸۵) گفتگو با سعید ناجی، کارگاه فلسفه کودکان، مجله شهرزاد ش:۱۰
 • (۱۳۸۵) تجدید چاپ برخی از ترجمه ها در زمینه فلسفه برای کودکان در مجله مدرسه سالم شماره ۱
 • (۱۳۸۵) فلسفه ورزی با کودکان، گفتگو با مایکل سسویل، مجله مدرسه سالم شماره ۲
 • (۱۳۸۵) فلسفه با کودکان و نوجوانان در گفتگو با سعید ناجی، مجله مدرسه سالم شماره ۳
 • (۱۳۸۵) نقدی بر آمورش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور، فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:۴۷
 • (۱۳۸۵) نقدی بر کتابها و کلاسهای درسی علوم انسانی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ادیان و عرفان (اسماء)، جلد ۲، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • (۱۳۸۶) کیفیت آموزش و پرورش و تحقق توسعه؛ وضعیت موجود، راهکارها و چشم اندازهای آینده، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه، دانش و فناوری در ایران، جلد دوم
 • (۱۳۸۶) بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان روی مهارت های استدلالی و  عملکرد رفتاری کودکان، نشریه علمی-پژوهشی انجمن مطالعات درسی ایران، شماره ۷
 • (۱۳۸۷) مشکلات آموزش و پیشبرد تحقیق در علوم انسانی، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • (۱۳۸۸) نقدی بر فرا روش شناسی ایمره لاکاتوش، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)
 • (۱۳۸۸) نقدی بر روش شناسی برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، مجله علمی-پژوهشی متافیزیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهل و پنجم، دوره جدید، شماره ۱ و ۲
 • (۱۳۸۹) فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تحول نظام آموزش و پرورش، (گفتگو)، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال پنجم، شماره ۳
 • (۱۳۹۰) نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان، ماهنامه علمی-تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال ششم، شماره ۸
 • (۱۳۹۰) آموزش تفکر به کودکان، راهی برای دستیابی به صلح جهانی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۲، ۱۳۸۹
 • (۱۳۹۱) نقش فلسفه برای کودکان و نوجوانان در تقویت اخلاقیات، مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه ۲۰۱۰، جلد اول، فلسفه نظر و عمل، صص.۲۳۴-۲۵۱
 • (۱۳۹۱) فلسفه برای کودکان، سخن نخست، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی، ویژه فلسفه برای کودکان، سال ششم، شماره ۶۲
 • مقاله علمی پژوهشی بررسی و تحلیلی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی ، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۴، ۱۳۹۰
 • مقاله علمی پژوهشی روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس( بررسی ارزش تفکر در تکتولوژی آموزشی رایج) فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۱، بهار و تابستان ۹۲
 • مقاله علمی پژوهشی خوانش فکری گزیدۀ متون داستانی کلاسیک فارسی متناسب با اهداف برنامۀ فلسفه برای کودکان (گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی معنوی، کلیله ودمنه»، فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۸ لیلا مجید حبیبی عراقی، حکیمه دبیران، منظر سلطانی، سعید ناجی
 • فلسفه برای کودکان در بوته نقد ، مجله علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت ۱۳۹۳
 •  فلسفه برای کودکان سایه پیاژه ، نور ویگوتسکی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی بهار ۹۴
 • مقاله علمی پژوهشی کفایت فلسفی در داستان‌های فلسفه برای‌ کودکان و نوجوانان، فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره ۱۱
 • نقدی بر داستانهای فکری در برنامه درسی ، فصلنامه نقد کتاب ( اخلاق ، علوم تربیتی و راونشناسی) سال اول شماره ۳-۴
 • تفکر در آموزش فلسفه برای خردسالان؛ نقد و بررسی دو سبک فصلنامه نقد کتاب ( اخلاق ، علوم تربیتی و راونشناسی) سال دوم شماره ۵
 • تاثیر روش حلقه‌ی کندوکاو فلسفی بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان ابتدایی، فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک،  بهار و تابستان ۱۳۹۵
 • مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین متأخر و لیپمن، علمی-پژوهشی تفکر و کودک ،بهار و تابستان ۱۳۹۶

 

 • An Interview with Matthew Lipman: Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume۱۷, number۴, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ, ۲۰۰۵, pp. ۲۳- ۲۹
 • An Experience in P۴C Some Observations on Philosophy for Children with Iranian Primary School Children, Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume۲۰, number ۱&۲,۲۰۱۲, pp. ۸۲-۸۷
 • RECENT INTERVIEWS WITH PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P۴C) SCHOLARS AND PRACTITIONERS, Childhood & Philosophy, v.۹, n. ۱۷, jan-jun. ۲۰۱۳, pp. ۱۵۳-۱۷۰. issn ۱۹۸۴-۵۹۸۷

 

مدیریت علمی کارگاه ها , و نشست‌ها (از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷)

 • کارگاههای آموزشی برای کودکان بواسطه برنامه فبک در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۷
 • کارگاههای تربیت مربی برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگاههای اینترنتی تربیت مربی برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگاههای داستانهای برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگاه یک ماهه آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از یکم الی ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۹
 • کارگاه سه روزه آشنایی با داستان نویسی برای کودکان نوجوانان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تیر ماه ۱۳۸۹
 • کارگاه یک روزه ترجمه داستانهای برنامه فبک، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۸۹
 • کارگاه سه روزه آشنایی با روشهای آموزشی تفکر انتقادی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۰
 • کارگاه سه روزه تفکر انتقادی در حلقه‌کندوکاو، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۱
 • کارگاه  پیشرفته تفکر انتقادی در حلقه‌کندوکاو، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۲
 • کارگاه مقدماتی آشنایی با ویژگی‌ها و مولفه‌های داستان‌های  برنامه فبک، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  شهریورماه ۱۳۹۲
 • نشست علمی روز جهانی کودک ( نگاهی نو به کودک  و فلسفه ) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه  ۱۳۹۲
 • سلسله نشت های هم اندیشی در باره  داستانهای فبک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • نشست تخصصی  بومی سازی برنامه فبک تابستان ۱۳۹۳
 • کارگاه سه روزه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 •  سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 • نشست علمی به مناسبت  روز جهانی کودک : نگاهی به وضعیت محتواهای درسی برنامه فلسفه برای کودکان در ایران، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه ۱۳۹۴
 • کارگاه آموزش مهارت های تفکر به کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • کارگاههای تربیت مربی (مقدماتی، تکمیلی و عملی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( ۵ کارگاه) ، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان تهران، ۱۳۹۵
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان البرز، ۱۳۹۵
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان آذربایجان شرقی، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان آذربایجان شرقی، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان آذربایجان غربی، ۱۳۹۶
 • کارگاه پرورش تفکر، ارتقائ کیفی مهارت های مربیان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان یزد، ۱۳۹۶

 

 

طرح های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام

 • بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان روی مهارت های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان (۱۳۸۵)
 • طرح ترجمه و اقتباس از کتاب لیزا به همراه ترجمه برخی از راهنماهای پر‌یسپرسن و نقد آنها ( اتمام یافته)
 • طرح ترجمه، بومی سازی و اقتباس داستانهای فلسفه برای کودکان نوجوانان (اتمام یافته)
 • طرح پژوهشی فرم و محتوای متون درسی در برنامه فبک(اتمام یافته)
 • نقد ۷۵ داستان فلسفه برای کودکان و نوجوانان در کتابهای فارسی (اتمام یافته)
 • آماده سازی داستانهای کهن ایرانی برای کلاسهای فبک و ارائه نمونه ها و راهنما های مناسب (اتمام یافته)
 • شناسایی ویژگی¬ها و کارکردهای بازی¬های فکری- فلسفی برنامه فبک(درحال انجام)

 

سوابق آموزشی

 • تدریس درس فلسفه برای کودکان و نوجوانان(دانشکده الهیات  دانشگاه تهران)،
 • حلقه کندوکار ۱و۲، داستانهای فبک (فرم و محتوا)، دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در برنامه فبک، نقش و ویژگی‌های مربی در برنامه فبک،  تمرین مغالطات رایج در کلاس درس فلسفه برای کودکان، تفکر انتقادی برای مربیان فلسفه برای کودکان و نوجوانان( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
 • درس فلسفه و روانشناسی کودکی و نوجوانی ، دانشگاه بین المللی امام رضا، گروه ادبیات کودک ونوجوان(کارشناسی ارشد) ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۶

عضویت در مجامع علمی

 • عضو شورای موسسان گروه آموزش فلسفه انجمن برنامه درسی ایران
 • موسس گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۶
 • مدیر گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۸-۱۳۸۶
 • قائم مقام گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹-۱۳۸۸
 • عضو کارگروه «ارتقاء کیفیت مدارس منطه آزاد»۱۳۹۴

 

 

همایش‌ها و سمینارها و سخنرانی‌ها

 • همایش توسعه دانش و فناوری در ایران (ارائه مقاله و سخنرانی) دانشگاه صنعتی شریف، آبان ماه ۱۳۸۳.
 • سمینارهای پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی- فیزیک نظری (سخنرانی) تحت عنوان فلسفه برای کودکان آخرین دستاورد نهضت فلسفه کاربردی شهریور ۱۳۸۳
 • سمینارهای گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف (سخنرانی) آخرین دستاورد فلسفه کاربردی (Applied Philosophy) ، فلسفه برای کودکان و نوجوانان ۱۳۸۳
 • کنفرانس ملی اسما: بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه کلام ، ادیان و عرفان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سخنرانی و مقاله) نقدی بر کتاب‌ها و کلاسهای درسی علوم انسانی ۱۳۸۴.
 • همایش انجمن مطالعات درسی ایران: «جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی، چالش ها و فرصت ها» (سخنرانی) برنامه فبک و راهکاری برای چالشهای جهان معاصر،  بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران ۱۳۸۷
 • سمینار بررسی عناصر داستان کودک با تأکید بر تخیل، (سخنرانی) عناصر تخیلی برنامه فبک و داستانهای آن، دانشگاه دانشگاه تربیت معلم، پردیس کرج ۱۳۸۸
 • نشست تخصصی دیدگاههایی در فلسفه برای کودکان ونوجوانان (سخنرانی) آسیب‌شناسی برنامه فبک و رویکرد سنت اسلامی،  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۸
 • ویژگی‌های داستانهای فبک، نشست تخصصی « کودک و تفکر » در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۹
 • همایش بین المللی روز جهانی فلسفه: نقش برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در تقویت اخلاقیات، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۹
 • فرهنگسرای فردوس، (سخنرانی) تقویت خلاقیت کودکان با برنامه فبک، ۱۳۹۰
 • فرهنگسرای فردوس، (سخنرانی) آموزش تفکر برای کودکان در برنامه فبک در راستای تقویت قدرت مواجهه با مشکلات، ۱۳۹۰
 • دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (سخنرانی) برنامه فلسفه برای کودکان در یک نگاه ۱۳۹۰
 • دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (سخنرانی) فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در یک نگاه ۱۳۹۰
 • همایش آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان، آبادان (سخنرانی) فلسفه برای کودکان چیست و چرا باید اجرا شود؟ ۱۳۹۰
 • همایش حلقه کندوکاو بر اساس روش دیالکتیکی سقراطی، (سخنرانی) سقراط معلمی سازه گرا و رئالیست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی برنامه فبک، (سخنرانی) اهداف معرفتی برنامه فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱
 • همایش روز جهانی فلسفه، (سخنرانی) بررسی وضعیت آموزش فلسفه برای کودکان در ایران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی نقد کتاب تفکر و پژوهش، درس پایه ششم ابتدایی، (سخنرانی)، آیا فکرپروری کودکان در آموزش و پرورش ما قابل اجراست؟ ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی «مخاطبان نوجوان و فکر پروری»( سخنرانی) برنامه فبک و تلویزیون ۱۳۹۱
 • نشست علمی روز جهانی کودک ( نگاهی نو به کودک  و فلسفه ): سخنرانی : اخلاق فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه  ۱۳۹۲
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان تکمیلی در پژوهشگاه علوم انسانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • مفهوم بومی سازی در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، نشست تخصصی  بومی سازی برنامه فبک در پژوهشگاه علوم انسانی تابستان ۱۳۹۳
 • بررسی موردی داستانهای فکری در کارگاه سه روزه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن ۱۳۹۳
 • فلسفه برای کودکان ونوجوانان(فبک) و چیستی آن در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 •  فبک و فلسفه علم در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 •  فبک و جامعه ی سالم: الف) فبک ، هویت و تکنولوژی در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 • فبک و جامعه ی سالم: ب) فبک، شهروندی و اخلاق گرایی در سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 •  
 • داستان در برنامه فبک ، کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • غنای فلسفی در داستانهای فبک، کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • بررسی برخی داستانهای کلاسیک و داستانهای تالیفی متناسب با اهداف داستانهای فکری، در داستانهای فبک، کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • بررسی داستانهای تالیف، ترجمه و بازنویسی شده در برنامه فبک کارگاه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 •  نقد کتاب راهنمای لیزا و لیلا ، نشست ماهانه فعالان فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد ۱۳۹۴
 • تفکر نقادانه در برنامه فبک، کارگاه های تربیت مربی  فلسفه برای کودکان، تیر و مرداد و شهریور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • پذیرش مقاله در همایش بین المللی( کانادا)

 International conference: IDENTITY AND PHILOSOPHICAL INQUIRY IN AN AGE OF DIVERSITY, Using philosophy for Children in a class with cultural diversity, saeed Naji & Zahra shojaee June ۲۵-۲۷, ۲۰۱۵

 • انعکاس تصویر کودک در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، همایش ملی کودکی در ایران، موسسه رحمان،  شورای کتاب کودک  و..... ، مهرماه ۱۳۹۴
 • جایگاه فلسفه در کانون(سخنرانی)، نشست تخصصی نقد فعالیت های کانون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آبان ۱۳۹۴
 • تفکر در آموزش و پرورش ، فرصت ها و تهدید ها(سخنرانی) اولین همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها، دانشگاه الزهرا،  ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵
 • نقد پویا نمایی درون و برون(inside out) از منظر علوم تربیتی:تببین پذیری وجود انسانی در روانشناسی و دیدگاه فلسفه برای کودکان(۱۳۹۵)
 • نگاهی به نقد های وارده بر برنامه فلسفه برای کودکان در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
 • کنفرانس بین المللی فرهنگ ، آسیب شناسی روانی و تربیت، ( پنل تخصصی) ، دانشگاه الزهرا، اردیبهشت ۱۳۹۶
 • کنگره بین‌االمللی اخلاق در علوم و فناوری ، ( سخنرانی) ، انجمن ایران اخلاق در علوم و فناوری، کتابخانه ملی، آذر ۱۳۹۶

 

 

پایان نامه ها

 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان، زهرا طباطبایی، ۱۸/۱۲/۸۷، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: آموزش و پروش جدید و رشد مهارت‌های گفتگویی، رشته مطالعات جوانان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۸۸
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان نوجوانان بر روی قضاوت اخلاقی کودکان هفت الی یازده ساله تهران، سارا منصفی،رشـته روانشناسی عمومی (M.A.)،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات، سال تحصیلی ۹-۱۳۸۸ ( تاریخ دفاع ۲۰/۱۱/۸۸
 • مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد: نسبت منطق و اخلاق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته فلسفه غرب، حسین حسینی سال تحصیلی ۹۰-۸۹ (۱۴/۲/۹۰)
 • مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد: تحلیل و بررسی روش سقراطی و کاربرد آن در فلسفه برای کودکان، فرناز اسلامی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه ، مهر ماه ۱۳۹۰
 • راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد: پرورش تفکر خلاق در کودک با وساطت هنرهای بصری (نقاشی و عکس) بر اساس برنامه فلسفه برای کودکان، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، رشته فلسفه هنر، پریسا اباذری، شهریور ۱۳۹۱
 • مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برا ی کودکان  برمهارت‌های پرسشگری، شیوا شفایی، رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۹۱
 • مشاوره رساله دکتری، خوانش فکری گزیدۀ متون داستانی کلاسیک برای کودکان براساس نظری(گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی معنوی، کلیله و دمنه)، خانم لیلا مجید حبیبی عراقی، دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی، مهرماه ۱۳۹۲
 • Supervisor in Master of arts in English literature, Observing the Efficiency of children's Philosophical Narratives regarding Metacognitive Knowledge, Marzieh Kamyabi, Islamic Azad University ,Karaj Branch, Faculty of literature and Languages, Department of English literature
 • مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد:  مطالعه شیوه های آموزش تفکر فلسفی (پرسشگری) در فیلم های داستانی و برنامه های ترکیبی کودک در تلویزیون، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رشته تهیه کنندگی تلویزیون، مریم طالبی انارکی، راهنما: دکتر احمد رضا معتمدی، زمستان ۱۳۹۵

 

 

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/1/47372.jpg

Personal Information

Name:

Saeed

Family:

Naji

Date of Birth:

1968

Email:

P4Cii@yahoo.com

 

Education and Qualifications

 • 2011, PhD in Philosophy of science and technology from IHCS
 • 1997,  Sharif University, of Technology, Tehran, MA in philosophy of science
 • 1994, Tabriz University, BA in Philosophy
 • 1990, Diploma, Tabriz , Ferdowsi high school (physics and mathematics)

Work experiences

 • 2017, the Co- editor of Child and Thinking Journal
 • 2016-2017, an editorial board member of Child and Thinking Journal
 • 2015-2017, Manager of the philosophy for the children group in IHCS
 • 2010-2013, a faculty member of Philosophy for children in Dept. in IHCS
 • 2009-2010, as the deputy of the philosophy for the children group
 • 2010, Co-founder and the Co- editor of Child and Thinking Journal
 • 2009, a member of Curriculum Studies and Teaching Philosophy for Children group in ICSA constituent assembly in the association of teaching philosophy
 • 2008-present, as the editor of Farhang Journal (special issue:philosophy for Children)
 • 2007-2009, Manager of the philosophy for the children group in IHCS
 • 2006-2007, the organizer of philosophy for children Dept. in IHCS
 • 2001-2006, a faculty member of IHCS and science and religion group
 • 1998-2000, a researcher in IHCS

Teaching experiences

 • philosophy for children Course in Tehran University
 • Philosophy for children
 • Community of inquiry in IHCS
 • Philosophy for children's stories (content & form) in IHCS
 • P4C approaches in IHCS

Workshop managements

 • Workshop for children held in IHCS by P4C Dept. , 2008
 • Teacher training workshop for P4C held in IHCS
 • Web based teacher training workshop for P4C facilitators in IHCS
 • Workshop for P4C stories in IHCS
 • 30 days workshop for introducing P4C and facilitator characters, 2010
 • Three days workshop for introducing P4C stories for Iranian writers in IHCS, 2010
 • One day workshop for translating FABAK group stories in IHCS, 2010
 • Three days workshop for teaching methods of critical thinking in IHCS, 2011

Publications

Books

 • looking for meaning, Hermes pub, 2005
 • viewpoints about the human nature, IHCS, 2003
 • an introduction to Science and Religion, IHCS, 2007
 • philosophical Inquiry for children, 1st vol, (interview with some leaders), IHCS, 2008
 • philosophical Inquiry for children, 2nd vol, (interview with some leaders), IHCS, 2010
 • Republication of philosophical Inquiry for children, 1st vol, IHCS, 2010
 • Republication of looking for meaning, Hermes pub, 2010
 • Leila, the philosopher child, IHCS, 2010
 • Critical thinking in the classroom, IHCS, 2012
 • Critical thinking in Practice, the Skills of Effective Dialogue in the classroom, IHCS, 2015.
 • Stories for Philosophical inquiry, Vol.1 (Grade 1-5), IHCS, 2015.
 • Stories for Philosophical inquiry, Vol.2 (Grade 6-8), IHCS, 2015.
 • Manual for philosophical stories, IHCS, 2015
 • P4 Criterion for Stories, IHCS, 2016

Articles

 • The logic of scientific discovery and its translations, published in the conference of reviewing texts and resources of word philosophy, 2005
 • A reviewing of recognition science of non-science materials, karl raimund popper, Tabriz University, 2005
 • Interview with professor Mathew Lipman, Founder of the philosophy for youth printed in The Journal of Philosophy for Children, volume17, number4, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University
 • Thinking in education and training, Debi Mc grigoor, philosophy and literature book of the month, 1995 no.91
 • Interview(1&2) with professor Mathew Lipman, Founder of the philosophy for children printed in the literary and philosophy book of the month, 2003 and 2004
 • Interview with Ann Margaret Sharp, children’s book of the month, 2004, no.89
 • Interview with Dr. Khosronejad about the indexes of children’s story, 2005, no.96
 • Teaching the ways of thinking, philosophy for children and teens, the children’s book of the month, no.104 to 106
 • Philosophy for children, science and technology policy letter, Sharif University, 2006
 • The concept of philosophy in philosophy for children, science and religion letter, no.25-28 , 2004-2005
 • An Interview with Matthew Lipman: Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume17, number4, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ, 2005, pp. 23- 29
 • Philosophy for children workshop, a discussion with Saeed Naji, Shahrzad Magazine, no.10, 2006
 • Making philosophy for children, interview with Michel Sasseville, healthy school magazine, no.2, 2006
 • Criticizing the teaching of research methodology in our education system, seminary
 • Philosophy for Childre, first speaking, professional magazine informative and critical review, particularly philosophy for children, age six, Number 62
 • Rationality, Arghenoon (philosophical, literary journal),1997
 • What is Science, philosophy and literature book of the month, no.29&30
 • Philosophical inquiry for children, philosophy and literature book of the month, no.32
 • Translation of the article “ Evidences for existing a plan in the carefully tuned world” , published in religion and science letter, no.11 & 12
 • Translation of paper about Psychology and Epistemology, Arghenoon philosophy literary journal, 2000
 • The meaning of right and wrong, cooperation in translation the 7th chapter of the book “what does it all mean” , Thomas Nagel, Oxford University press, 1998
 • The above mentioned article was published in Arghenoon journal, no.16, 2000
 • An interview and translation with Michael Pool, the professor of King college of London with the issue of “ the importance of knowledge and science discussion
 • Translation of the interview of Michael Pool with Dr. Golshani from the book “ Can science Dispense with religion” published in science and religion journal
 • Lakatos and rationality in scientific knowledge, published in seminary and university journal 2003
 • A review of the book “ Science philosophy and Methodology” published in seminary and university journal, 2003
 • Philosophy for youth, a review for the new paradigms of the education system with the emphasis on Lipman innovations, published in seminary and university journal 2004
 • The logic of scientific discovery and its translations, published in the conference of reviewing texts and resources of word philosophy, 2005
 • Philosophy for children workshop, a discussion with Saeed Naji, Shahrzad Magazine, no.10, 2006
 • Republication of some translations in the field of philosophy for children, healthy school journal, no.1, 2006
 • Making philosophy for children, discussion with Michal sesvil, healthy school magazine , no.2, 2006
 • Philosophy for children, a discussion with Saeed Naji, healthy school magazine, no.3, 2006
 • Reviewing the books and courses of humanities science, Asma , second vol, 2006
 • The quality of education and the reality of development, current situation, future strategies and perspectives, conference of development, science and technology in Iran, 2nd vol. 2007
 • Reviewing the result of philosophy for children program, Iran’s curriculum society, no.7, 2007
 • The problems of education and research in Humanities science, International congress of Humanities science, IHCS, 2008
 • Reviewing post-methodology of Imre Lakatos, methodology journal of seminary and university, 2009
 • Reviewing the methodology of Lakatos scientific research program, Metaphysics scientific research journal, literature and humanities faculty of Isfahan University, 2009
 • Philosophy for children and the evolution in the education system, knowledge philosophy monthly journal, 5th year, no.3,2011
 • Teaching Thinking to Children: a Way Toward World Peace,Vol.1, no.2, autumn and winter, 2010
 • The role of philosophy for children in strengthening morality,Proceedings of the International Conference on the commemoration of the International Day of Philosophy, , 1st volume( Philosophy of opinion and action. 2010
 • Analyzing Philosophy for Children Program Regarding how much it is Based on Deweyan Pragmatism, Vol.2, no.4, autumn and winter, 2011
 • An Experience in P4C Some Observations on Philosophy for Children with Iranian Primary School Children, Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume20, number 1&2, 2012, pp. 82-87
 • Philosophical Reading of Selected Persian Classic Stories According to Targeted Aims of Philosophy Programs for Children (Kelīlah & Demnah, Būstān, Gulistān, and Mathnavī) , Vol.4, no.8, autumn and winter, 2013
 • Recent Interviews with philosophy for children (p4c scholars and practitioners, ), childhood & philosophy, V.9, n.17, Jan-Jun. 2013, pp.153-170. issn 1984-5987
 • Philosophical adequacy of philosophy for children stories, Vol.6, no.11, spring and summer, 2015

Conferences: presenting a paper

 • Science and technology in Iran, Sharif University, 2004
 • Philosophy department, fundamentals knowledge institutes, Philosophy for children, 2004
 • The last achievements in the applied philosophy, philosophy for children, 2004
 • Reviewing the text and courses of humanities science, ASMA conference, IHCS
 • The FABAK program and its solutions for the present world’s challenges, Iran’s School curriculum conference, “think globally, act locally” , challenges and opportunities, Mazandran faculty, 2008
 • Imaginary elements of FABAK and its stories, Tarbiat Moalem University, Karaj branch, 2009
 • FABAK pathology and Traditional Islamic view , professional meeting on philosophy for children and teenagers, 2009
 • Features of the FABAK stories, professional meeting, IHCS 2010
 • Improving the children’s innovation with FABAK programs, Ferdows cultural house, 2011
 • Teaching the ways of thinking to children by FABAK programs, Ferdows cultural house, 2011
 • Philosophy for children in an outlook, Islamic propaganda office, Isfahan 2011
 • Philosophy in philosophy for children program, Islamic propaganda office, 2011

Research projects

 • Preparing the story book entitled with “ Leila the philosopher child” adopted of the Lisa book written by Mathew Lipman
 • Translation , localization and adoption of philosophical stories for children
 • Reviewing the result of philosophy for children program on children reasoning and performing skills, 2006
 • Translation of the book “Moral plays” and preparing a booklet for introducing FABAK
 • P4C stories, forms and content, 2013
 • Critique of 75 Stories of Philosophy for children in Persian Books, 2014
 • Preparing ancient Persian stories for the p4c classes and providing samples and guides, 2016

Theses worked in MA level

As Supervisor & Adviser

 • The effect of teaching philosophy on questioning and critical thinking of students, written by Zahra Tabatabayi, Al-zahra University, 2008
 • New education and training system and the growth in discussion skills, Tehran University, 2009
 • The effect of philosophy for children program on behavioral judgments of 7-11 years old children, written by Sara Monsefi, Azad University, 2009
 • The ratio of logics and morality, Azad University, written by Hossein Hosseini, 2011
 • Analysis of the Socratic method and its application in Philosophy for Children, Farnaz Eslami, Esfahan University, 2012
 • Nurturing Creative thinking in children through the visual arts (painting and photography) based on philosophy for children, Parisa abazari, Applied Art Dept. , University of Arts, Tehran
 • The effects of P4C program on Questioning skills in elementary school students, Shiva Shafaee, educational research Discipline, Psvchiology and Education science Dept., Tehran University.
 • Philosophical Reading of Selected Persian Classic Stories According to Targeted Aims of Philosophy Programs for Children (Kelīlah & Demnah, Būstān, Gulistān, and Mathnavī),laila Habibi Eraghi, Faculty of Literature, Kharazmi University, 2013
 • Observing the Efficiency of children's Philosophical Narratives regarding Metacognitive Knowledge, Marzieh Kamyabi, Islamic Azad University ,Karaj Branch, Faculty of literature and Languages, Department of English literature,2015

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۴۰۰