ارتباط با ما

تعداد بازدید:۳۹۹۴

هیات علمی :

ایمیل:

پست الکترونیک فبک

fabak@ihcs.ac.ir

خانم دکتر مهرنوش هدایتی

mehrnooshhedayati@yahoo.com
mehrnooshhedayati77@gmail.com

خانم دکتر ملیحه راجی

radji@ihcs.ac.ir
Radji.fabak@gmail.com

آقای دکتر سعید ناجی

p4cii@yahoo.com

آقای دکتر روح‌الله کریمی

roohollahkarimi@ut.ac.ir


آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۴