طرح های انجام شده

تعداد بازدید:۲۶۳۳

دکتر سعید ناجی

 • فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزشی(12 درسنامه) جهت تربیت مربیان برنامه«فلسفه برای کودکان
 • بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان روی مهارت‌های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان (۱۳۸۵)
 • طرح ترجمه و اقتباس از کتاب لیزا به همراه ترجمه برخی از راهنماهای پر‌یسپرسن و نقد آنها
 • طرح ترجمه، بازنویسی و اقتباس داستان‌های فلسفه برای کودکان نوجوانان
 • فرم و محتوای متون درسی دربرنامه فبک
 • داستان‌های ایرانی فلسفه برای کودکان در بوته نقد
 • آماده سازی داستان‌های کهن ایرانی برای کلاس‌های فبک و ارائه نمونه‌ها و راهنماهای مناسب
 • شناسایی ویژگی‌ها و کارکردهای بازی‌های فکری- فلسفی برنامه فبک
 • بررسی و ارائه نحوه بازنویسی بازی‌های سنتی و رایج به شکل بازی‌های فکری- فلسفی و تهیه نمونه‌ها و راهنمایی‌هایی برای کلاس‌های فلسفه برای کودکان؛ فاز دوم
 • درســنامه‌های پژوهشــگاه برای کارگاه‌های تربیت مربی: نقد راه رفته و طرحی برای آینده

 

دکتر روح‌الله کریمی

 • پژوهش و تدوین راهنمای آموزش اخلاق به کودکان و نوجوانان
 • تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزشی(12 درسنامه) جهت تربیت مربیان برنامه«فلسفه برای کودکان
 • تربیت اخلاقی در برنامه فلسفه برای کودکان (با تأکید بر آرائ لیپمن  و اسپرود) و مقایسه آن با تربیت اخلاقی در حکمت اسلامی (با تأکید بر آراء خواجه نصیر)
 • بررسی رویکردها و راهبردهای پیشبرد حلقۀ کندوکاو
 • تغییر الگو از حافظه‌محوری به یادگیری تأملی در آموزش عالی علوم انسانی در ایران: ضرورت، چالش‌ها و راهبردها
 • تحلیل و ظرفیت سنجی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
 • طراحی، تولید محتوا و راه‌اندازی پرتال جامع فکرپروری (فاز اول)

 

دکتر سیدنورالدین محمودی

 • جایگاه خلاقیت موقعیتی (Situated Creativity) در رویکردهای تربیت تأملی (مطالعه موردی برنامه فبک)
 • برنامه آموزشی خلاقیت موقعیتی برای دانش‌آموزان متوسطه اول شهر تهران: ساخت و رواسازی

دکتر ملیحه راجی

 •  طرح پژوهشی خاستگاههای نظری-تربیتی فلسفه برای کودکان در راستای تبیین هر چه بهتر شالوده های نظری-فلسفی این رویکرد آموزشی. اتمام طرح 1393
 • نقد و بررسی تاثیرات دیدگاه های مختلف فلسفی - تربیتی(از آرمانگرایی تا پراگماتیسم و نظریه انتقادی) بر شکل گیری اندیشه های ماتیو لیپمن و حلقه کندوکاو
 • ترجمه کتاب:

 Discussion as a way of teaching: tools and techniques for democratic classrooms

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱