نشست ها

تعداد بازدید:۲۵۸۵
 • کارگاههای آموزشی برای کودکان بواسطه برنامه فبک در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۷
 • کارگاههای تربیت مربی برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگاههای اینترنتی تربیت مربی برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگاههای داستانهای برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگاه یک ماهه آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از یکم الی ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۹
 • کارگاه سه روزه آشنایی با داستان نویسی برای کودکان نوجوانان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تیر ماه ۱۳۸۹
 • کارگاه یک روزه ترجمه داستانهای برنامه فبک، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۸۹
 • کارگاه سه روزه آشنایی با روشهای آموزشی تفکر انتقادی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۰
 • کارگاه سه روزه تفکر انتقادی در حلقه‌کندوکاو، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۱
 • کارگاه  پیشرفته تفکر انتقادی در حلقه‌کندوکاو، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۲
 • کارگاه مقدماتی آشنایی با ویژگی‌ها و مولفه‌های داستان‌های  برنامه فبک، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  شهریورماه ۱۳۹۲
 • نشست علمی روز جهانی کودک ( نگاهی نو به کودک  و فلسفه ) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه  ۱۳۹۲
 • سلسله نشت های هم اندیشی در باره  داستانهای فبک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • نشست تخصصی  بومی سازی برنامه فبک تابستان ۱۳۹۳
 • کارگاه سه روزه داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمن و   اسفندماه ۱۳۹۳
 • سلسله سمینارهای سمینار های  فبک و فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم بهمن و اسفند ۱۳۹۳
 • نشست علمی به مناسبت  روز جهانی کودک : نگاهی به وضعیت محتواهای درسی برنامه فلسفه برای کودکان در ایران، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه ۱۳۹۴
 • کارگاه آموزش مهارت های تفکر به کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • کارگاههای تربیت مربی (مقدماتی، تکمیلی و عملی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( ۵ کارگاه) ، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان تهران، ۱۳۹۵
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان البرز، ۱۳۹۵
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان آذربایجان شرقی، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان آذربایجان شرقی، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان آذربایجان غربی، ۱۳۹۶
 • کارگاه پرورش تفکر، ارتقائ کیفی مهارت های مربیان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۶
 • کارگاه کتابخانه، کودک، تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه، استان یزد، ۱۳۹۶
 • طراحی و مدیریت علمی نشست تخصصی بررسی ونقد کتاب تفکر و پژوهش: تحت عنوان تفکر و پژوهش به مدرسه می‌رود ،‌فرصت ها و تهدید ها( روز جهانی کودک)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان ( عملی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان ( مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان ( مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان ( مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان ( مقدماتی)
 • تفکر خلاق
 • تفکر خلاق
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان ( تکمیلی)
 • ژانر داستانهای فبک و راهنمای آنها
 • فلسـفه برای کودکـان (تـدریس کتـاب فلسـفه در کلاس درس )
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تفکر خلاق
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی تکمیلی اصفهان)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان، دوره مقدماتی و تکمیلی
 • آموزش مهارت های تفکر به کودکان و نوجوانان
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان (دوره تکمیلی)
 • کتابخانه، کودک و تفکر
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(دوره عملی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(دوره مقدماتی)
 • کتابخانه، کودک و تفکر؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان (دوره تکمیلی)

 • نشست تخصصی بخش روان شناسی با حضور آقایان دکتر حکمی، دکتر حسینی، دکتر ناجی و خانم ها دکتر رشتچی و دکتر رفعتی و دکتر هدایتی 29 فروردین پیرامون تعیین اهداف و خط و مشی بخش روان شناسی گروه فبک
 • نشست تخصصی بخش روان شناسی با حضور آقایان دکتر حسینی، دکتر ناجی و خانم ها دکتر رشتچی و دکتر رفعتی و دکتر هدایتی و خانم کیکاووسی 24 اردیبهشت ماه، پیرامون برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف بخش روان شناسی گروه فبک
 • نشست علمی با عنوان «رشد اخلاقی در برنامه فبک» 13 تیرماه
 • نشست علمی با عنوان« جایگاه نظریه ویگوتسکی در برنامه فبک» 8 مرداد ماه
 • نشست تخصصی در سرای اهل قلم با عنوان «چالش ها و چشم اندازهای برنامه فلسفه برای کودکان» 10 مرداد ماه
 • برگزاری جلسه تخصصی با مسئولین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 21 شهریورماه و پیشنهاد اجرای طرح مشترک فی مابین پژوهشگاه و آموزش پرورش
 • برگزاری جلسه تخصصی با اعضای دارالقرآن در خصوص اهداف گروه فبک و راهکارهای همکاری مابین دو پژوهشکده قرآنی و علوم انسانی در خصوصی بومی سازی برنامه فبک
 • نشست تخصصی با عنوان « نگاهی نو به کودک و فلسفه » 17 مهر 1392
 • شرکت در نشست های تخصصی ماهانه
 • نشست تخصصی فکرپروری در برنامه های کودک و نوجوان رسانه مورخ سیزدهم اسفند 1392
 • نشست تخصصی با عنوان « بومی سازی فبک » 4/9/1393
 • فلسفه برای کودکان (تدریس کتاب فلسفه در کلاس درس)
 • آموزه های تربیتی فبک برای والدین
 • آموزه های تربیتی فلسفه برای والدین
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • فلسفه برای کودکان
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • فلسفه برای کودک
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان ونوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • کتابخانه، کودک و تفکر
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)
 • تفکر خلاق
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه(دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه(دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • مهارتهای زندگی
 • مهارتهای پنجگانه زندگی
 • آموزش مهارتهای تفکر به کودکان و نوجوانان
 • کتابخانه تفکر کودک؛ آشنایی کتابداران با حوزه کودک و فلسفه
 • کتابخانه، تفکر و کودک
 • آشنایی با ویژگی ها و مولفه های غیرداستانی برنامه فبک
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)
 • رفتار بالغانه در پرتو مدیریت بازی های روانی
 • بازی های روانی در روابط میان فردی

 • اولین نشست هم‌اندیشی مربیان و فعالین فلسفه برای کودکان با حضور دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر روح الله کریمی 03/10/92
 • دومین نشست هم اندیشی مخاطبان و فعالان فلسفه برای کودکان  با حضور دکتر ملیحه راجی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر روح الله کریمی1/11/92
 • سومین نشست هم اندیشی با موضوع «ویژگی های داستانهای فبک» با اجرای دکتر سعید ناجی 6/12/92
 • چهارمین نشست هم اندیشی با موضوع« مهارت پرسشگری در حلقه کندوکاو» با اجرای دکتر سعید ناجی و شیوا شفایی 02/02/93
 • پنجمین نشست هم اندیشی با موضوع« اجرای سبکی از حلقه کندوکاو» با اجرای دکتر مهرنوش هدایتی 13/03/9
 • ششمین نشست هم اندیشی با موضوع «تجربه مالزی در بومی سازی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان» با حضور پرفسور رسنانی هاشم 3 آبان ماه 93
 • هفتمین نشست هم اندیشی با موضوع «هنر در برنامه آموزش تفکر فلسفی» با اجرای دکتر محمدرضا سوداگر 04/06/93
 • هشتمین نشست هم اندیشی و کارگاه  با موضوع «مهارت‌های تسهیلگری در حلقل کندوکاو فلسفی با کودکان» با حضور ایزابل میلون 14 مهرماه 93
 • نهمین نشست هم اندیشی با موضوع «مقایسهٔ بومی سازی برنامهٔ فلسفه برای کودکان در دو کشور ایران وکره» با حضور جین وان پارک  15 مهرماه 93
 • دهمین نشست هم اندیشی با موضوع «بومی سازی فلسفه برای کودکان»با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر سعید ناجی 4 آذرماه 93
 • یازدهمین نشست هم اندیشی با موضوع «جایگاه تفکر انتقادی در برنامه فلسفه برای کودکان» فائزه رودی، دکتر روح الله کریمی، دکتر ملیحه راجی، دکتر سعید ناجی 9 دیماه 93
 • دوازدهمین نشست هم اندیشی با موضوع «فبک در ترازو» با اجرای دکتر خسرو باقری 7 بهمن 93
 • سیزدهمین شست هم اندیشی با موضوع «پرورش اخلاق مراقبتی در حلقه‌های کندوکاو با کودکان» سخنرانان: دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر مریم نصر اصفهانی، دکتر هادی وکیلی، دکتر روح الله کریمی 8 اردیبهشت ماه 94
 • چهاردهمین نشست هم اندیشی با موضوع « معرفی و نقد کتاب غایب بزرگ مدرسه و به کودکان اعتماد کنیم» با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر یحیی قائدی، دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی 26/03/94
 • فلسفه برای کودکان (تدریس کتاب فلسفه در کلاس درس)
 • آشنایی با ژانر داستان های فبک و راهنمای آنها
 • آشنایی با ویژگی‌ها و انیمیشن‌ها و بازی‌های مورد استفاده در برنامه فبک
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تفکر خلاق
 • کارگاه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی و تکمیلی اصفهان)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • کتابخانه کودک و تفکر: اشنایی کتاب اران با حوزه کودک و فلسفه
 • اشنایی با ویژگی ها و مولفه های داستانهای فبک و راهنمای آنها
 • اموزش مهارتهای تفکر به کودکان و نوجوانان
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان ( دوره مقدماتی)2
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 • آموزش مهارت های تفکر به کودکان و نوجوانان
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مخصوص مربیان موسسه کیانا)
 • آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
 • تربیت مربی فلسفه(دوره تکمیلی)
 • آشنایی با ویژگی ها و مولفه های غیر داستانی برنامه فبک
 • کتابخانه، کودک و تفکر
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)

 • تفکر خلاق
 • آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین
 • فلسفه برای کودکان (برای والدین)
 • فلسفه برای کودکان (تدریس کتاب فلسفه در کلاس درس)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (تکمیلی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(مقدماتی)
 • تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(مقدماتی)
 • تفکر خلاق

 • مشارکت در دوازده نشست ماهانه گروه فلسفه برای کودکان (نقد و نظر، سخنرانی) 
آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱