کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی ها و مولفه های داستان های برنامه فبک و راهنمای آن

تعداد بازدید:۴۴۳۴

سقراط معلمی سازه‌گرا و رئالیست

مفاهیم  حلقه کند و کاو ( تعریف ، ویژگی ها   و ...    )

حلقه کند و کاو (تمرین عملی   )

تفکر انتقادی برای دانش آموزان

آموزش تفکر انتقادی- ارزیابی

آیا فکرپروری کودکان در آموزش و پرورش ما قابل اجراست؟

بررسی وضعیت آموزش فلسفه برای کودکان در ایران در روزجهانی فلسفه

برنامه فبک و تلویزیون

تفکر انتقادی در برنامه فلسفه برای کودکان و تمرین برخی مغالطات مبتلا   به کودکان

تفکر انتقادی در حلقه کندوکاو کودکان با حضور دانش آموزان

تمرین تفکر انتقادی در حلقه کندوکاو کودکان (استدلال)

تمرین مغالطات رایج در کلاس درس فلسفه برای کودکان

داستانهای برنامه فبک، فرم و محتوا

فلسفه برای کودکان و تعلیم و تربیت

اخلاق فلسفه برای کودکان

آشنایی مختصر با برنامه فبک و  جایگاه داستان ها در برنامه فبک

معرفی داستانهای فبک

مبانی آسیب شناسی روان شناختی ترجمه داستان های فبک

«رشد اخلاقی در برنامه فبک»  13 تیرماه

«تعامل فلسفه و روان شناسی در برنامه فلسفه برای کودکان» 8 خردادماه 1390

آموزش به شیوه بحث و گفتگو: روش اسکار برنیفیه در پژوهشگاه علوم انسانی در نشست تخصصی با مخاطبین فلسفه برای کودکان

یادگیری خودگردان و وجوه مشترک آن با فلسفه برای کودکان در تاریخ 14 اسفند 1391

«هم سویی و سوء برداشت های نظری از دیدگاه ویگوتسکی در برنامه فلسفه برای کودکان»  91/7/18

«مخاطبان نوجوان و فکرپروری» در مرکز پژوهشهای صدا و سیما 91/8/28

«کاربرد آموزشی نظریه ویگوتسکی »  تاریخ 91/9/11

«مقایسه یادگیری اکتشافی مستقل و همیارانه در نظام آموزش »  91/11/7

« کودک عقلانی، کودک خوشحال »  17 مهر 1392

«جایگاه تفکر مراقبتی و هیجانی در عقلانیت»  19 خرداد 1392

« چگونه تفکر مراقبتی را در حلقه های کندوکاو رواج دهیم » در نشست تخصصی با حضور جین وان پارک مورخ 93/7/15

نگاهی به نقد های داخلی بر برنامه فبک در دیماه 1393 در نشست تخصصی با مخاطبان فلسفه برای کودکان در پژوهشگاه علوم انسانی

کارگاه «داستان نویسی در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان» - بهمن و اسفند93

رشد شناختی در داستان های فبک مورخ 22 شهریور 1392

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۴