سعید ناجی

چارچوب نظام جدید آموزشی در تمدن نوین اسلامی / ۲۷آذر ماه/۱۴۰۱

چارچوب نظام جدید آموزشی در تمدن نوین اسلامی / ۲۷آذر ماه/۱۴۰۱

چارچوب نظام جدید آموزشی در تمدن نوین اسلامی پنل اول: نشستی با دانشجویان فلسفه؛ فلسفه برای کودکان و نوجوانان رویکردی برای تفکر محور کردن آموزش با حضور استادان: سعید ناجی (ورود فلسفه به زندگی با برنامه فبک) هادی وکیلی (دامنه فکرپروری در فلسفه اسلامی) نوالدین محمودی (دستاوردهای تربیتی فلسفه برای کودکان) پنل دوم: جایگاه آموزش تفکرمحور در سنت اسلامی ۱. رمضان مهدوی ازادبنی: دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران (اخلاق و معرفت شناسی؛ در نظام آموزش) ۲. حبیب‌الله حلیمی جلودار: دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران (تبیین چارچوب فکری نظام اموزشی در تمدن نوین اسلامی) ۳. مهدی خبازی کناری: دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران (آموزش فلسفه به کودکان و عبور از اختلاف طبقاتی اقتصادی_اجتماعی و زبانی) ۴. فرشته ابوالحسنی نیارکی: استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران (تفکر محوری در ترسیم جامعه مطلوب در فلسفه سیاسی اندیشمندان اسلامی) ۵. کوکب دارابی: مدرس دانشگاه مازندران (انتقال مفاهیم فلسفی و عرفانی از طریق داستان در کتاب لغه موران شیخ اشراق) بخش دانشجویی؛ فاطمه جهانی: دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فلسفه و کلام اسلامی (بررسی تاریخی نقش قیاس عملی در رفتار؛ از ارسطو تا فلاسفه اسلامی (ابن سینا، خواجه طوسی، و ملاصدر) کمیته علمی نشست: هادی وکیلی، سعید ناجی و نورالدین محمودی بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار نیما یوشیج

ادامه مطلب
پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان/۲۷/آذرماه/۱۴۰۰

پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان/۲۷/آذرماه/۱۴۰۰

پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان به روش تسهیلگری (ساعت: ۱۵ تا ۱۶:۳۰) بررسی نقاط قوت کندوکاو کودکان و نوجوانان در کلاس و مقاسه‌ی آن با پژوهش آکادمیک توسط استادان حاضر (ساعت: ۱۶:۳۰ تا ۱۷) دبیر نشست: سعید ناجی شنبه، ۲۷ آذرماه ۴۰۰

ادامه مطلب