هادی وکیلی

همایش ملی «آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی»/ ۱۰ اسفند ماه /۱۴۰۱

همایش ملی «آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی»/ ۱۰ اسفند ماه /۱۴۰۱

همایش ملی «آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی» سخنرانان: مهدی گلشنی یحیی فوزی تقی پورنامداریان محمود مهرمحمدی محمد حسنی منصوره حاج‌حسینی فرشته ابوالحسنی نیارکی میثم سفیدخوش سیدنورالدین محمودی مالک شجاعی جشوقانی سیدمحمدتقی موحد ابطحی هادی وکیلی سعید ناجی روح‌الله کریمی

ادامه مطلب
چارچوب نظام جدید آموزشی در تمدن نوین اسلامی / ۲۷آذر ماه/۱۴۰۱

چارچوب نظام جدید آموزشی در تمدن نوین اسلامی / ۲۷آذر ماه/۱۴۰۱

چارچوب نظام جدید آموزشی در تمدن نوین اسلامی پنل اول: نشستی با دانشجویان فلسفه؛ فلسفه برای کودکان و نوجوانان رویکردی برای تفکر محور کردن آموزش با حضور استادان: سعید ناجی (ورود فلسفه به زندگی با برنامه فبک) هادی وکیلی (دامنه فکرپروری در فلسفه اسلامی) نوالدین محمودی (دستاوردهای تربیتی فلسفه برای کودکان) پنل دوم: جایگاه آموزش تفکرمحور در سنت اسلامی ۱. رمضان مهدوی ازادبنی: دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران (اخلاق و معرفت شناسی؛ در نظام آموزش) ۲. حبیب‌الله حلیمی جلودار: دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران (تبیین چارچوب فکری نظام اموزشی در تمدن نوین اسلامی) ۳. مهدی خبازی کناری: دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران (آموزش فلسفه به کودکان و عبور از اختلاف طبقاتی اقتصادی_اجتماعی و زبانی) ۴. فرشته ابوالحسنی نیارکی: استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران (تفکر محوری در ترسیم جامعه مطلوب در فلسفه سیاسی اندیشمندان اسلامی) ۵. کوکب دارابی: مدرس دانشگاه مازندران (انتقال مفاهیم فلسفی و عرفانی از طریق داستان در کتاب لغه موران شیخ اشراق) بخش دانشجویی؛ فاطمه جهانی: دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فلسفه و کلام اسلامی (بررسی تاریخی نقش قیاس عملی در رفتار؛ از ارسطو تا فلاسفه اسلامی (ابن سینا، خواجه طوسی، و ملاصدر) کمیته علمی نشست: هادی وکیلی، سعید ناجی و نورالدین محمودی بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار نیما یوشیج

ادامه مطلب