پنجمین پیش‌نشست همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۹۴
پنجمین پیش‌نشست همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱

پنجمین پیش‌نشست همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی
تفکر در نظام‌ها و مکاتب فکری اسلامی
پنل اول:
استعاره کیمیا در عرفان، مدلی برای تفکرمحوری در آموزش


لینک دانلود فایل

نظر شما :