روابط عمومی

سیاستگذاری زیست در فضای مجازی / ۲۴ تیرماه/۴۰۲

سیاستگذاری زیست در فضای مجازی / ۲۴ تیرماه/۴۰۲

دومین نشست از سلسله‌نشست‌های همایش «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران: روندها، چالش‌ها و راهکارها» سیاستگذاری زیست در فضای مجازی سخنرانان: دکتر جمال کامیاب موضوع سخنرانی: هوش مصنوعی، فرهنگ و آینده حکمرانی در جهان منیژه اخوان موضوع سخنرانی: همگرایی صنعت و تخیل در متاورس دبیر نشست: دکتر معصومه تقی زادگان شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲

ادامه مطلب