روز جهانی فلسفه/ ۳۰آبان ماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۲۱
روز جهانی فلسفه سخنرانان: طاهره کمالی‌زاده مهدی بنایی‌جهرمی مهدی اصفهانی سیدامیر اکرمی هادی وکیلی مدیر نشست: سیدمصطفی شهرآئینی دوشنبه، ۳۰ آبان‌ماه ۴۰۱
روز جهانی فلسفه/ ۳۰آبان ماه/۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :