مهدی بنایی جهرمی

خوانش نوآورانه و انتقادی از فلسفه سیاسی لاگ/۲۷ اردیبهشت ماه/۴۰۲

خوانش نوآورانه و انتقادی از فلسفه سیاسی لاگ/۲۷ اردیبهشت ماه/۴۰۲

خوانش نوآورانه و انتقادی از فلسفه سیاسی لاگ ارائه‌دهنده: سیدمصطفی شهرآئینی ناقدین: یوسف نوظهور و غلامحسین مقدم‌حیدری مدیر علمی: مهدی بنائی‌جهرمی مدیر اجرائی: طاهره ایشانی زمان: چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲

ادامه مطلب