مهدی معین زاده

مراسم هفتمین روز درگذشت استاد افروغ،  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد /  ۳۰ فروردین ماه/۱۴۰۲

مراسم هفتمین روز درگذشت استاد افروغ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد / ۳۰ فروردین ماه/۱۴۰۲

سخنرانان: محمدمهدی اسماعیلی مهدی گلشنی تقی آزادارمکی سیدجواد میری مهدی معین‌زاده سیدمحمدرضا امیری‌طهرانی زمان: چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲

ادامه مطلب
بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند/ ۲۰آذر ماه/۱۴۰۱

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند/ ۲۰آذر ماه/۱۴۰۱

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند سخنرانان: عادل پیغامی سیدمحمدتقی چاوشی مهدی معین‌زاده محمدحسن نیلی میزگرد تخصصی بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند سخنرانان: محمدهادی محمودی سیدمهدی کاظمی علیرضا بلیغ

ادامه مطلب