بمناسبت پنجاهمین سال نگارش «ساخت اجتماعی واقعیت»/ غلامحسین مقدم حیدری،سید آیت اله میرزایی،علیرضامنجمی،لطیف عیوضی،مهدی معین زاده وابوالفضل مرشدی/۲۷-۱۱

تعداد بازدید:۱۹۳۵
بمناسبت پنجاهمین سال نگارش «ساخت اجتماعی واقعیت»/ غلامحسین مقدم حیدری،سید آیت اله میرزایی،علیرضامنجمی،لطیف عیوضی،مهدی معین زاده وابوالفضل مرشدی/۲۷-۱۱


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :