الهام ملک زاده

نشست تخصصی مجازی جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت/۱۴ مرداد ماه/۴۰۲

نشست تخصصی مجازی جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت/۱۴ مرداد ماه/۴۰۲

نشست تخصصی مجازی جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت دبیر نشست صفورا برومند مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران سخنرانان: علی ططری استاد دانشگاه و مدیر دفتر مطالعات تاریخ اقتصادی ایران (بررسی اسناد عرایض؛ مهم‌ترین میراث مکتوب تاریخ مشروطیت) الهام ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشکده تاریخ ایران (روند عریضه‌نویسی در دوره قاجار و مشروطه با مروری بر تحقیقات تاریخی معاصر) زمان ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

ادامه مطلب
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی/۳ مرداد ماه /۴۰۲

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی/۳ مرداد ماه /۴۰۲

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی سخنرانان: عمادالدین شیخ‌الحکمایی ثبت بین‌المللی اسناد بقعه شیخ صفی و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن صفورا برومند آثار موزه‌ای مجموعه بقعه شیخ صفی به منزله مستندات تاریخ اجتماعی مدیر جلسه: الهام ملک‌زاده سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۲

ادامه مطلب
جت طایفه‌ای در شرق هرمزگان: خوانشی قوم‌نگاری از منظر تاریخ اجتماعی/ ۴ تیرماه /۴۰۲

جت طایفه‌ای در شرق هرمزگان: خوانشی قوم‌نگاری از منظر تاریخ اجتماعی/ ۴ تیرماه /۴۰۲

جت طایفه‌ای در شرق هرمزگان: خوانشی قوم‌نگاری از منظر تاریخ اجتماعی سخنرانان: ناصر فکوهی زهره عطائی آشتیانی صفورا برومند فیروزه مهاجر لی‌لا ملاحی مدیر جلسه: الهام ملک‌زاده یکشنبه، ۴ تیر ۴۰۲

ادامه مطلب
بازشناسی فردوسی و شاهنامه در یک‌صد سال گذشته/۱۹اردیبهشت ماه/۱۴۰۱

بازشناسی فردوسی و شاهنامه در یک‌صد سال گذشته/۱۹اردیبهشت ماه/۱۴۰۱

بازشناسی فردوسی و شاهنامه در یک‌صد سال گذشته الهام ملک‌زاده (روایت اسنادی جشن هزاره و افتتاح آرامگاه فردوسی) انیس سجادی (بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد بنیاد شاهنامه فردوسی) دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ادامه مطلب
سمپوزیوم بین المللی «هند شناسی در ایران» شهریور ماه/ ۱۴۰۰

سمپوزیوم بین المللی «هند شناسی در ایران» شهریور ماه/ ۱۴۰۰

پروفسور امیرحسین ذکرگو پروفسور اخلاق انصاری آهن سرکار خانم دکتر صفورا برومند پروفسور ارشد قادری دکتر ابوالقاسم رادفر سرکار خانم دکتر فریبا افکاری رکار خانم دکتر الهام ملک زاده سرکار خانم زیبا جلالی نایینی

ادامه مطلب