معرفی و نقد کتاب «هرات»/ ۱۵تیرماه / ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۸۵۶
معرفی و نقد کتاب «هرات» سخنرانان: سیدمحمدکاظم سجادپور مریم مهدوی اصل مژده محمدی الهام ملک‌زاده چهارشنبه: ۱۵ /تیرماه / ۱۴۰۱
معرفی و نقد کتاب «هرات»/  ۱۵تیرماه / ۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :