چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی/۳ مرداد ماه /۴۰۲

تعداد بازدید:۲۴۵
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی سخنرانان: عمادالدین شیخ‌الحکمایی ثبت بین‌المللی اسناد بقعه شیخ صفی و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن صفورا برومند آثار موزه‌ای مجموعه بقعه شیخ صفی به منزله مستندات تاریخ اجتماعی مدیر جلسه: الهام ملک‌زاده سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۲
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی/۳ مرداد ماه /۴۰۲

لینک دانلود فایل

نظر شما :